Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT HU LT PL

IP/11/283

Bryssel den 11 mars 2011

12 kandidater till titeln som Europas mest företagsamma region

Årets kandidater till European Enterprise Awards hjälper människor att grunda företag, oavsett om de är ungdomar eller 50+, bor i en stad eller på landet, arbetar lokalt eller satsar på export. Många av dem har lyckats åstadkomma förändringar i samhället genom att skapa möjligheter för missgynnade grupper som invandrare, funktionshindrade och lågutbildade problemungdomar. Priserna ska lyfta fram och belöna myndigheternas bästa företagarinitiativ på nationell, regional och lokal nivå för att göra Europa mer företagarvänligt. Vinnarna i årets tävling tillkännages den 24 maj 2011 vid den femte prisceremonin som äger rum i Budapests nationalgalleri, med det ungerska ordförandeskapet som en av värdarna.

– Det här är Europas bästa lösningar för att omsätta småföretagsaktens tio principer i praktiken. De är konkreta exempel på och idéer till insatser på alla nivåer för att göra det lättare att grunda, driva och expandera småföretag och göra det europeiska samhället med företagarvänligt och inkluderande, sade Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, ansvarig för näringsliv, när han lade fram den nyligen antagna översynen av småföretagsakten (IP/11/218) för rådet (konkurrenskraft).

Totalt deltog 399 projekt i de nationella uttagningarna i 29 europeiska länder för European Enterprise Awards 2011, vilket är mer än förra året. Årets deltagande länder, 24 EU-länder samt Kroatien, Island, Norge, Serbien och Turkiet, valde högst två kandidater som företrädde deras land i den europeiska tävlingen. I år deltog Kroatien, Serbien och Turkiet för första gången.

Juryn, bestående av företrädare på hög nivå för näringslivet, staten och forskarvärlden, såg över de 54 deltagande projekten och sållade ut 12 finalister i följande kategorier:

Kategori 1: Främja företagaranda

 • Polen: Främja företagande hos 50+

 • Spanien: Förvandla Barcelonas företagarmiljö

 • Turkiet: Lokalt honungsbi får fart på företagsamheten

Kategori 2: Investera i färdigheter

 • Nederländerna: Lära företagande genom praktiska erfarenheter i Amsterdam

 • Storbritannien: Kreativa färdigheter driver samhällsförändringar och företagsamhet i Newham

Kategori 3: Bättre företagsvillkor

 • Ungern: Hjälpa lokala småföretag spara energi och pengar

 • Sverige: Stimulera företagande på landsbygden med e-handel och mikroinvesteringar

Kategori 4: Stöd till företagens internationalisering

 • Frankrike: Regionen Rhône-Alpes använder unik stödform för att öka exporten

 • Italien: Internationalisering av Pratos företag med produktexperiment

Kategori 5: Ansvarsfull och inkluderande företagsamhet

 • Österrike: Mentorer för invandrare bidrar till social integration och ekonomisk utveckling

 • Ungern: Hotell får konkurrensfördel genom att anställa funktionshindrade

 • Litauen: Restaurang bidrar till rehabilitering och inkludering av f.d. narkomaner

Alla nationella kandidater bjuds in till prisutdelningen i Budapest den 24–25 maj 2011. Evenemanget anordnas i samarbete med det ungerska ordförandeskapet och inriktas på utbyte av bästa praxis för främjande av företagsamhet i Europa. Samtidigt anordnas en konferens om småföretagsakten på temat ”Mobilisera små och medelstora företag för Europas framtid”, som är tänkt att sätta småföretagen i centrum för EU:s politik.

Bakgrund

Sedan 2006 har European Enterprise Awards belönat hög kvalitet i främjandet av företagsamhet och småföretag på nationell, regional och lokal nivå.

Tävlingens mål är

 • att kartlägga och uppmärksamma initiativ av hög kvalitet för att främja företag och företagsamhet,

 • att lyfta fram och sprida exempel på de bästa företagspolitiska insatserna och metoderna,

 • att öka medvetenheten om företagarnas betydelse för samhället, och

 • att uppmuntra och inspirera hugade företagare.

 • Mer information om finalisterna finns i MEMO/11/156

Mer information om priserna, juryn och medarbetarna


Side Bar