Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/310

Brussel, 14 maart 2011

Consumentenbescherming: Commissie verzoekt België de regels inzake oneerlijke handelspraktijken na te leven

De Europese Commissie heeft België een met redenen omkleed advies gestuurd om het land te vragen de EU-regels na te leven die consumenten moeten beschermen tegen handelspraktijken waarvan zij schade kunnen ondervinden. Tot deze stap is overgegaan, omdat België heeft verzuimd de nationale regels in te trekken die niet volledig in overeenstemming zijn met Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken. Het gaat om de regels die betrekking hebben op het verbod om prijsverlagingen aan te kondigen in de periode die voorafgaat aan de uitverkoop en op het verbod op huis-aan-huisverkoop van producten met een waarde van meer dan 250 euro. Indien België het advies niet binnen twee maanden opvolgt, kan de Commissie het land voor het Hof van Justitie dagen.

De EU-wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005) beschermt consumenten tegen misleidende en agressieve reclamepraktijken. Ook wordt een aantal praktijken, zoals het valselijk beweren dat een product gratis wordt aangeboden, daarin uitdrukkelijk verboden.

Eerder verzocht de Commissie België in een schriftelijke aanmaning – de eerste fase van juridische actie van de EU – om zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn. Hierop wijzigde België de wet op een aantal punten, maar er zijn nog verscheidene problemen. De Commissie heeft derhalve besloten de inbreukprocedure tegen België door te zetten.

In het met redenen omklede advies dat de Commissie vandaag heeft vastgesteld, verklaart zij dat België heeft nagelaten om:

  • de richtlijn naar behoren om te zetten door deze niet te betrekken op vrije beroepsgroepen als tandartsen en fysiotherapeuten;

  • maatregelen in te trekken die niet in overeenstemming zijn met de richtlijn, zoals:

  • de regels betreffende het vermelden van prijskortingen,

  • het verbod op het aankondigen van prijskortingen in de periode die voorafgaat aan de seizoensuitverkoop,

  • het verbod op de huis-aan-huisverkoop van producten van meer dan 250 euro.

Voor meer informatie:

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Voor nadere informatie over de inbreukprocedures van de EU, zie: MEMO/11/162


Side Bar