Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

V Bruselu dne 13. ledna 2011

Digitální agenda: Průzkum ukázal silné i slabé stránky programů rodičovské kontroly

Výsledky studie, které dnes Evropská komise zveřejnila, ukazují, že i když z testovaných softwarových programů celých 84 % umožňuje rodičům zablokovat přístup k určitým internetovým stránkám, nejsou již tak efektivní při filtrování tzv. obsahu webu 2.0, tedy stránek sociálních sítí či blogů. Jen málo produktů na trhu je kromě toho schopno filtrovat obsah internetu, ke kterému se přistupuje prostřednictvím mobilních telefonů nebo herních konzolí, a to v době, kdy jedno ze čtyř evropských dětí na internet přistupuje touto cestou. Současně zjistil průzkum EUKidsOnline, který byl rovněž financován programem EU pro bezpečnější internet, že pouhá čtvrtina rodičů v EU využívá software pro rodičovskou kontrolu a monitoruje, sleduje nebo filtruje, co mohou jejich děti na internetu dělat. Smyslem zveřejnění těchto průzkumů je zvýšit povědomí o tom, jak důležité je chránit děti před určitým obsahem internetu, a současně poskytnout rodičům objektivní názor, který software rodičovské kontroly je nejúčinnější. Komise se v rámci Digitální agendy pro Evropu zavázala, že bude pomáhat rodičům a jejich dětem, aby se na internetu cítili bezpečně (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Dnes zveřejněná studie analyzovala 26 nástrojů rodičovské kontroly pro osobní počítače, tři pro herní konzole a dva pro mobilní telefony. Výsledky studie ukázaly, že stávající software dokáže dobře filtrovat obsah určený dospělým, je zde však nejméně 20% možnost, že přes jejich filtry projdou stránky s obsahem nevhodným pro děti, zejména takové, které podněcují mladé lidi, aby si ubližovali (stránky propagující anorexii, sebevraždu nebo sebepoškozování). A naopak se zablokují jiné stránky s obsahem určeným konkrétně pro děti. Pouze několik nástrojů dokáže filtrovat obsah webu 2.0 (jako jsou stránky sociálních sítí, fóra a blogy), blokovat protokoly pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging) a chatování nebo filtrovat kontaktní údaje.

Pokud jde o rodičovskou kontrolu pro inteligentní mobilní telefony a herní konzole, ne všechny produkty na trhu jsou schopny filtrovat obsah webu, přestože 31 % dětí v Evropě přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních telefonů a 26 % prostřednictvím herních konzolí.

Nejobvyklejším jazykem nástrojů rodičovské kontroly je angličtina, výběr nástrojů v jiných jazycích je omezený.

Pouze čtvrtina rodičů využívá nástroje rodičovské kontroly

Průzkum „EUKidsOnline“, jehož výsledky byly dnes rovněž zveřejněny, ukazuje, že zhruba čtvrtina rodičů blokuje nebo filtruje (28 %) a/nebo sleduje (24 %) internetové stránky, které jejich děti navštěvují. Mezi jednotlivými členskými státy jsou však značné rozdíly od 54 % ve Spojeném království po 9 % v Rumunsku.

Kromě používání rodičovské kontroly 70 % dotázaných rodičů uvedlo, že se svými dětmi hovoří o tom, co na internetu dělají. 58 % rodičů tvrdí, že když jejich děti používají internet, jsou jim nablízku. Více než polovina rodičů se rovněž snaží kladně působit, například navrhují, jak se na internetu chovat k ostatním (56 %), a hovoří s dětmi o věcech, které by je mohly trápit (52 %).

Komise bude i nadále v rámci programu EU pro bezpečnější internet financovat přezkumy softwaru pro rodičovskou kontrolu každých šest měsíců až do konce roku 2012 a bude sledovat pokrok v této oblasti. Na adrese www.yprt.eu/sip je k dispozici databáze, kde si mohou rodiče vyhledat nástroj rodičovské kontroly, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Komise rovněž podporuje silnější postavení dětí a jejich rodičů financováním center pro bezpečnější internet, která budou v úterý 8. února 2011 slavit Den bezpečnějšího internetu. V rámci tohoto dne bude probíhat řada místních i národních akcí v celé Evropě i ve světě. Akce budou určeny dětem, ale i dospělým a učitelům, kteří se chtějí naučit pomáhat dětem, aby byly na internetu v bezpečí.

Souvislosti

Program EU pro bezpečnější internet financuje projekt „Srovnávání nástrojů rodičovské kontroly pro ochranu dětí na internetu“ od roku 2006.

U nástrojů, které byly do projektu zahrnuty, se analyzovalo nastavení pro dvě věkové skupiny: pro desetileté a mladší děti a pro jedenáctileté a starší děti v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině od září do října 2010. Nástroje byly hodnoceny podle čtyř kritérií:

  • Funkčnost: Je nástroj kompatibilní s operačními systémy (např. Windows, Linux, Mac OS)? Dokáže filtrovat obsah webu podle klíčových slov, témat, adres (URL)? Dokáže blokovat nebo monitorovat přístup k internetu, emailu, chatu a nástrojům pro výměnu rychlých zpráv?

  • Bezpečnost: Mohou technicky zdatní mladí lidé nástroj snadno vypnout nebo obejít?

  • Výkonnost: Umí nástroj úplně zablokovat stránky s materiálem nevhodným pro děti nebo se na ně lze stejně dostat? Blokují také obsah určený dětem? Je k dispozici v jazycích, které uživatelé ovládají? Dokáže řádně filtrovat blogy, fóra a stránky sociálních sítí?

  • Použitelnost: Dokáží nástroj stejně snadno instalovat na počítač začátečníci a i pokročilí uživatelé? Je instalace složitá? Pochopí rodiče a děti snadno, že byla internetová stránka zablokována?

Průzkum EUKidsOnline probíhal ve 25 zemích a od dubna do srpna 2010 se jej zúčastnilo více než 25 000 dětí s jedním ze svých rodičů. Průzkum je součástí projektu EUKidsOnline II, financovaného z prostředků programu pro bezpečnější internet a koordinovaného londýnskou školou London School of Economics and Political Science. První zjištění byla zveřejněna v říjnu 2010 (viz IP/10/1368).

Další informace:

Celá zpráva programu pro bezpečnější internet „Srovnávání nástrojů rodičovské kontroly pro ochranu dětí na internetu“ je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm.

Celá zpráva projektu EUKidsOnline je k dispozici na adrese:

www.eukidsonline.net.

Den bezpečnějšího internetu 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Příloha:

Obrázek 79: Používání nástrojů rodičovské kontroly nebo jiných prostředků pro blokování nebo filtrování určitých druhů stránek rodiči, podle zemí

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Používá některý z tvých rodičů tyto nástroje? Nástroje rodičovské kontroly nebo jiné prostředky pro blokování nebo filtrování určitých druhů stránek.

QP224: Používáte některý z těchto nástrojů? Rodičovská kontrola nebo jiný prostředek pro blokování nebo filtrování určitých druhů stránek.

Základ: Všechny děti, které doma používají internet, a jeden z jejich rodičů.


Side Bar