Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/286

V Bruseli 14. marca 2011

Vylepšené postupy náboru pracovníkov do inštitúcií EÚ sa zameriavajú na najlepších európskych študentov a absolventov

V stredu 16. marca sa začne druhé kolo každoročného náboru pracovníkov na pozíciu administrátor v inštitúciách EÚ. Jeho cieľom je prilákať skutočne tých najlepších uchádzačov z celej Európy o prácu v inštitúciách EÚ v oblastiach, ako je právo, ekonomika a rozvoj politík. V súlade s cieľom získať pre prácu v inštitúciách EÚ tie najväčšie talenty bude Európsky úrad pre výber pracovníkov (ďalej len „úrad EPSO“) po prvýkrát prijímať aj prihlášky študentov v poslednom ročníku vysokoškolského štúdia, čo umožní EÚ konkurovať špičkovým náborovým organizáciám vo verejnom a súkromnom sektore.

Ďalšou zmenou v tohtoročnom výberovom konaní je, že kľúčová časť procesu hodnotenia bude dostupná vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ. Na dôkaz záväzku inštitúcií EÚ v oblasti viacjazyčnosti budú môcť uchádzači po prvýkrát absolvovať testy verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania vo svojom hlavnom jazyku. Táto zmena má mimoriadny význam vzhľadom na skutočnosť, že všetky hlavné výberové konania EÚ sú prístupné občanom všetkých 27 členských štátov.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, uvítal tieto zmeny, ktoré nadväzujú na proces významnej modernizácie výberových konaní v roku 2010, a uviedol:

„Kariéra v inštitúciách EÚ by mala byť na vrchole rebríčka talentovaných Európanov pri hľadaní vhodného pracovného miesta. Teší ma, že vďaka týmto novým zmenám budeme môcť prilákať tých najlepších študentov z Európy, a že prostredníctvom nového viacjazyčného testovania sme urobili ďalší krok v dosahovaní nášho záväzku dospieť k viacjazyčnej Európskej únii, v ktorej sa jazykom a talentom medze nekladú.“

Ďalšou zmenou v roku 2011 je rozdelenie prihlášok pre čerstvých absolventov a uchádzačov s odbornou praxou, čo umožní uchádzačom s odbornou praxou v trvaní aspoň šesť rokov zaradenie do vyššej kategórie.

Yves Quitin, predseda správnej rady úradu EPSO a generálny riaditeľ pre personál v Európskom parlamente, uvítal začatie nového modelu výberového konania a dodatočné zlepšenia:

„My, zamestnanci v inštitúciách EÚ, vnímame veľmi pozitívne, že výberové konania na miesta úradníkov EÚ sa naďalej zlepšujú a rozvíjajú. Teší ma najmä to, že budeme prijímať uchádzačov na dvoch úrovniach, pretože inštitúcie EÚ potrebujú rôznorodých pracovníkov – nadšených absolventov aj ľudí s pracovnými skúsenosťami. Chceme, aby naši pracovníci v plnej miere reprezentovali schopnosti a kvality európskej populácie.“

Tieto zmeny predstavujú ďalšie zlepšenie radikálnej reformy, ktorú úrad EPSO úspešne uskutočnil v roku 2010. V rámci tejto reformy bol zavedený ročný cyklus výberových konaní, ktorý umožňuje potenciálnym uchádzačom predvídať, kedy sa môžu v danom roku prihlásiť, a zároveň kladie väčší dôraz na spôsobilosť a schopnosti.

Posledné významné zlepšenie sa týka rýchlosti a efektívnosti procesu podávania prihlášok, vďaka ktorému bolo možné uskutočniť rozsiahle výberové konania v priebehu len 10 mesiacov namiesto pôvodných 2 rokov, pričom trvanie menších výberových konaní sa skrátilo na 6 mesiacov.

David Bearfield, riaditeľ úradu EPSO, uviedol: „Na úrade EPSO sme veľmi hrdí na naše úspechy v uplynulom roku, vďaka ktorým sa nám podarilo zlepšiť skúsenosti uchádzačov a zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ vedeli prilákať naozaj najväčšie talenty. Nesmieme však zaspať na vavrínoch a tieto výrazné zlepšenia a tiež menšie zmeny, ako napríklad viac testovacích centier vo svete a skúšobné testy pre uchádzačov, sú dôkazom, že sa snažíme o ďalšiu modernizáciu a rozvoj.“

Cieľom výberových konaní v roku 2011 je vybrať približne 300 úspešných uchádzačov, ktorí sa stanú novými úradníkmi EÚ a budú slúžiť záujmom viac ako 500 miliónov obyvateľov Európy.

Záujemci nájdu viac informácií a môžu sa prihlásiť online na internetovej stránke www.eu-careers.eu. Obdobie registrácie sa končí 14. apríla 2011 o 12.00 hod SEČ (bruselského času).


Side Bar