Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Bruksela, dnia 16 marca 2011 r.

Europejska podstawa opodatkowania osób prawnych: ułatwienia i niższe koszty dla biznesu

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaproponowała wspólny system obliczania podstawy opodatkowania osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w UE. Celem tego wniosku jest istotne ograniczenie obciążeń administracyjnych, kosztów przestrzegania przepisów oraz wątpliwości prawnych, które przedsiębiorcy w UE obecnie napotykają stosowując się do 27 różnych krajowych systemów ustalania wysokości dochodów do opodatkowaniu. Proponowana wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) pozwoli przedsiębiorcom korzystać z „jednookienkowego” systemu składania deklaracji podatkowych oraz konsolidować wszystkie swoje zyski i straty, jakie generują w całej UE. Państwa członkowskie nadal zachowają pełną suwerenność, jeśli chodzi o ustalanie stawek podatku od osób prawnych. Komisja ocenia, że każdego roku CCCTB przyniesie przedsiębiorcom w całej UE oszczędności rzędu 700 milionów euro w postaci mniejszych kosztów przestrzegania przepisów, a także 1,3 mld euro oszczędności dzięki konsolidacji zysków i strat. Ponadto przedsiębiorcy pragnący rozszerzyć działalność na inne kraje unijne zaoszczędzą nawet miliard euro. Dzięki CCCTB rynek unijny stanie się także bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Dzięki CCCTB prowadzenie biznesu w UE będzie łatwiejsze, mniej kosztowne i wygodniejsze. Otworzy także drzwi dla MŚP pragnących rozwijać swoją działalność poza rynkiem krajowym. Dzisiejszy wniosek jest korzystny dla przedsiębiorców i korzystny dla światowej konkurencyjności Unii Europejskiej.”

Jeśli chodzi o opodatkowanie osób prawnych na jednolitym rynku nadal występują poważne ograniczenia powstrzymujące przedsiębiorców przed rozwojem swojej działalności. Firmy transgraniczne muszą obecnie borykać się z aż 27 różnymi systemami obliczania podstawy opodatkowania i muszą współpracować z 27 różnymi organami podatkowymi. Ponadto zmagają się z niezwykle skomplikowanym systemem ustalania sposobu opodatkowania transakcji wewnątrz grupy (ceny transferowe) i nie mogą kompensować strat poniesionych w jednym państwie członkowskim z zyskami uzyskanymi w innym państwie. Skutkiem tego większe przedsiębiorstwa ponoszą ogromne koszty i poruszają się w gęstej sieci przepisów, natomiast mniejsze często całkowicie rezygnują z ekspansji na terytorium UE.

CCCTB rozwiąże te problemy oferując przedsiębiorcom jeden zbiór przepisów dotyczących podstawy opodatkowania osób prawnych i możliwość składania w jednym organie podatkowym jednej skonsolidowanej deklaracji podatkowej dla całej działalności prowadzonej na terytorium UE. Na podstawie takiej deklaracji podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa będzie następnie dzielona pomiędzy państwa członkowskie, w których przedsiębiorca prowadzi działalność, zgodnie z ustalonym wzorem. Wzór uwzględniać będzie trzy czynniki: aktywa, siłę roboczą i sprzedaż. Po podziale podstawy opodatkowania państwa członkowskie będą miały możliwość opodatkowania swoich udziałów zgodnie z obowiązującą w nich stawką podatkową. W ramach CCCTB państwa członkowskie nadal będą ustalać swoje stawki podatku od osób prawnych na odpowiadającym im poziomie, zgodnie z przysługującymi im w tym zakresie kompetencjami.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z CCCTB na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że tylko te firmy, które uznają, że odniosą korzyści z jednolitego systemu unijnego, będą mogły wybrać jego stosowanie, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa nadal będą rozliczać się w ramach systemów krajowych.

CCCTB uznano za ważną inicjatywę Komisji Barosso II w ramach strategii „Europa 2020”. Również w kilku ważnych politycznie dokumentach wspomina się o konieczności usunięcia ograniczeń występujących na jednolitym rynku oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w UE (Akt o jednolitym rynku, Roczna wizja wzrostu gospodarczego i „Pakt dla euro”).

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar