Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/320

Bruselj, 16. marca 2011

Komisija predlaga jasnejša premoženjska razmerja za 16 milijonov evropskih mednarodnih parov

Kaj se zgodi z vašo hišo ob razvezi, če ima vaš zakonec drugo državljanstvo kot vi? Kaj se ob smrti zakonca zgodi s skupnim bančnim računom? Kaj pa, če imata zakonca isto državljanstvo, njuno premoženje pa je v drugi državi ali pa imata bančni račun odprt v tujini? V Evropi je okoli 16 milijonov mednarodnih parov. Vsako leto jih mora ob razvezi vsaj 650 000 reševati ta vprašanja. Evropski državljani zapravijo veliko časa in denarja z iskanjem prava, ki se uporablja za njihov primer, in pristojnega sodišča. Zaradi pravnih razlik med 27 državami članicami Evropske unije se pogosto zatekajo k izbiranju najugodnejšega sodišča. To se zgodi, ko si eden od zakoncev – navadno premožnejši – v naglici izbere tisto sodišče, pri katerem verjame, da bo dosegel zase najugodnejši možni izid. Evropska komisija zato predlaga predpise, ki bodo veljali po vsej EU ter bodo povečali pravno jasnost glede premoženjskih pravic za poročene mednarodne pare in registrirana mednarodna partnerstva. S pomočjo predlaganih uredb bo lažje ugotoviti, katero pravo se uporablja za premoženje para in katero sodišče je pristojno za reševanje njune razveze ali prenehanja partnerske skupnosti. Uredbi določata tudi enotni postopek za priznavanje in izvrševanje sodnih odločb o premoženju parov v vseh državah članicah EU. Predloga sta prva konkretna rezultata Komisijinega poročila o državljanstvu iz oktobra 2010 (IP/10/1390 in MEMO/10/525), v katerem je poudarila 25 glavnih praktičnih ovir, s katerimi se Evropejci še vedno dnevno srečujejo. Današnja predloga sta logično nadaljevanje lanskega hitrega dogovora o zakonodaji EU za določanje države, katere predpisi se uporabljajo za reševanje čezmejnih razvez (IP/10/347 in MEMO/10/695).

„Smrt zakonca ali zakonska razveza je zelo težka izkušnja za vsakogar. Državljanov ne bi smeli dodatno bremeniti zapleteni upravni ali pravni postopki, ki so poleg tega še dragi in dolgotrajni,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Ker se vse več državljanov zaljubi in nato poroči ali ustvari skupnost s partnerjem prek meja, moramo določiti jasne predpise, po katerih se bo urejala razdelitev skupnega premoženja v primeru smrti enega od zakoncev ali razveze. Z današnjima predlogoma se bo povečala pravna jasnost, prav tako pa se bodo poenostavili zdaj zapleteni postopki razdelitve skupnega premoženja ne glede na to, kje v Evropi je. To je dobra novica za mednarodne pare in ugodno za njihove bančne račune. Z novimi predpisi se bo mogoče letno izogniti okoli 400 milijonom evrov dodatnih stroškov.“

Državljani pričakujejo jasna navodila za določitev sodišča, pristojnega za obravnavo njihovega primera, in za izbiro prava, ki se bo uporabilo za ureditev njihovih premoženjskih vprašanj. Komisija želi z današnjima predlogoma vnesti večjo pravno varnost v vsakdanjik mednarodnih parov. Po novih predpisih EU, ki so bili sprejeti lani in po katerih je mednarodnim parom omogočeno, da si izberejo pravo, ki se bo uporabilo za ureditev njihove razveze, je treba zdaj pojasniti predpise o premoženjskih pravicah mednarodnih parov.

Komisija je pripravila dve ločeni uredbi: eno za izvedbo pravil za poročene pare („skupno premoženje“) in drugo za registrirane partnerske skupnosti („dedno premoženje“). Zakonska zveza je pravni institut, priznan v vseh 27 državah članicah EU. V petih državah jo lahko sklenejo partnerji različnega spola, pa tudi istospolni partnerji (na Nizozemskem od leta 2001, v Belgiji od leta 2003, v Španiji od leta 2005, na Švedskem od leta 2009 in na Portugalskem od leta 2010). Registrirana partnerska skupnost je novejši pravni institut, ki ga priznavajo v 14 državah članicah EU (v Avstriji, Belgiji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, na Finskem, v Franciji, na Madžarskem, Irskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Sloveniji, na Švedskem1 in v Združenem kraljestvu). Medtem ko vseh 14 držav dovoljuje, da partnersko skupnost registrirajo istospolni partnerji, pa lahko v Belgiji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem to storijo istospolni partnerji in tudi partnerji različnega spola.

