Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV HU LT

IP/11/283

Bruksela, dnia 11 marca 2011 r.

12 kandydatów do tytułu najbardziej przedsiębiorczego regionu Europy

Tegoroczni kandydaci do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości pomagają ludziom w tworzeniu nowych przedsiębiorstw bez względu na to czy są młodzi, czy po pięćdziesiątce, mieszkają na wsi, czy w mieście, działają lokalnie, czy z nastawieniem na eksport. Wielu z nich udało się uczynić przedsiębiorczość motorem zmian społecznych dzięki daniu szansy grupom w niekorzystnej sytuacji, np. imigrantom, niepełnosprawnym, a nawet niewykwalifikowanej młodzieży stwarzającej problemy. Celem nagród jest uznanie i nagrodzenie najlepszych związanych z przedsiębiorczością inicjatyw władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby uczynić Europę bardziej przedsiębiorczą i sprzyjającą działalności gospodarczej. Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 24 maja 2011 r. podczas piątej ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, której współgospodarzem będzie węgierska prezydencja, w prestiżowej Galerii Narodowej w Budapeszcie.

Przedstawiając niedawno przyjęty przegląd programu Small Business Act (IP/11/218) Radzie ds. Konkurencyjności, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: To są najlepsze w skali Europy rozwiązania, jeśli chodzi o wcielanie w życie 10 zasad programu „Small Business Act for Europe”. Te konkretne przykłady i pomysły działań podejmowanych na każdym szczeblu pokazują, jak ułatwić start, zarządzanie małą firmą i jej rozwój oraz jak rozbudzić w Europejczykach ducha przedsiębiorczości i integracji.

W konkursach krajowych w 29 państwach Europy o Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2011 ubiegało się 399 projektów, więcej niż w zeszłym roku. Kraje uczestniczące w tegorocznym konkursie – 24 państwa członkowskie UE oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Serbia i Turcja – wybrały jednego lub dwóch kandydatów, którzy reprezentują je w konkursie europejskim. Chorwacja, Serbia i Turcja wzięły udział w konkursie po raz pierwszy.

Jury wysokiego szczebla, reprezentujące biznes, władze rządowe oraz środowiska akademickie, dokonało oceny 54 wybranych projektów i zadecydowało o wstępnym wyborze 12 kandydatów w pięciu kategoriach:

Kategoria 1: Promowanie ducha przedsiębiorczości

 • Polska: Krzewienie przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50. roku życia

 • Hiszpania: Transformacja biznesowego krajobrazu Barcelony

 • Turcja: Pracowici i przedsiębiorczy jak pszczoły

Kategoria 2: Rozwój umiejętności

 • Niderlandy: Nauka przedsiębiorczości poprzez praktyki w Amsterdamie

 • Zjednoczone Królestwo: Kreatywność motorem przemian społecznych i przedsiębiorczości w Newham

Kategoria 3: Rozwój środowiska biznesowego

 • Węgry: Jak ułatwić MŚP oszczędzanie energii i obniżanie kosztów

 • Szwecja: Stymulowanie przedsiębiorczości na wsi poprzez handel elektroniczny i mikroinwestycje

Kategoria 4: Wspieranie internacjonalizacji biznesu

 • Francja: Unikalny model wsparcia eksportu w regionie Rodan-Alpy

 • Włochy: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw Prato poprzez eksperymenty z produktami

Kategoria 5: Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca integracji społecznej

 • Austria: Projekty na rzecz imigrantów dla lepszej integracji społecznej i rozwoju gospodarczego

 • Węgry: Konkurencyjne atuty dla hoteli dzięki zatrudnianiu niepełnosprawnych

 • Litwa: Restauracje pomagają w leczeniu i integracji byłych narkomanów

Wszyscy kandydaci krajowi zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród w Budapeszcie w dniach 24-25 maja 2011 r. Impreza ta, organizowana we współpracy z węgierską prezydencją, będzie koncentrowała się na najlepszych praktykach wspierania biznesu w Europie. Odbędzie się ona w połączeniu z konferencją na temat Small Business Act zatytułowaną Mobilizowanie MŚ z myślą o przyszłości Europy”, której celem będzie wysunięcie zagadnień związanych z MŚP na czoło polityki UE.

Kontekst

Od 2006 r. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości przyznawane są w celu wyróżnienia promocji przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Cele corocznych Europejskich Nagród Przedsiębiorczości to:

 • wskazanie i uznanie wyróżniających się inicjatyw wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość;

 • przedstawienie i rozpropagowanie przykładów najskuteczniejszych strategii i działań na rzecz przedsiębiorczości;

 • zwiększenie świadomości na temat roli, jaką przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie; oraz

 • zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Aby uzyskać więcej informacji o wyłonionych projektach finałowych, zob. MEMO/11/156

Pełne informacje na temat nagród, jury i współorganizatorów


Side Bar