Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET HU LT MT

IP/11/298

V Bruslju, 14. marca 2011

Zračni promet: Komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev proti šestim državam članicam v zvezi s sporazumi z Rusijo o enakopravni obravnavi letalskih družb EU in o preletih Sibirije

Evropska komisija je danes začela postopke za ugotavljanje kršitev proti Estoniji, Grčiji, Madžarski, Litvi, Malti in Sloveniji v zvezi z njihovimi dvostranskimi sporazumi o zračnih storitvah z Rusijo ter vsem tem državam članicam poslala uradni zahtevek za informacije, znan kot „uradni opomin“. Komisijo skrbi, da bi sporazumi lahko ovirali enako obravnavo vseh letalskih družb EU in izkrivljali konkurenco med evropskimi letalskimi družbami ter vsebovali podlago za pristojbine za prelete Sibirije, ki so lahko nezakonite glede na protimonopolne predpise EU. Podobni uradni opomini so v zadnjih mesecih že bili poslani 17 drugim državam članicam, Komisija pa zdaj ocenjuje skladnost z zakonodajo EU dvostranskih sporazumov o letalstvu med Rusijo in preostalimi štirimi državami članicami. Dejstvo, da morajo letalske družbe Evropske unije plačevati pristojbine za prelete Sibirije na poti do azijskih destinacij, ni le razlog za dražje lete, temveč lahko povzroča tudi nepošteno konkurenco med letalskimi družbami EU in letalskimi družbami zunaj EU.

Evropska komisija meni, da morajo sporazumi o zračnem prometu vse letalske družbe EU obravnavati enakopravno in upoštevati pravila za preprečevanje monopolov. V nasprotnem primeru se lahko nekatere letalske družbe EU obravnavajo slabše kot njihovi neposredni konkurenti ali morajo plačevati nerazumne dodatne pristojbine, ki se lahko prenesejo na potnike v obliki dražjih letalskih kart.

Svoboda ustanavljanja

Dvostranski sporazumi o zračnih storitvah med posameznimi državami članicami in državami, ki niso članice EU, morajo vključevati „klavzulo EU o določitvi“, ki določa, da pogoji veljajo enako za vse letalske družbe EU, ne le za družbe zadevne države članice. To je bistven del enotnega evropskega letalskega trga, ki je bil oblikovan na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ter jamči, da so letalski prevozniki upravičeni do delovanja pod enakimi pogoji kjer koli v EU. Zahteva po „klavzuli EU o določitvi“ je bila potrjena v odločbi Evropskega sodišča glede odprtega zračnega prostora leta 2002 (glej IP/02/1609). Sodišče je izjavilo, da določbe, ki omejujejo koristi sporazumov o zračnih storitvah za državljane zadevne države članice, kršijo pravila EU o svobodi ustanavljanja (kot so zdaj določena v členu 49 Pogodbe o delovanju EU).

Večina sporazumov z državami, ki niso članice EU, je bila prilagojena tej odločbi Sodišča. Rusija je ena izmed redkih držav na svetu, ki ne upošteva, da mora vse prevoznike EU obravnavati enakopravno ter da mora vsak dvostranski sporazum vključevati „klavzulo EU o določitvi“ in veljati za vse. To ustvarja velike težave v praksi, ki ogrožajo prometne pravice, na primer za letalske družbe, ki jih prevzame družba iz druge države članice EU.

Pristojbine za prelete Sibirije

Določene letalske družbe EU morajo plačevati pristojbine za prelete Sibirije za lete do številnih destinacij v Aziji. Po ocenah so samo v letu 2008 zadevni prevozniki EU plačali približno 420 milijonov USD pristojbin – večji del neposredno ruskemu letalskemu prevozniku Aeroflot. Komisija je zaskrbljena, da je to kršitev zakonodaje EU o preprečevanju monopolov, po kateri letalske družbe ne bi smele biti prisiljene v sklepanje komercialnih sporazumov z neposrednim konkurentom. Komisija je prav tako zaskrbljena, da je to kršitev mednarodnega prava (Čikaške konvencije). Ti dvostranski sporazumi hkrati določajo drugačne pogoje za letalske družbe EU, odvisno od države, v kateri imajo svoj sedež, kar dodatno izkrivlja konkurenco. Rezultat tega je, da morajo potniki morda plačati več za letalske karte, kot bi morali sicer.

Naslednji koraki

Države članice imajo na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin. Če se ne bodo ustrezno odzvale, bo Komisija poslala obrazloženo mnenje, v katerem bo zahtevala, da zadevne države članice spremenijo svoje dvostranske sporazume o zračnih storitvah z Rusijo.

Uradni opomini so bili oktobra 2010 že poslani Avstriji, Finski, Franciji in Nemčiji (glej IP/10/1425) ter januarja 2011 Belgiji, Danski, Italiji, Luksemburgu, Nizozemski, Švedski in Združenemu kraljestvu (glej IP/11/74), februarja 2011 pa Cipru, Irski, Poljski, Portugalski, Slovaški in Španiji.

Komisija ocenjuje skladnost z zakonodajo EU dvostranskih sporazumov o zračnih storitvah, ki so jih preostale štiri države članice sklenile z Rusijo.

Glej tudi MEMO/11/167.

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev v EU glej MEMO/11/162


Side Bar