Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/319

Briuselis, 2011 m. kovo 16 d.

Europos įmonių pelno mokesčio bazė – kad užsiimti verslu būtų lengviau ir pigiau

Šiandien Europos Komisija pasiūlė bendrą ES veikiančių įmonių pelno mokesčio bazės skaičiavimo sistemą. Šio pasiūlymo tikslas – gerokai sumažinti administracinę naštą, reikalavimų laikymosi išlaidas ir teisinį netikrumą, su kuriais šiuo metu susiduria ES veikiančios įmonės, turėdamos laikytis iki 27 skirtingų nacionalinių apmokestinamo pelno nustatymo sistemų. Siūloma Bendra konsoliduotoji įmonių pelno mokesčio bazė (BKĮPMB) reikštų, kad deklaruodamos savo apmokestinamas pajamas įmonės galės pasinaudoti „vieno langelio“ sistema ir konsoliduoti visoje ES gautą visą pelną ir patirtus nuostolius. Valstybės narės nepraras savo teisės savarankiškai nustatyti savo pelno mokesčio dydį. Komisijos skaičiavimais, kiekvienais metais BKĮPMB padės įmonėms visoje ES sutaupyti 700 mln. EUR dėl sumažėjusių reikalavimų laikymosi išlaidų ir 1,3 mlrd. EUR – dėl konsolidacijos. Be to, iki 1 mlrd. EUR sutaupys įmonės, siekiančios plėsti veiklą už savo valstybės ribų. Taip ES rinka taps daug patrauklesnė užsienio investuotojams.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dėl BKĮPMB vykdyti veiklą ES bus lengviau, pigiau ir patogiau. Taip pat atsivers keliai MVĮ, norinčioms plėtoti veiklą už vidaus rinkos ribų. Šiandienis pasiūlymas yra naudingas verslui ir ES konkurencingumui pasaulyje.“

Kalbant apie įmonių apmokestinimą, vis dar egzistuoja rimtų kliūčių bendrajai rinkai, stabdančių įmonių veiklą. Kad apskaičiuotų savo pelno mokesčio bazę, tarpvalstybinės bendrovės turi vadovautis net 27 skirtingais taisyklių rinkiniais ir bendrauti su 27 skirtingomis mokesčių administracijomis. Be to, joms tenka įveikti be galo sudėtingą sistemą, kai reikia nustatyti, kaip turi būti apmokestinti grupės viduje sudaromi sandoriai (sandorių kainodara – angl. transfer pricing), ir negalima vienoje valstybėje narėje patirtų nuostolių padengti kitoje valstybėje narėje gautu pelnu. Dėl to didesnės įmonės patiria labai didelių išlaidų ir susiduria su painiava, o mažesnės įmonės dažnai būna visiškai atgrasomos nuo plėtros Europos Sąjungoje.

Šias problemas siekiama išspręsti BKĮPMB – siūloma įmonėms vadovautis vienu įmonės pelno mokesčių bazės apskaičiavimo taisyklių rinkiniu ir teikti vieną konsoliduotą visoje ES vykdomos veiklos pelno mokesčio deklaraciją vienai administracijai. Tuomet, remiantis šia viena pelno mokesčio deklaracija, pagal specialią formulę įmonės pelno mokesčio bazė būtų padalyta tarp valstybių narių, kuriose įmonė veikia. Formulė sudaryta, atsižvelgiant į tris veiksnius: turtą, darbą ir pardavimą. Paskirsčius pelno mokesčio bazę, valstybės narės galės apmokestinti joms tenkančią dalį pagal savo pelno mokesčio tarifą. Taikant BKĮPMB, valstybės narės ir toliau galės nustatyti tokį pelno mokesčio tarifą, koks joms atrodo tinkamas, nes tai jų nacionalinė prerogatyva.

Įmonėms BKĮPMB bus neprivaloma. Vadinasi, kad tos įmonės, kurios manys, kad suderintoji ES sistema joms galėtų būti naudinga, galės ją rinktis, o kitos galės ir toliau dirbti pagal nacionalines sistemas.

Strategijoje „Europa 2020“ BKĮPMB laikoma svarbia antrosios J. M. Barosso kadencijos Komisijos iniciatyva. Ji taip pat paminėta keliuose svarbiuose politikos dokumentuose, kuriais siekiama pašalinti bendrosios rinkos kliūtis ir skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ES (Bendrosios rinkos aktas, Metinė augimo apžvalga ir „Euro paktas“).

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171


Side Bar