Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT CS ET HU

IP/11/299

Bruselj, 14. marca 2011

Komisija poziva osem držav članic, naj začnejo izvajati direktivo, ki bo strojevodjem vlakov zagotovila boljšo mobilnost

Evropska komisija je osem držav članic uradno pozvala, naj v nacionalno zakonodajo prenesejo Direktivo o izdaji spričeval strojevodjem. Belgija, Češka, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska svojih zakonodaj še niso uskladile z navedeno direktivo, zato mobilnost strojevodij vlakov ne bo zagotovljena v določenem roku. Preden zadevo predloži Sodišču Evropske unije, daje Komisija naštetim državam članicam na voljo dva meseca za rešitev nastalega položaja.

Evropski predpisi

Direktiva 2007/59/ES določa pogoje za izdajo spričeval za upravljanje vlaka v več državah Evropske unije in minimalne zahteve, ki jih mora izpolniti strojevodja. Strojevodja z dovoljenjem in spričevalom za upravljanje nekaterih lokomotiv iz ene države članice bo lahko po uspešno opravljenem izpitu, a ne da bi moral ponovno opravljati pregled fizične sposobnosti in preskus strokovnih znanj, upravljal enake lokomotive v drugih državah članicah.

Cilj Direktive je olajšati mobilnost strojevodij vlakov med državami članicami, pa tudi med prevozniki v železniškem prometu.

Države članice naj bi Direktivo prenesle v nacionalne zakonodaje do 4. decembra 2009.

Razlogi za obrazloženo mnenje

Belgija, Češka, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska Direktive še niso prenesle v svoje nacionalne zakonodaje ali so jo prenesle le delno.

Posledice dejstva, da Direktiva ni bila prenesena

Če navedene države svojih nacionalnih zakonodaj v roku ne uskladijo s pravom Skupnosti, se Direktiva ne bo mogla izvajati. Še naprej se bodo opravljala neprijetna preverjanja strokovnih znanj, kar bo negativno vplivalo na mobilnost strojevodij vlakov. Tudi prevozniki v železniškem prometu bodo imeli več težav pri vzpostavljanju novih storitev na drugih trgih.

Zadnja faza postopka za ugotavljanje kršitev

Če osem držav članic v naslednjih dveh mesecih ne bo prilagodilo svojih zakonodaj, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev v EU glej MEMO/11/162


Side Bar