Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/318

Brusel 15. marca 2011

Životné prostredie: Cena Európskeho týždňa mobility za rok 2010 putuje do Almady

Cenu Európskeho týždňa mobility za rok 2010 získalo portugalské mesto Almada. Nezávislá porota zložená z odborníkov na mobilitu dospela počas Európskeho týždňa mobility 2010 k záveru, že Almada urobila najviac pre podporu alternatív k automobilom a propagáciu pozitívneho vplyvu iných dopravných prostriedkov na verejné zdravie a životné prostredie. Na ďalších miestach skončili španielska Murcia a hlavné mesto Lotyšska Riga. Ceny odovzdal Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie, na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bruseli 14. marca 2011.

Komisár Potočnik uviedol: „Priveľa Európanov využíva auto aj na krátke trasy. Nárast znečistenia a dopravných zápch negatívne ovplyvňuje životné prostredie aj naše zdravie. V rámci Európskeho týždňa mobility oceňujeme orgány miestnej samosprávy, ktoré úspešne motivujú ľudí používať iné spôsoby dopravy, čím prispievajú k zlepšeniu ich zdravia a kvality života v mestách. Dúfam, že Almada, Murcia a Riga sa stanú inšpiráciou pre mnohé ďalšie európske mestá.

Európsky týždeň mobility 2010

Deviaty ročník Európskeho týždňa mobility sa konal v dňoch 16. až 22. septembra 2010 a oficiálne sa na ňom zúčastnil rekordný počet európskych miest. Tento ročník sa niesol v znamení sloganu „Rozumnejšie cestovať – lepšie žiť“ („Travel Smarter, Live Better), ktorým sa mal zdôrazniť prínos aktívnej a udržateľnej mobility pre zdravie a kvalitu života občanov. Cena je uznaním pre orgány miestnej samosprávy, ktoré sa najviac zaslúžili o lepšie informovanie verejnosti o udržateľnom cestovaní ako o prostriedku podpory fyzickej aktivity a príspevku k zníženiu hluku, znečisteniu ovzdušia a výskytu dopravných zápch, o ktorých je známe, že majú negatívny vplyv na zdravie a kvalitu života. Víťazné mesto vybrala nezávislá porota odborníkov z oblasti dopravy, ktorí posúdili 30 žiadostí. Do užšieho výberu sa dostalo 10 orgánov miestnej samosprávy, ktoré podľa názoru odborníkov dosiahli v rámci Európskeho týždňa mobility 2010 výnimočné výsledky.

Víťaz: Almada

Portugalské pobrežné mesto Almada podporilo udržateľnú mobilitu prostredníctvom desiatok dlhodobých opatrení. Na oslavu 10 rokov konania Európskeho týždňa mobility pripravila miestna samospráva v Almade spolu s miestnou agentúrou pre energetiku týždeň nabitý aktivitami venovanými udržateľnej doprave a zdraviu. Všetko vyvrcholilo 18. septembra veľkolepým záverečným podujatím nazvaným Deň mobility, počas ktorého sa konali pouličné trhy, ukážky elektromobilov, predaj bicyklov, koncerty, športové aktivity, tanečné a pouličné vystúpenia, cyklistické preteky, workshopy, filmy, výstavy a ukážky street artu. V Almade sa okrem toho podarilo zlepšiť kvalitu cestnej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov a vybudovať viacero parkovísk pre bicykle a nabíjacích staníc pre elektrické motorky a elektromobily. Počas Dňa bez áut sa historické a obchodné centrum Cacilhas v Almade premenilo na pešiu zónu.

Finalista: Murcia

ALEM, miestna agentúra pre energetiku v španielskom meste Murcia, pripravila v rámci deviateho ročníka Európskeho týždňa mobility kreatívnu zmes aktivít na podporu zdravého a udržateľného cestovania zameriavajúcich sa veľký počet rôznych cieľových skupín. Murcia prijala celý rad dlhodobých opatrení na podporu bicyklovania, ku ktorým patrí bicyklová stratégia, kancelária s tematickou webovou stránkou, systém verejných bicyklov a bezplatné poskytovanie bicyklov zamestnancom mesta. Mesto navyše rozšírilo svoj systém autobusovej dopravy, zaviedlo nové integrované cestovné s výhodnejšími tarifami pre špecifické kategórie cestujúcich a zmodernizovalo svoje služby elektronického riadenia dopravy.

Finalista: Riga

Lotyšské hlavné mesto Riga podporilo aktívne cestovanie ponukou ambiciózneho programu aktivít zameraných na bicyklovanie. Súčasťou programu boli súťaže, výstavy, informačné programy, cyklotúry v štýle retro, propagácia elektromobilov, ukážky merania kvality ovzdušia a bezpečnosti cestnej premávky, umelecké vystúpenia, koncerty, ako aj pouličné hry k téme dopravy a zdravia. Počas celého týždňa mohli občania prichádzať so svojimi nápadmi na zlepšenie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov. Vďaka súťaži „Najzdravšie pracovisko“ získal dopravný podnik mesta Riga prehľad o opatreniach, ktoré sa prijali na pracoviskách v záujme podpory zdravého životného štýlu a aktívneho cestovania. Riga zorganizovala aj niekoľko podujatí v rámci Dňa bez áut a vyhradila ulice v centre mesta chodcom, cyklistom a používateľom ďalších spôsobov udržateľnej dopravy.

Európsky týždeň mobility 2011

Európsky týždeň mobility 2011 sa bude konať v dňoch 16. až 22. septembra a v centre jeho pozornosti bude „Alternatívna mobilita“.

http://www.mobilityweek.eu


Side Bar