Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL ET HU MT SL

IP/11/298

Briuselis, 2011 m. kovo 14 d.

Oro transportas. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš šešias valstybes nares dėl susitarimų su Rusija dėl skrydžių virš Sibiro ir dėl lygių sąlygų ES oro susisiekimo bendrovėms

Europos Komisija šiandien pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Estiją, Graikiją, Vengriją, Lietuvą, Maltą ir Slovėniją dėl jų dvišalių susitarimų su Rusija dėl oro susisiekimo paslaugų – kiekvienai iš šių valstybių narių ji išsiuntė po oficialų pranešimą, kuriame prašoma pateikti informacijos. Komisija susirūpinusi, kad susitarimais ES oro susisiekimo bendrovėms gali būti sudarytos nelygios sąlygos ir trukdoma Europos oro susisiekimo bendrovių konkurencijai, taip pat sudarytos sąlygos imti mokesčius už skrydžius virš Sibiro – tokie mokesčiai pagal ES antimonopolines taisykles gali būti neteisėti. Per pastaruosius mėnesius panašūs pranešimai išsiųsti dar 17 valstybių narių, o Komisija šiuo metu vertina, ar likusių keturių valstybių narių dvišaliai susitarimai dėl oro susisiekimo su Rusija atitinka ES teisės aktus. Dėl to, kad Europos Sąjungos oro susisiekimo bendrovės, vykdydamos skrydžius į Azijos vietoves, turi mokėti už skrydžius virš Sibiro, ne tik skrydžiai gali tapti brangesni, bet ir gali būti sudarytos nesąžiningos ES ir ne ES oro susisiekimo bendrovių konkurencijos sąlygos.

Europos Komisija mano, kad oro susisiekimo susitarimų sąlygos turi būti vienodos visoms ES oro susisiekimo bendrovėms ir atitikti antimonopolinių taisyklių reikalavimus. Kitaip tam tikroms ES oro susisiekimo bendrovėms, palyginti su jų tiesioginėmis konkurentėmis, gali būti sudaromos ne tokios palankios sąlygos arba taikomi nepagrįsti papildomi mokesčiai – jie gali būti užkrauti vartotojams didinant lėktuvų bilietų kainas.

Įsisteigimo laisvė

Atskiros valstybės narės ir ES nepriklausančios šalies dvišaliuose susitarimuose dėl oro susisiekimo paslaugų turi būti įrašytas „ES paskyrimo straipsnis“, kuriuo pripažįstama, kad susitarimo sąlygos vienodai taikomos visoms ES oro susisiekimo bendrovėms, o ne tik tos valstybės narės oro susisiekimo bendrovėms. Tai esminis Europos bendros oro susisiekimo paslaugų rinkos, sukurtos XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje, principas, kuriuo užtikrinama, kad oro susisiekimo bendrovės turėtų teisę veikti vienodomis sąlygomis visoje ES. Reikalavimas įtraukti „ES paskyrimo straipsnį“ patvirtintas 2002 m. Teisingumo Teismo sprendimais atviros oro erdvės bylose (žr. IP/02/1609). Teismas pareiškė, kad nuostatos, pagal kurias oro susisiekimo paslaugų susitarimai naudingi tik tam tikros valstybės narės piliečiams, pažeidžia ES įsisteigimo laisvės taisykles (dabar nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje).

Atsižvelgiant į Teismo sprendimą, dauguma susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis jau pakeisti. Rusija – viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, atsisakanti pripažinti, kad visiems ES vežėjams turi būti taikomos vienodos sąlygos ir kad į bet kokio dvišalio susitarimo sąlygas privaloma įtraukti ir visiems taikyti „ES paskyrimo straipsnį“. Dėl to kyla didelių praktinių problemų, pavyzdžiui, pavojus prarasti skrydžių teises, jei oro susisiekimo bendrovę perima kitos ES valstybės narės vežėjas.

Mokesčiai už skrydžius virš Sibiro

Nurodytos ES oro susisiekimo bendrovės, vykdydamos skrydžius į daugelį Azijos vietovių, privalo mokėti mokesčius už skrydžius virš Sibiro. Apskaičiuota, kad vien 2008 m. ES vežėjai sumokėjo maždaug 420 mln. USD mokesčių – daugiausia tiesiogiai Rusijos oro susisiekimo bendrovei „Aeroflot“. Komisija mano, kad taip pažeidžiamos ES antimonopolinės teisės nuostatos, pagal kurias oro susisiekimo bendrovės neturėtų būti verčiamos sudaryti komercinį susitarimą su tiesioginiu konkurentu. Komisijai susirūpinimą kelia ir tai, kad pažeidžiama tarptautinė teisė (Čikagos konvencija). Šiais dvišaliais susitarimais taip pat nustatomos skirtingos sąlygos ES oro susisiekimo bendrovėms, priklausomai nuo šalies, kurioje jos įsteigtos, ir taip dar labiau iškraipoma konkurencija. Be to, kyla rizika, kad keleiviai už skydžius turės mokėti daugiau, nei būtina.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės į oficialius pranešimus turi atsakyti per du mėnesius. Jei jos nepateiktų tinkamo atsakymo, Komisija joms pateiktų pagrįstą nuomonę; joje būtų reikalaujama, kad tos valstybės narės iš dalies pakeistų savo dvišalius oro susisiekimo paslaugų susitarimus su Rusija.

Oficialūs pranešimai 2010 m. spalio mėn. išsiųsti Austrijai, Suomijai, Prancūzijai, ir Vokietijai (žr. IP/10/1425), 2011 m. sausio mėn. – Belgijai, Danijai, Italijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Švedijai ir Jungtinei Karalystei (žr. IP/11/74), o 2011 m. vasario mėn. – Kiprui, Airijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovakijai ir Ispanijai.

Šiuo metu Komisija vertina, ar dvišaliai susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kuriuos su Rusija yra pasirašiusios likusios valstybės narės, atitinka ES teisę.

Žr. t. p. MEMO/11/167.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras pateikta MEMO/11/162


Side Bar