Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT CS HU SL

IP/11/299

Brüssel, 14. märts 2011

Euroopa Komisjon nõuab kaheksalt liikmesriigilt, et nad rakendaksid direktiivi, millega tagatakse vedurijuhtide suurem liikuvus

Euroopa Komisjon esitas kaheksale liikmesriigile ametliku nõudmise võtta siseriiklikku õigusse üle vedurijuhtide sertifitseerimist käsitlev direktiiv. Kuna Belgia, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari ei ole veel viinud oma õigusakte selle direktiiviga vastavusse, ei saa vedurijuhtide liikuvust nõutud tähtajaks tagada. Komisjon annab nimetatud liikmesriikidele kaks kuud olukorra parandamiseks. Kui selle ajaga probleem lahendatud ei ole, võib ta pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Direktiivis 2007/59/CE on kindlaks määratud mitmes ELi liikmesriigis kehtiva vedurijuhiloa andmise tingimused koos juhtidele esitatavate miinimumnõuetega. Vedurijuht, kellel on juhiluba ja sertifikaat teatavate vedurite juhtimiseks ühes liikmesriigis, võib pärast sõidueksami sooritamist juhtida samu vedureid ka muudes liikmesriikides. Tal ei ole selleks vaja läbida füüsilise sobivuse ja kutseoskuste kontrolli.

Direktiivi eesmärk on seega hõlbustada vedurijuhtide töötamist eri liikmesriikides ja raudtee-ettevõtetes.

Liikmesriigid pidid võtma direktiivi oma siseriiklikku õigusse üle 4. detsembriks 2009.

Põhjendatud arvamuse alus

Belgia, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari ei ole direktiivi veel üle võtnud või on seda teinud üksnes osaliselt.

Ülevõtmata jätmise tagajärjed

Kui nimetatud riigid ei vii oma siseriiklikke õigusakte komisjoni sätestatud tähtaja jooksul ELi õigusega kooskõlla, ei ole võimalik kõnealust direktiivi rakendada. Juhid on jätkuvalt kohustatud tegema kutseoskuste eksameid. See ei soosi aga vedurijuhtide liikuvust. Lisaks on raudtee-ettevõtetel raskem pakkuda uusi teenuseid teistel turgudel.

Rikkumismenetluse järgmine etapp

Kui nimetatud liikmesriigid oma õigusakte kahe kuu jooksul ei kohanda, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta saab siit: MEMO/11/162


Side Bar