Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

V Bruslju, 16. marca 2011

Evropska osnova za davek od dohodkov pravnih oseb: lažje in cenejše poslovanje

Evropska komisija je danes predlagala skupen sistem za izračunavanje davčne osnove za podjetja, ki poslujejo v EU. S tem predlogom naj bi se bistveno zmanjšali upravna obremenitev, stroški usklajevanja in pravna negotovost, s katerimi se trenutno spopadajo podjetja v EU, saj morajo pri določanju svojih obdavčljivih dobičkov izpolnjevati zahteve do 27 različnih nacionalnih sistemov. Predlagana skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) bi družbam omogočila vlaganje davčne napovedi po sistemu „vse na enem mestu“, pri čemer bi se lahko konsolidirali vsi dobički in izgube, ki jih ima podjetje v celotni EU. Države članice bi zadržale vso suvereno pravico za določanje lastnih stopenj davka od dohodkov pravnih oseb. Komisija ocenjuje, da bi CCCTB podjetjem po vsej EU z zmanjšanjem stroškov usklajevanja letno prihranila 700 milijonov EUR, s konsolidacijo pa še nadaljnje 1,3 milijarde EUR. Poleg tega bi podjetja, ki razmišljajo o čezmejni širitvi, prihranila do eno milijardo EUR. S CCCTB bo EU postala tudi mnogo privlačnejši trg za tuje naložbe.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „S CCCTB bo poslovanje v EU postalo lažje, cenejše in bolj praktično. Odprle se bodo tudi možnosti za MSP, ki se želijo širiti prek meja svojih domačih trgov. Današnji predlog je koristen tako za podjetja kot za konkurenčnost EU na svetovni ravni.“

Pri obdavčenju pravnih oseb še vedno obstajajo resne ovire za enotni trg, ki podjetjem otežujejo poslovanje. Čezmejne družbe morajo pri izračunavanju svojih davčnih osnov upoštevati do 27 različnih pravilnikov ter sodelovati z do 27 različnimi davčnimi upravami. Poleg tega se soočajo z izredno zapletenim sistemom za določanje načina obdavčenja transakcij znotraj skupine (transferne cene) in ne morejo izravnati izgub v eni državi članici z dobički v drugi. Zaradi tega se velika podjetja spopadajo z ogromnimi stroški in zapleti, manjša podjetja pa to pogosto povsem odvrača od širitve znotraj EU.

Cilj CCCTB je te težave premagati tako, da se družbam ponudi enoten sklop predpisov glede osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, ki se jih morajo držati, ter možnost vložitve enotne, konsolidirane davčne napovedi pri eni davčni upravi za njihovo celotno dejavnost v EU. Davčna osnova družbe bi bila na podlagi te enotne davčne napovedi nato po posebni formuli razdeljena med države članice, v katerih je družba dejavna. Ta formula bo upoštevala tri dejavnike: sredstva, delo in prodajo. Po porazdelitvi davčne osnove bodo države članice lahko svoje deleže obdavčile v skladu s svojimi stopnjami davka od dohodkov pravnih oseb. V skladu s CCCTB bodo države članice še vedno določale stopnje davka od dohodkov pravnih oseb po svojem preudarku, saj je to v njihovi izključni nacionalni pristojnosti.

Za družbe bo CCCTB neobvezna možnost. Tako bi se lahko družbe, ki menijo, da bi z usklajenim sistemom na ravni EU pridobile, zanj odločile, druge družbe pa bi lahko nadaljevale z delom v okviru njihovih nacionalnih sistemov.

CCCTB je bila opredeljena kot pomembna pobuda druge Barrosove Komisije v okviru strategije „Evropa 2020“. Omenjena je bila tudi v številnih pomembnih dokumentih o politikah, ki so namenjeni odstranjevanju ovir na enotnem trgu ter spodbujanju rasti in ustvarjanja delovnih mest v EU (Akt za enotni trg, Letni pregled rasti in „Pakt za evro“).

Več informacij:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar