Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Briuselis, 2011 m. kovo 11 d.

Vartotojų politika. Iš rezultatų suvestinės matyti, kad vartotojų sąlygos gerėja, o tarpvalstybine prekyba labiau pasitikima pabandžius

Iš šiandien paskelbtos Europos Komisijos pavasarinės vartotojų rezultatų suvestinės matyti, kad po didelio nuosmukio 2009 m. vartotojų sąlygos kur kas pagerėjusios beveik visose ES šalyse. Metinis vartotojų sąlygų indeksas matuojamas, pavyzdžiui, vartotojų pasitikėjimu valdžios institucijomis, NVO ir mažmenininkais, taip pat ginčų sprendimo efektyvumu. Rezultatų suvestinė taip pat patvirtina didėjantį nacionalinės ir tarpvalstybinės e. prekybos atotrūkį, nepaisant aiškaus tarpvalstybinės prekybos pranašumo pagal pasirinkimą ir kainą. Tačiau tyrimas rodo, kad pabandę pirkti kitoje valstybėje narėje vartotojai tarpvalstybine prekyba ima pasitikėti daug labiau. Didelės tarpvalstybinės e. prekybos kliūtys sudaromos tiekimo srityje – tarpvalstybine prekyba verčiasi mažiau mažmenininkų, palyginti su 2009 m. (daugiau informacijos rasite MEMO/11/154).

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Noriu pagirti valstybes nares, kurios šiais sunkiais laikais toliau investavo į kokybišką vartotojų aplinką. Padėtis gerėja – ES vartotojų pasitikėjimas vartotojų institucijomis pradeda siekti ankstesnį lygį. Dar viena gera žinia yra tai, kad vartotojų būgštavimai dėl tarpvalstybinės prekybos išsisklaido, kai jie pabando pirkti kitoje valstybėje narėje ir jiems tai pavyksta. Tačiau rezultatai taip pat rodo, jog dar turime daug nuveikti, kad pašalintume likusias kliūtis – tai bus naudinga Europos ekonomikai, tiek Europos vartotojams, tiek įmonėms.“

Rezultatų suvestinė

Vartotojų rezultatų suvestinėje pateikta įrodymų ir perspėjama dėl to, kaip bendrosios rinkos veikimą – pasirinkimo, kainų ir pasitenkinimo aspektais – vertina ES vartotojai. Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinės pavasario leidime nagrinėjama mažmeninės rinkos integracija ir nacionalinės vartotojų sąlygos.

Rezultatų suvestinės duomenys pagrįsti vartotojų bei mažmenininkų tyrimais ir statistiniais duomenimis, pavyzdžiui, pajamų dydžiais.

Svarbiausios išvados

Pažanga nacionalinių vartotojų sąlygų srityje

Vartotojų sąlygų indeksas nustatomas pagal tokius veiksnius, kaip ginčų sprendimo ir skundų nagrinėjimo efektyvumas, vartotojų pasitikėjimas valdžios institucijomis, mažmenininkais, reklamuotojais ir vartotojų organizacijomis, taip pat teisės aktų kokybe.

2010 m. indeksas rodo, kad po didelio nuosmukio 2009 m. vartotojų sąlygos pagerėjo ir daugelio šalių rodikliai pasiekė arba viršija 2008 m. lygį.

Geriausios sąlygos vartotojams sudaromos Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Suomijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Švedijoje – šiose šalyse vartotojų sąlygos viršija ES vidurkį.

E. prekybos atotrūkis

Iš rezultatų suvestinės matyti nuolatinis nacionalinės e. prekybos augimas – 36 proc. ES vartotojų 2010 m. pirko internetu iš nacionalinių pardavėjų (34 proc. 2009 m.).

Tačiau tarpvalstybinė e. prekyba ir toliau auga labai lėtai (9 proc. 2010 m., palyginti su 8 proc. 2009 m.), nors ankstesniais tyrimais įrodytas akivaizdus jos pranašumas pagal taupymo ir pasirinkimo aspektus. Reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiektas „Skaitmeninės darbotvarkės“ tikslas (20 proc. iki 2015 m.).

Prekyba internetu bendrojoje rinkoje. Vartotojų suvokimas ir patirtis

Panašu, kad vartotojų suvokimas yra viena didžiausių tarpvalstybinės e. prekybos kliūčių. Iš vartotojų, nepirkusių nuotoliniu būdu kitoje valstybėje narėje:

  • 62 proc. baiminosi sukčiavimo ir apgavysčių;

  • 59 proc. abejojo dėl to, ką reikėtų daryti iškilus problemoms;

  • 49 proc. manė patirsiantys pristatymo problemų.

Tačiau daug mažiau šių būgštavimų turi vartotojai, kurie yra pirkę kitoje valstybėje narėje (atitinkamai 34, 30 ir 20 proc.).

Iš vartotojų, kurie jau yra pirkę kitoje valstybėje narėje, 61 proc. vienodai pasitikėjo tiek tarpvalstybine, tiek nacionaline prekyba internetu, palyginti su tik 33 proc. visų gyventojų.

Tarpvalstybinė e. prekyba yra tokia pat patikima kaip ir nacionalinė e. prekyba, ar net patikimesnė:

  • tik 16 proc. tarpvalstybinių sandorių buvo įvykdyti vėluojant (18 proc. nacionalinės prekybos atvejų);

  • prekės nepristatytos 5 proc. tarpvalstybinės prekybos atvejų (6 proc. nacionalinės prekybos atvejų).

Atsižvelgiant į šias išvadas, būtina geriau informuoti vartotojus apie esamus tarpvalstybinius konsultavimo, įgyvendinimo ir žalos atlyginimo mechanizmus, pavyzdžiui, Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklą (CPC), vienijantį nacionalines įgyvendinimo institucijas, ir Europos vartotojų centrus, kurie teikia nemokamą pagalbą bendrojoje rinkoje perkantiems vartotojams ir juos konsultuoja.

Didžiausios tarpvalstybinės e. prekybos kliūtys nustatytos tiekimo srityje

Į kitas ES šalis parduodančių mažmenininkų dalis 2010 m. sumažėjo iki 22 proc. (25 proc. 2009 m.), nors tarpvalstybinės prekybos nauda didelė: 56 proc. prekybininkų teigia, kad daugiau kaip 10 proc. jų e. prekybos sandorių buvo atlikti su kitomis ES šalis.

Komisija vykdo strategiją, kuria siekia pašalinti rinkos susiskaldymą. Tam taip pat naudojamas neseniai priimtas Bendrosios rinkos aktas.

Vartojimo prieinamumas

2009 m. disponuojamosios pajamos (pakoreguotos atsižvelgiant į nemokamas paslaugas) ir namų ūkių vartojimas mažėjo daugelyje ES šalių.

ES vis dar yra didelių vartotojų pajėgumo įsigyti prekių ir paslaugų skirtumų, vertinant tiek pagal vidutines pajamas, tiek pagal kainą.

Taip pat labai skiriasi pažeidžiamų vartotojų dalis, tačiau daugelyje šalių jų padėtis 2009 m., nepaisant krizės, labai neblogėjo.

Visa rezultatų suvestinė

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar