Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT ET HU SL

IP/11/299

V Bruselu dne 14. března 2011

Komise nařizuje osmi členským státům provést směrnici, která zaručí snazší mobilitu strojvedoucích

Evropská komise oficiálně požádala osm členských států, aby do svého vnitrostátního práva převzaly směrnici o vydávání osvědčení strojvedoucím. Jelikož Belgie, Česká republika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko své právní předpisy do souladu s uvedenou směrnicí dosud neuvedly, nebude strojvedoucím zajištěna mobilita ve stanovených lhůtách. Komise určila těmto členským státům dvouměsíční lhůtu na to, aby tuto situaci napravily. Pokud tak neučiní, Komise se obrátí na Soudní dvůr Evropské unie.

Evropské předpisy

Směrnice 2007/59/ES stanoví minimální požadavky, které strojvedoucí musí splnit, aby byl oprávněn k řízení vlaku ve vícero zemí Evropské unie. Strojvedoucí, který je držitelem licence a osvědčení k řízení jistého druhu lokomotiv v jednom členském státě, bude moci řídit stejný druh lokomotivy v jiných členských státech poté, co úspěšně složí zkoušku z řízení, ale nebude se muset znovu podrobit prohlídce tělesné způsobilosti a zkoušce odborných znalostí.

Cílem této směrnice je usnadnit mobilitu strojvedoucích mezi členskými státy, ale také mezi železničními podniky.

Členské státy měly převést směrnici do svého vnitrostátního práva do 4. prosince 2009.

Předmět odůvodněného stanoviska

Osm členských států, Belgie, Česká republika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko, směrnici dosud neprovedlo, nebo provedlo jen z části.

Důsledky nepřevzetí směrnice

Pokud uvedených osm členských států neuvede své vnitrostátní právo do souladu s právem Unie ve stanovené lhůtě, směrnici nebude možno provést. Nadále by se tak uplatňovaly povinné zkoušky odborných znalostí, které strojvedoucí od mobility odrazují. Pro železniční podniky by bylo rovněž obtížnější nabízet nové služby na ostatních trzích.

Poslední krok řízení o nesplnění povinnosti

Jestliže osm členských států své právní předpisy do dvou měsíců nezmění, Komise by v této věci mohla zahájit řízení u Soudního dvora EU.

Další informace lze nalézt také v MEMO/11/162.


Side Bar