Oba današnja predloga sta spolno nevtralna in nevtralna glede spolne usmerjenosti. To na primer pomeni, da se bo po predlogu, ki ureja premoženjska razmerja, istospolna zakonska zveza, ki jo dovoljuje portugalsko pravo, obravnavala na enak način kot zakonska zveza med partnerjema nasprotnega spola. Hkrati se lahko heteroseksualno partnerstvo v Franciji registrira pod istimi pogoji kot istospolno partnerstvo, predlog za urejanje premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti pa se bo uporabljal za obe partnerstvi.

Današnja predloga ne usklajujeta niti ne spreminjata nobenih temeljnih nacionalnih zakonov o zakonski zvezi ali registriranih partnerskih skupnostih, temveč je njun namen parom olajšati reševanje premoženjskih vprašanj, če se par preseli v drugo državo članico EU ali kadar sta partnerja iz različnih držav in imata premoženje v tujini.

„Premostiti želimo razlike med evropskimi sistemi, da bi olajšali življenja mednarodnih parov, vendar s tem ne želimo uvesti enotnih norm. Družbene in pravne tradicije se še vedno precej razlikujejo in bodo različne tudi v prihodnje,“ je ob predstavitvi predlogov uredb danes v Bruslju izjavila evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Registrirana partnerstva se vse pogosteje uvajajo v nacionalne zakonodaje. Zato se je Evropska komisija danes odločila, da ne bo obravnavala samo mednarodnih poročenih parov z vidika mednarodnega zasebnega prava, temveč bo s svojim novim predlogom predpisov EU o registriranih partnerstvih povečala tudi pravno varnost registriranih mednarodnih partnerstev.“

Predloga Komisije bosta:

  • poročenim mednarodnim parom omogočila, da si izberejo pravo, ki se bo uporabljalo za njihovo skupno premoženje v primeru smrti ali razveze,

  • povečala pravno varnost registriranih mednarodnih parov, in sicer tako, da se bo za premoženje registriranih partnerskih skupnosti praviloma uporabljalo pravo države, v kateri je bila skupnost registrirana,

  • zagotovila pravno varnost mednarodnim parom v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti z razumljivimi pravili za ugotavljanje države, katere sodišče je pristojno, ter prava, ki se uporablja za njihov primer, in sicer na podlagi hierarhije objektivnih naveznih okoliščin,

  • povečala predvidljivost za mednarodne pare s pojasnitvijo postopkov za priznavanje sodnih odločb, sklepov in listin po vsej EU. Pari bodo lahko prihranili čas in denar (povprečno 2 000 do 3 000 evrov na posamezen primer). Ti prihranki bodo mogoči, ker bodo državljani več pravnih postopkov lahko združili v enem postopku pred sodiščem, na primer z združitvijo postopka za razvezo ali ločitev s postopkom v zvezi s premoženjskimi vprašanji pred istim sodiščem.

Ozadje

Vse več Evropejcev prebiva zunaj države izvora, tako da je v EU trenutno okoli 16 milijonov mednarodnih parov. Od 2,4 milijona novih zakonskih zvez, sklenjenih v letu 2007, jih je imelo 13 % (310 000) mednarodno razsežnost. Podobno jih je od 211 000 registriranih partnerskih skupnosti v EU v letu 2007 imelo 41 000 mednarodno razsežnost.

Mnogi od teh mednarodnih parov imajo sredstva v obliki premoženja ali bančnega računa v več kot eni državi. Pri delitvi premoženja v primeru razveze, ločitve ali smrti se ti pari srečujejo s pravnimi negotovostmi in dodatnimi stroški. Mednarodni pari danes navadno ne vedo, katero je pristojno sodišče in katero pravo se uporablja za reševanje njihovega osebnega položaja in premoženjskih vprašanj. Predpisi posameznih držav članic se med sabo zelo razlikujejo, kar lahko občasno privede do konfliktov. Vzporedni pravni postopki v različnih državah, zapletene zadeve in nastali sodni stroški po ocenah znašajo 1,1 milijarde evrov na leto. Približno tretjini teh stroškov bi se bilo mogoče izogniti, če bosta današnja predloga potrjena.

Zahteva se soglasna odobritev Sveta ministrov in posvetovanje Evropskega parlamenta.

Več informacij

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

1. International Marriages in the EU in 2007

2. International Divorces in the EU in 2007

3. Number of new Civil / Registered Partnerships by Year (Trends)

In 2007, 41,000 of the 211,000 registered partnerships in the EU had an international dimension. 8,500 international couples in registered partnerships were dissolved by separation and 1,266 were ended by the death of one of the partners.

1 :

Ko so na Švedskem maja 2009 dovolili zakonsko zvezo med istospolnimi partnerji, so odpravili registrirane partnerske skupnosti, čeprav so te ostale veljavne, če so bile sklenjene pred majem 2009.


Side Bar