Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/318

Brüssel, 15. märts 2011

Keskkond: Euroopa mobiilsusnädala 2010 auhinna saab Almada

2010. aastal võitis Euroopa mobiilsusnädala auhinna Portugali linn Almada. Mobiilsusekspertide sõltumatu töörühma hinnangul tegi Almada 2010. aastal Euroopa mobiilsusnädala jooksul kõige rohkem selleks, et leida alternatiive autodele ning rõhutada muude transpordiliikide positiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Talle järgnesid Hispaania linn Murcia ja Läti pealinn Riia. Auhinnad andis üle keskkonnavolinik Janez Potočnik Brüsselis 14. märtsil 2011 toimunud tseremoonial.

Volinik Potočnik ütles: „Liiga paljud eurooplased kasutavad isegi lühisõitude tegemiseks autot. Suurenenud saastus ja liiklusummikud kahjustavad lisaks keskkonnale ka meie tervist. Euroopa mobiilsusnädalaga tunnustatakse kohalikke omavalitsusi, kus edukalt innustatakse inimesi kasutama muid liikumisviise, parandades niiviisi tervist ja linnaelu kvaliteeti. Ma loodan, et Almada, Murcia ja Riia on eeskujuks paljudele Euroopa linnadele.”

Euroopa mobiilsusnädal 2010

Euroopa mobiilsusnädalast, mis toimus 16.–22. septembrini 2010 juba üheksandat aastat, võttis ametlikult osa rekordiliselt 2221 Euroopa linna. 2010. aasta teemaks oli „Liigu targalt, ela paremini” ja sellega püüti rõhutada aktiivse ja pideva liikumise positiivset mõju inimeste tervisele ja heaolule. Auhinna saab kohalik omavalitsus, kus leitakse olevat tehtud kõige rohkem selleks, et tõsta inimeste teadlikkust säästva liikumise kohta, mis on füüsilise aktiivsuse edendamise vahend ning aitab vältida müra, õhusaastet ja ummikuid ning nende kahjulikku mõju inimeste tervisele ja heaolule. Võitjalinna valis transpordiekspertide sõltumatu töörühm, kes hindas 30 taotlust, millest valiti välja 10 kohalikku omavalitsust, kelle saavutusi 2010. aasta mobiilsusnädala jooksul peeti eriti heaks.

Võitja: Almada

Portugali rannikuäärses linnas Almadas edendati säästvat liikuvust kümnete alaliste meetmetega. Euroopa mobiilsusnädala kümnenda aastapäeva tähistamiseks organiseerisid Almada linnavalitsus ja kohalik energeetikaamet muljetavaldava tegevusnädala, mis oli pühendatud säästvale transpordile ja tervisele. Nädala kulminatsiooniks oli 18. september, kui toimus mobiilsusfestival, mille raames peeti tänavaturge, demonstreeriti elektriautosid, korraldati jalgrattalaatasid, kontserte, spordiüritusi, tantsu- ja tänavaetendusi, jalgrattasprinte, õpikodasid, näidati filme ning esitleti näitusi ja tänavakunsti. Almada täiustas ka jalakäija- ja jalgrattateede võrku, rajas mitu uut jalgrattaparklat ning jalgrataste ja elektrisõidukite laadimise jaama. Autovabal päeval muudeti Almada ajalooline ja kaubanduslik keskus Cacilhas jalakäijate alaks.

Paremuselt järgmine: Murcia

Hispaania linnas Murcias korraldas kohalik energeetikaamet Euroopa mobiilsusnädala jooksul eri sihtrühmadele suunatud mitmeid omanäolisi ettevõtmisi tervisliku ja säästva liikumise edendamiseks. Murcia rakendas terve rea alalisi meetmeid, millega soodustada jalgrattasõitu. Näiteks töötati välja jalgrattastrateegia ja loodi selleteemalise veebisaidiga asutus. Samuti võeti kasutusele avalik jalgrattasüsteem ja linnaametnikele anti tasuta kasutada jalgrattad. Linnas pikendati ka bussiliine, kehtestati odavamad piletihinnad konkreetsetele kasutajarühmadele ja ajakohastati elektroonilisi liikluskorralduse teenuseid.

Paremuselt järgmine: Riia

Läti pealinnas Riias korraldati aktiivse liikumise soodustamiseks ulatuslik tegevusprogramm, mis oli suunatud jalgrattasõidule. Programm hõlmas transpordi- ja terviseteemalisi võistlusi, väljapanekuid, teavitustööd, võidusõitu vanade jalgratastega, elektrisõidukite reklaamimist, õhukvaliteedi- ja liiklusohutusalaseid tutvustusi, kunstiüritusi, kontserte ja tänavamänge. Kogu nädala jooksul innustati inimesi välja selgitama jalakäijatele ja jalgratturitele vajaliku infrastruktuuri täiustamise võimalusi ning nendest teada andma. Riia linnavalitsuse liiklusosakond korraldas võistluse teemal „Kõige tervislikum töökoht”. Selle käigus koguti infot töökohtadel tervisliku elustiili ja aktiivse liikumise edendamiseks võetud meetmete kohta. Samuti korraldati Riias autovabal päeval mitmeid ettevõtmisi, näiteks linnakeskuse tänavad jäeti jalakäijate, jalgratturite ja muude säästvate transpordiliikide tarbeks.

Euroopa mobiilsusnädal 2011

2011. aastal korraldatakse Euroopa mobiilsusnädal 16.–22. septembrini ja selle keskne teema on „Alternatiivsed liikuvusvõimalused”

http://www.mobilityweek.eu


Side Bar