Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/286

Bruselj, 14. marca 2011

Izboljšani postopki zaposlovanja v institucijah EU usmerjeni v najboljše študente in diplomante v Evropi

V sredo, 16. marca, se je začel drugi letni cikel izbirnih postopkov za zaposlovanje „upravnih uslužbencev“ v institucijah EU. Namenjen je zbiranju prijav najboljših med najboljšimi po vsej Evropi, ki bodo delali na področjih, kot so pravo, ekonomija in razvoj politik. Evropski urad za izbor osebja (EPSO) bo v skladu s svojim ciljem, ki je privabiti najsposobnejše na delovna mesta v institucijah EU, prvič sprejemal prijave študentov zadnjega letnika dodiplomskega študija. Tako bo Uniji omogočilkonkurenčnost z največjimi delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja.

Letošnji izbirni postopek se od prejšnjih razlikuje tudi po tem, da bo bistveni del postopka ocenjevanja zdaj potekal v vseh 23 uradnih jezikih EU. Zavezanost institucij Unije k večjezičnosti se kaže v tem, da bodo kandidati tokrat prvič opravljali teste verbalnega, numeričnega in abstraktnega razumevanja v svojem glavnem jeziku. Ta sprememba je še zlasti pomembna zato, kerso vsi glavni izbirni postopki za zaposlitev v institucijah EU odprti za državljane vseh 27 držav članic.

Podpredsednik Evropske komisije ter evropski komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve Maroš Šefčovič, ki je izrazil zadovoljstvo glede teh sprememb, uvedenih po pomembnejši posodobitvi izbirnih postopkov leta 2010, je izjavil:

„V institucijah Evropske unije ponujamo zaposlitve, ki bi jih morali sposobni Evropejci uvrstiti na vrh seznama, ko se odločajo, kje želijo delati. Zadovoljen sem, da lahko zaradi teh novih sprememb privabimo najboljše študente z vse celine, z našim novim večjezičnim testiranjem pa lahko nadalje uresničimo zavezanost k večjezičnosti v Evropski uniji, v kateri lahko sposobni ljudje z znanjem jezikov čim enostavneje prehajajo meje.“

Z letom 2011 je bila uvedena še ena sprememba, ki omogoča prijavo nedavnih diplomantov na eni ravni, kandidatom z vsaj šestletnimi delovnimi izkušnjami pa na drugi, višjivišji ravni.

Predsednik upravnega odbora urada EPSO in generalni direktor za kadrovske zadeve v Evropskem parlamentu Yves Quitin je izrazil zadovoljstvo nad novim izbirnim postopkom in dodatnimi izboljšavami:

„Zaposleni v institucijah Unije smo veseli, da se izbirni postopki za uradnike EU še naprej izboljšujejo in razvijajo. Še zlasti pa me veseli, da bomo omogočili kandidatom, da se prijavljajo na dveh ravneh, saj institucije EU potrebujejo širok nabor osebja, tako navdušene diplomante kot tiste z nekajletnimi izkušnjami. Želimo, da naši zaposleni odsevajo sposobnosti in ustvarjalnost prebivalstva Unije.“

Te novosti še dodatno izboljšujejo korenite spremembe, ki jih je EPSO uspešno dokončal v letu 2010. Med temi je uvedba letnega cikla najpomembnejših izbirnih postopkov, zaradi česar lahko zainteresirani kandidati lažje predvidijo, kdaj bodo obdobja za prijavo. Večja pozornost je tudi namenjena kompetencam, znanjem in spretnostim.

Zadnja bistvena sprememba je hitrost in učinkovitost prijavnega postopka, ki omogoča izvedbo obsežnih izbirnih postopkov v le 10 mesecih in ne več v 2 letih kot v prejšnjem sistemu, izbirni postopki manjšega obsega pa so zaključeni v samo šestih mesecih.

Direktor urada EPSO David Bearfield je dodal: „Pri uradu EPSO smo ponosni na naše dosežke v zadnjem letu, ki so pripomogli k boljšim izkušnjam kandidatov med opravljanjem testov in zagotovili, da lahko evropske institucije privabijo najbolj sposobne. Toda ne moremo počivati na lovorikah. Že izvedene večje izboljšave in manjše spremembe, kot npr. več izpitnih centrov po vsem svetu in poskusni testi za kandidate, kažejo našo usmerjenost k nadaljnjem posodabljanju in razvoju.“

Cilj vseh izbirnih postopkov v letu 2011 je izbrati okrog 300 uspešnih kandidatov, ki bodo kot novi uradniki v institucijah EU delovali v interesu več kot 500 milijonov državljanov po vsej Uniji.

Več informacij in kako se prijaviti prek spleta boste našli na www.eu-careers.eu. Prijavite se lahko do 14. aprila 2011 do 12. ure (po bruseljskem času).


Side Bar