Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Bryssel 11. maaliskuuta 2011

Kuluttajapolitiikan tulostaulun mukaan kuluttajien tilanne on paranemassa ja ostosten tekemiseen toisesta maasta luotetaan enemmän kokemusten karttuessa

Euroopan komission tänään julkaisemassa kevään kuluttajatulostaulussa nähdään kuluttajien tilanteen selkeä paraneminen lähes kaikissa EU-maissa vuoden 2009 jyrkän laskun jälkeen. Kuluttajien tilannetta koskevassa vuotuisessa indeksissä mittareina ovat esim. kuluttajien luottamus viranomaisiin, kansalaisjärjestöihin ja vähittäiskauppiaisiin sekä kuluttajariitojen käsittelyn tehokkuus. Tulostaulussa vahvistettiin myös kotimaisen ja valtioiden rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin erojen kasvaminen siitä huolimatta, että rajatylittävä kaupankäynti parantaisi valinnanmahdollisuuksia ja toisi säästöjä. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että kuluttajat luottavat rajatylittävään kaupankäyntiin huomattavasti enemmän, kunhan he ovat kokeilleet sitä kerran. Rajatylittävään online-kauppaan liittyy merkittäviä esteitä tarjontapuolella, kun maasta toiseen myyviä vähittäiskauppiaita on vähemmän kuin vuonna 2009 (ks. tarkempia tietoja MEMO/11/154).

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli halusi onnitella kaikkia jäsenvaltioita, jotka edelleen ovat investoineet kuluttajien toimintaympäristön laadun parantamiseen näinä kovina aikoina. Hänen mukaansa pahimmasta on päästy ja EU:n kuluttajien luottamus kuluttajainstituutioihin alkaa palata aiemmalle tasolle. Komissaari lisäsi vielä olevansa hyvillään siitä, että kuluttajat eivät yleensä enää arastele rajatylittävää kaupankäyntiä, kunhan ovat uskaltautuneet kokeilemaan sitä kerran ja saaneet siitä hyviä kokemuksia. Toisaalta on muistettava, että online-kauppaa haittaavien esteiden poistaminen vaatii edelleen paljon työtä, jotta Euroopan talous samoin kuin eurooppalaiset kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat saisivat siitä hyötyä.

Tulostaulu

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu antaa näyttöä ja osviittaa siitä, miten yhtenäismarkkinat toimivat EU:n kuluttajien kannalta valinnanvaran, hintojen ja tyytyväisyyden suhteen. Kevään tulostaulussa tarkastellaan vähittäismarkkinoiden yhdentymistä ja kuluttajien tilannetta eri maissa.

Tulostaulun tiedot perustuvat kuluttajille ja vähittäiskauppiaille tehtyihin kyselyihin sekä tilastotietoihin esimerkiksi tulotasoista.

Keskeiset havainnot

Edistyminen kuluttajien tilanteessa eri maissa

Kuluttajien tilannetta mittaavassa indeksissä otetaan huomioon eri tekijöitä, kuten riitojenratkaisun ja valitusten käsittelyn tehokkuus, kuluttajien luottamus viranomaisiin, vähittäiskauppiaisiin, mainostajiin ja kuluttajajärjestöihin sekä säädösten laatu.

Vuoden 2010 indeksi osoittaa, että kuluttajien tilanne on parantunut jälleen vuonna 2009 tapahtuneen jyrkän laskun jälkeen, ja useimmissa maissa tilanne on sama tai parempi kuin vuonna 2008.

Kuluttajien tilanne on paras seuraavissa maissa: Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Luxemburg, Itävalta, Suomi, Alankomaat, Italia, Tanska, Saksa, Belgia ja Ruotsi, jotka kaikki ylittävät EU:n keskiarvon.

Erot sähköisen kaupan markkinoilla

Tulostaulukosta näkyy, että kotimaisen sähköisen kaupankäynnin kasvu jatkuu, sillä EU:n kuluttajista 36 prosenttia teki online-ostoksia kotimaisilta myyjiltä vuonna 2010 (34 % vuonna 2009).

Valtioiden rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin kasvu sen sijaan on edelleen tahmeaa (9 % vuonna 2010 ja 8 % vuonna 2009), vaikka se tarjoaisi selviä etuja (edullisemmat hinnat ja suuremman valikoiman), kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Pyrkimyksiä on tehostettava, jos halutaan saavuttaa Euroopan digitaalistrategian tavoite (20 %vuoteen 2015 mennessä).

Online-ostokset yhtenäismarkkinoilla: kuluttajien käsitykset vs. kokemukset

Kuluttajien käsitykset vaikuttavat olevan merkittävä este rajatylittävälle sähköiselle kaupankäynnille. Niistä kuluttajista, jotka eivät ole tehneet etäostoksia toisesta maasta,

Nämä huolenaiheet ovat kuitenkin paljon harvinaisempia niiden kuluttajien keskuudessa, jotka ovat itse asiassa tehneet ostoksia toisesta maasta (samassa järjestyksessä 34, 30 ja 20 %).

Kuluttajista, jotka ovat jo tehneet rajatylittäviä ostoksia, 61 prosenttia oli yhtä tyytyväisiä rajatylittävään ja kotimaiseen online-kaupankäyntiin, kun koko väestön keskuudessa osuus oli vain 33 prosenttia.

Rajatylittävä sähköinen kaupankäynti vaikuttaa olevan vähintään yhtä luotettavaa kuin kotimainen:

Havaintojen perusteella olisi ratkaisevan tärkeää tiedottaa tehokkaammin rajatylittävää kaupankäyntiä koskevasta neuvonnasta, valvonnasta ja valitusmekanismeista, kuten kuluttajansuoja-alan yhteistyöverkostosta, joka saattaa yhteen kansalliset valvontaviranomaiset, sekä Euroopan kuluttajakeskuksista, jotka tarjoavat ilmaista apua ja neuvontaa yhtenäismarkkinoilla asioiville kuluttajille.

Rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin suurimmat esteet ovat tarjontapuolella.

Niiden vähittäiskauppiaiden osuus, joilla oli myyntiä muihin EU-maihin, putosi 22 prosenttiin vuonna 2010 (25 % vuonna 2009), vaikka rajatylittävän kaupankäynnin edut ovat merkittävät. Kauppiaista 56 prosenttia arvioi, että yli 10 prosenttia niiden sähköisestä myynnistä suuntautuu muihin EU-maihin.

Komissio tähtää strategiaan, jolla pysäytetään markkinoiden pirstaloituminen, esimerkiksi tuoreen yhtenäismarkkinasäädöksen avulla.

Kuluttajien ostokyky

Vuonna 2009 sekä kuluttajien käytettävissä olevat tulot (oikaistu ilmaispalvelujen osalta) että kotitalouksien kulutus laskivat useimmissa EU-maissa.

Kuluttajien kyky ostaa tavaroita ja palveluja vaihtelee suuresti EU-maiden välillä, kun otetaan huomioon sekä keskimääräiset tulot että hintatasot.

Myös muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien osuus vaihtelee suuresti, mutta useimmissa maissa heidän tilanteensa ei vaikuta heikentyneen merkittävästi vuonna 2009 talouskriisistä huolimatta.

Tulostaulu kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar