Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Bruxelles, den 13. januar 2011

Den digitale dagsorden: rapport fremhæver stærke og svage sider af forældrekontrolsoftware

Resultaterne af en undersøgelse, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, viser, at en pæn andel på 84 % af de softwareværktøjer, der er testet, sætter forældre i stand til spærre for adgang til visse websteder, men værktøjerne er mindre effektive, når det gælder filtrering af såkaldt web 2.0-indhold såsom sociale netværkswebsteder eller blogs. Desuden er der kun få værktøjer på markedet, der er i stand til at filtrere webindhold, der hentes ned fra nettet via mobiltelefoner eller spillekonsoller, på trods af, at hvert fjerde barn i Europa i dag benytter denne mulighed. Samtidig viser en EUKidsOnline-rundspørge, der også er finansieret af EU's program for et sikrere internet, at kun en fjerdedel af forældrene i EU bruger forældrekontrolsoftware til at holde øje med, spore eller begrænse, hvad deres børn laver på nettet. Offentliggørelsen af disse undersøgelser skal skabe øget opmærksomhed om, hvor vigtigt det er at beskytte børn mod bestemte typer internetindhold og samtidig give forældrene en objektiv vurdering af, hvilke værktøjer til forældrekontrol der virker bedst. Kommissionen vil gøre en indsats for at hjælpe forældre og deres børn til at færdes sikkert på internettet som led i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Den undersøgelse, der offentliggøres i dag, omfatter 26 forældrekontrolværktøjer til pc'er, 3 til spillekonsoller og 2 til mobiltelefoner. Det konkluderes, at de eksisterende værktøjer er gode til at filtrere voksenindhold fra, men der er stadig mindst 20 % chance for, at websteder med materiale, der er uegnet for børn, og især websteder, der opfordrer unge til at gøre skade på sig selv (websteder, der tilskynder til anoreksi, selvmord eller selvskade) passerer gennem filtrene. Samtidig spærres der for adgang til andre websteder med indhold specielt for børn. Kun enkelte værktøjer er i stand til at filtrere web 2.0-indhold (som f.eks. sociale netværkswebsteder, forummer og blogs), spærre for straksbeskeder (instant messaging) eller chatprogrammer eller filtrere kontaktlister.

Hvad angår forældrekontrolsoftware til smarttelefoner og spillekonsoller, er ikke alle systemer på markedet i stand til at filtrere webindhold, på trods af, at 31 % af børnene i Europa går på internettet ved hjælp af deres mobiltelefoner og 26 % via spillekonsoller.

Forældrekontrolværktøjerne er hovedsagelig på engelsk – udvalget af værktøjer på andre sprog er begrænset.

Kun en fjerdedel af forældrene benytter værktøjer til forældrekontrol

EUKidsOnline-rundspørgen, der også offentliggøres i dag, viser, at rundt regnet en fjerdedel af forældrene i EU spærrer for adgang til eller filtrerer websteder (28 %) og/eller sporer, hvilke websteder deres børn besøger (24 %). Der er dog store forskelle mellem medlemsstaterne: gennemsnittet dækker over tal, der strækker sig fra 54 % i Storbritannien til 9 % i Rumænien.

Ud over at bruge forældrekontrolsoftware taler 70 % af de adspurgte forældre med deres børn om, hvad de laver på internet. 58 % af forældrene siger, at bliver i nærheden af deres børn, når disse er på internet. Over halvdelen tager også skridt såsom at give råd om, hvordan man bør opføre sig over for andre på internettet (56 %), og snakke med børnene om ting, der bekymrer dem (52 %).

Som led i EU's program for et sikrere internet vil Kommissionen fortsat finansiere en undersøgelse af forældrekontrolsoftware hver sjette måned indtil udgangen af 2012 og overvåge, hvilke fremskridt der sker. www.yprt.eu/sip findes en database, hvor forældre kan finde frem til de forældrekontrolværktøjer, der bedst opfylder deres behov.

Kommissionen støtter også indsatsen for at styrke børns og forældres handlekraft ved at finansiere "Sikkert Internet"-centrene, der afholder deres næste "Sikkert Internet"-dag tirsdag den 8. februar 2011 med en række lokale og nationale arrangementer både i Europa og resten af verden. Arrangementerne vil være rettet mod børn, men er også for forældre og lærere, der gerne vil vide, hvordan de kan hjælpe børn til at færdes sikkert på internettet.

Baggrund:

Projektet "Benchmarkundersøgelse af forældrekontrolsoftware til beskyttelse af børn, der bruger internet" har fået støtte fra EU's program for et sikrere internet siden 2006.

Værktøjerne, der indgik i dette projekt, blev testet i perioden september – oktober 2010, med indstillinger for to aldersgrupper: børn op til 10 år og børn og unge fra 11 år og opefter, i en engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk og spansk udgave. Værktøjerne blev testet ud fra 4 kriterier:

  • Funktionalitet: er værktøjet kompatibelt med operativsystemerne (f.eks. Windows, Linux, Mac OS)? Kan det filtrere webindhold på grundlag af nøgleord, emner, internetadresser? Kan det spærre for eller overvåge adgang til internet, e-mail, chat, straksbeskeder?

  • Sikkerhed: kan værktøjet nemt deaktiveres eller omgås af it-kyndige unge?

  • Effektivitet: kan værktøjet spærre fuldt ud for websteder med uegnet materiale for børn, eller er sådanne websteder stadig tilgængelige? Spærrer det også for indhold, der er egnet for børn? Findes det på sprog, som brugerne er fortrolige med? Kan det filtrere blogs, forummer og sociale netværkssteder tilstrækkelig effektivt?

  • Brugervenlighed: kan både begyndere og avancerede brugere installere værktøjet på deres computer? Er installationsprocessen for kompleks? Er det let for både forældre og børn at forstå, hvornår der er blevet spærret for adgang til et websted?

EUKidsOnline-rundspørgen blev gennemført i perioden april - august 2010 og omfattede 25 lande og 25 000 børn samt en af deres forældre. Rundspørgen er et led i projektet EUKidsOnline II, der finansieres af programmet for et sikrere internet og koordineres af London School of Economics and Political Science. Foreløbige resultater blev offentliggjort i oktober 2010 (se IP/10/1368).

Yderligere oplysninger:

Den fuldstændige rapport om benchmarkundersøgelsen af forældrekontrolsoftware til beskyttelse af børn, der bruger internet, findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

EUKidsOnline-rapporten findes i sin helhed på:

www.eukidsonline.net

Sikkert Internet-dag 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Bilag:

Figur 79: Forældres brug af forældrekontrolsoftware eller andre midler til at spærre for adgang til eller frasortere visse typer af websteder, opdelt pr. land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Bruger din mor og/eller far nogen af følgende muligheder? Forældrekontrolsoftware eller andre midler til at spærre for adgang til eller frasortere visse typer af websteder

QP224: Gør du brug af nogen af følgende muligheder? Forældrekontrolsoftware eller andre midler til at spærre for adgang til eller frasortere visse typer af websteder

Grundlag: Alle børn, der bruger internet hjemme, og en af deres forældre.


Side Bar