Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Bruselj, 11. marca 2011

Potrošniška politika: pregled stanja kaže na izboljšanje razmer za potrošnike in večje zaupanje potrošnikov v čezmejno nakupovanje, ko so ga enkrat že izkusili

Pomladanski pregled stanja, ki ga je danes objavila Evropska komisija, kaže na občutno izboljšanje razmer za potrošnike v skoraj vseh državah EU po izrazitem poslabšanju leta 2009. Letni kazalnik razmer za potrošnike se meri na primer z zaupanjem potrošnikov v organe, nevladne organizacije in prodajalce na drobno ter z učinkovitostjo reševanja sporov. Pregled stanja prav tako potrjuje vse večji razkorak med domačim in čezmejnim e-trgovanjem, kljub očitnim možnim koristim čezmejnih nakupov glede izbire in prihrankov. Vendar tudi kaže, da potrošniki po izkušnji s čezmejnim nakupovanjem veliko bolj zaupajo vanj. Pri čezmejnem e-trgovanju obstajajo pomembne ovire glede ponudbe, saj v primerjavi z letom 2009 manj trgovcev na drobno prodaja zunaj državnih meja (za podrobnosti glej MEMO/11/154).

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Rad bi pohvalil vse države članice, ki v teh težkih časih še naprej vlagajo v kakovostno okolje za potrošnike. Prebrodili smo najhujše: zaupanje potrošnikov EU v potrošniške institucije se je začelo vračati na prejšnjo raven.“ Dodal je še: „Prav tako je dobra novica, da skrbi potrošnikov zaradi čezmejnega nakupovanja ponavadi izginejo, ko ga dejansko izkusijo in je ta izkušnja pozitivna. Rezultati pa tudi potrjujejo, koliko dela je še pred nami za odstranitev obstoječih ovir v korist evropskega gospodarstva ter evropskih potrošnikov in podjetij.“

Pregled stanja

Pregled stanja potrošniških trgov kaže in opozarja, kako se enotni trg obnese za potrošnike EU glede izbire, cene in zadovoljstva. Pomladanski pregled stanja („Pregled stanja razmer za potrošnike“) preučuje povezovanje maloprodajnega trga in razmere za potrošnike v posameznih državah.

Podatki temeljijo na raziskavah potrošnikov in prodajalcev na drobno ter statističnih podatkih, kot so ravni prihodkov.

Ključne ugotovitve

Izboljšanje razmer za potrošnike na državni ravni

Kazalnik razmer za potrošnike opredeljujejo dejavniki, kot so učinkovitost reševanja sporov in pritožb, zaupanje potrošnikov v organe, prodajalce na drobno, oglaševalce in potrošniške organizacije ter kakovost predpisov.

Kazalnik za leto 2010 kaže, da so se razmere za potrošnike po močnem padcu v letu 2009 izboljšale in da je večina držav dosegla ali presegla ravni iz leta 2008.

Države z najboljšimi razmerami so Združeno kraljestvo, Irska, Luksemburg, Avstrija, Finska, Nizozemska, Italija, Danska, Nemčija, Belgija in Švedska. Te države prav tako presegajo povprečje EU.

Razkorak na področju e-trgovanja

Pregled stanja kaže na stalno rast domačega e-trgovanja. V letu 2010 je prek spleta pri domačih prodajalcih kupovalo 36 % potrošnikov EU (v letu 2009 34 %).

Vendar čezmejno e-trgovanje še naprej raste zelo počasi (9 % leta 2010 v primerjavi z 8 % leta 2009), kljub očitnim koristim glede prihrankov in izbire, ki jih dokazujejo predhodne študije. Treba je okrepiti prizadevanja za izpolnitev cilja iz Evropske digitalne agende (20 % do leta 2015).

Spletno nakupovanje na enotnem trgu: primerjava zaznavanja in izkušenj potrošnikov

Kaže, da je zaznavanje potrošnikov velika ovira čezmejnemu e-trgovanju. Od potrošnikov, ki še niso opravili čezmejnih spletnih nakupov, jih:

  • 62 % skrbijo prevare in goljufije;

  • 59 % navaja zaskrbljenost o tem, kako ravnati v primeru težav;

  • 49 % odvračajo pričakovane težave z dostavo.

Vendar so te skrbi veliko manj razširjene med potrošniki, ki so dejansko že kupovali čez mejo (34 %, 30 % oziroma 20 %).

Med potrošniki, ki so že kupovali čez mejo, jih 61 % enako zaupa v čezmejno in domače spletno nakupovanje v primerjavi s samo 33 % širše javnosti.

Čezmejno e-trgovanje se zdi vsaj tako zanesljivo kot domače e-trgovanje ali celo bolj:

  • le pri 16 % čezmejnih nakupov je bilo blago dostavljeno z zamudo (pri 18 % domačih nakupov);

  • izdelek ni bil dostavljen pri 5 % čezmejnih nakupov (pri 6 % domačih nakupov).

Ugotovitve kažejo na potrebo po učinkovitejšem informiranju o obstoječih mehanizmih za čezmejno svetovanje, izvajanje zakonodaje in odškodnine. Ti vključujejo Mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC network), ki združuje nacionalne izvršilne organe, in evropske potrošniške centre, ki nudijo brezplačno pomoč in nasvete potrošnikom, ki nakupujejo na enotnem trgu.

Pomembno oviro čezmejnemu e-trgovanju predstavlja ponudba.

Delež prodajalcev na drobno, ki prodajajo v druge države EU, je v letu 2010 padel na 22 % (25 % leta 2009), čeprav so koristi čezmejnega trgovanja znatne: 56 % jih ocenjuje, da več kot 10 % njihove prodaje iz e-trgovanja izhaja iz drugih držav EU.

Komisija izvaja strategijo za odpravo razdrobljenosti trga, tudi z novim aktom o enotnem trgu.

Kupna moč

Leta 2009 sta razpoložljivi dohodek (prilagojen za brezplačne storitve) in potrošnja gospodinjstev upadla v večini držav EU.

Ob upoštevanju povprečnih prejemkov in ravni cen še vedno obstajajo velike razlike v kupni moči med državami EU.

Velike so tudi razlike v deležu ranljivih potrošnikov, vendar se njihov položaj v večini držav leta 2009 kljub krizi ni bistveno poslabšal.

Celoten pregled stanja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar