Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT CS ET SL

IP/11/299

Brüsszel, 2011. március 14.

A Bizottság felszólít nyolc tagállamot annak az irányelvnek a végrehajtására, amely biztosítja a mozdonyvezetők jövőbeli jobb mobilitását

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólított nyolc tagállamot arra, hogy ültessék át nemzeti jogukba a mozdonyvezetők minősítésére vonatkozó irányelvet. Mivel Belgium, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Magyarország, Németország, Portugália, Szlovénia és Svédország még nem hozták összhangba jogszabályaikat az irányelvvel, a mozdonyvezetők mobilitása nem lesz biztosított a meghatározott határidőre. A Bizottság az érintett tagállamok számára két hónapos határidőt szabott a helyzet orvoslására, mielőtt az Európai Unió Bíróságához fordulna.

Az uniós előírások

A 2007/59/EK irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek az Európai Unió több tagállamában történő vonatvezetés engedélyezéséhez szükségesek, és rögzíti a vonatvezetők által teljesítendő minimumkövetelményeket. Az a mozdonyvezető, aki rendelkezik bizonyos mozdonyok vezetésére vonatkozóan egy tagállam által kibocsátott engedéllyel és tanúsítvánnyal, sikeres vezetői vizsga letételét követően – ugyanakkor a fizikai alkalmassági és a szakmai vizsga megismétlése nélkül – más tagállamokban is vezetheti majd e mozdonyokat.

A szóban forgó irányelv így kívánja előmozdítani a mozdonyvezetők tagállamok és vasúttársaságok közötti mobilitását.

A tagállamoknak 2009. december 4-ig kellett volna átültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.

Az indoklással ellátott vélemény kibocsátásának okai

Az irányelvet nyolc tagállam – Belgium, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Magyarország, Németország, Portugália, Szlovénia és Svédország – még nem, vagy csak részben ültette át nemzeti jogába.

Az átültetés elmaradásának hatásai

Amennyiben a szóban forgó nyolc tagállam a megadott határidőn belül nem hozza összhangba jogszabályait a közösségi joggal, az irányelvet nem lehet végrehajtani. A szakmai ismeretekre vonatkozó vizsgák így továbbra is kötelezőek maradnának, ami hátráltatná a mozdonyvezetők mobilitását. A vasúttársaságok számára is nehézségeket okozna az újabb piacokon való szolgáltatásnyújtás.

A jogsértési eljárás utolsó szakasza

Ha az érintett nyolc tagállam az elkövetkező két hónapban nem módosítja jogszabályait, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/11/162 dokumentumban találhatók.


Side Bar