Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Brussel, 16 maart 2011

Een Europese heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting om vlotter en goedkoper zaken te doen

De Europese Commissie heeft vandaag een gemeenschappelijke regeling voorgesteld voor de berekening van de belastinggrondslag van bedrijven die in de EU actief zijn. Hiermee wil zij een stevig halt toeroepen aan de administratieve lasten, de nalevingskosten en de rechtsonzekerheid waar bedrijven in de EU thans tegen aanlopen nu zij moeten voldoen aan tot wel 27 verschillende nationale regimes voor de berekening van hun belastbare winsten. Met de door haar voorgestelde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)) zouden bedrijven gebruik kunnen maken van een onestopshop om hun belastingaangiften in te dienen en al hun winsten en verliezen in de gehele EU kunnen consolideren. De lidstaten zouden hun volledige soevereiniteit behouden bij de vaststelling van hun nationale vennootschapsbelastingtarief. De Commissie schat dat de CCCTB het bedrijfsleven in de EU elk jaar een besparing zal opleveren van 700 miljoen euro aan lagere nalevingskosten en 1,3 miljard euro door consolidatie. Bovendien zullen bedrijven die activiteiten in het buitenland willen ontplooien, tot 1 miljard euro kunnen besparen. De CCCTB zal ook de aantrekkingskracht van de EU voor buitenlandse investeerders aanzienlijk verhogen.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Dankzij de CCCTB zal het gemakkelijker, goedkoper en eenvoudiger worden om zaken te doen in de EU. Ook midden- en kleinbedrijven die actief willen worden in het buitenland, zullen meer mogelijkheden krijgen. Het voorstel van vandaag is goed voor de bedrijven en goed voor het concurrentievermogen van de EU in de wereld."

Op het gebied van de vennootschapsbelasting kent de eengemaakte markt nog altijd grote obstakels, die het bedrijfsleven hinderen. Bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, moeten rekening houden met tot wel 27 verschillende regimes bij de berekening van hun belastinggrondslag en met evenveel verschillende belasting­diensten om hun belastingzaken te regelen. Voorts moeten zij een uiterst complex systeem (van verrekenprijzen) toepassen om de fiscale waarde van hun intragroepstransacties te bepalen en kunnen zij verliezen in de ene lidstaat niet compenseren met winsten in een andere. Hierdoor worden grotere bedrijven geconfronteerd met torenhoge kosten en complexe situaties, terwijl kleinere bedrijven er vaak al helemaal van afzien om in andere EU-landen actief te worden.

De CCCTB wil deze problemen uit de weg ruimen door bedrijven de mogelijkheid te bieden om slechts één stel regels voor de berekening van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting toe te passen en slechts één geconsolideerde belastingaangifte in te dienen bij één belastingdienst voor al hun activiteiten in de EU. Op basis van deze ene belastingaangifte zou de belastinggrondslag van het bedrijf dan via een specifieke formule worden omgeslagen over alle lidstaten waar het actief is. Deze formule bevat drie factoren: activa, arbeid en omzet. Na de verdeling van de belastinggrondslag kunnen de lidstaten vervolgens hun aandeel daarin in de vennootschapsbelasting betrekken naar hun nationale tarief. De lidstaten zullen bij de CCCTB dus hun vennootschapsbelastingtarief zelf blijven vaststellen op het niveau dat zij wensen, hetgeen ook hun nationale bevoegdheid is.

De CCCTB zou optioneel zijn, wat betekent dat bedrijven die voordelen zien in een geharmoniseerde EU-regeling, daarvoor kunnen kiezen, terwijl andere verder het nationale stelsel kunnen blijven toepassen.

De CCCTB is een van de vlaggenschipinitiatieven van de Commissie-Barroso II in de context van de Europa 2020-strategie. De CCCTB wordt ook genoemd in een reeks belangrijke beleidsdocumenten die tot doel hebben belemmeringen voor de eengemaakte markt weg te nemen en de groei en het scheppen van werkgelegenheid in de EU te bevorderen (Akte voor de interne markt, Jaarlijkse groeianalyse en het "Pact voor de euro").

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar