Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/280

Bruxelles, den 11. marts 2011

Resultattavlen for forbrugerpolitikken viser, at forbrugerne har fået bedre vilkår, og at de har større mod på handel på tværs af grænserne, når de først har prøvet det

Europa-Kommissionen offentliggør i dag forårsudgaven af resultattavlen for forbrugermarkederne, der viser, at vilkårene for forbrugerne helt klart er inde i et opsving i næsten alle EU-lande efter det bratte fald i 2009. Det årlige indeks for forbrugervilkårene måles bl.a. ved, hvor stor tillid forbrugerne har til myndigheder, ngo'er og detailhandlende, og ved hvor effektivt tvister løses. Resultattavlen bekræfter også, at der er et stadig større skel mellem e‑handel i hjemlandet og e-handel på tværs af grænserne til trods for det åbenlyst større udvalg og muligheden for at spare penge, der findes ved grænseoverskridende handel. Det påpeges dog i undersøgelsen, at forbrugerne har meget større mod på at handle på tværs af grænserne, når de først har prøvet det. Der er betydelige hindringer for e-handel på tværs af grænserne på leverandørsiden, hvor færre detailhandlende sælger uden for landets grænser end i 2009 (nærmere oplysninger herom i MEMO/11/154).

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugere, udtaler: "Jeg vil gerne rose alle de EU-lande, der i disse vanskelige tider fortsat investerer i et forbrugermiljø af høj kvalitet. Vi er nået til et vendepunkt, hvor EU-forbrugernes tillid til forbrugerinstitutionerne nu er på vej tilbage til det tidligere niveau." Han tilføjer: "Det er også godt nyt, at forbrugernes betænkeligheder ved at handle på tværs af grænserne ser ud til at fordampe, når de rent faktisk har prøvet det og haft gode erfaringer med det. Men resultaterne bekræfter også, at vi stadig har en lang vej foran os, inden vi har nedbrudt de sidste barrierer til fordel for både EU's økonomi, EU-forbrugerne og EU's erhvervsliv."

Resultattavlen

Resultattavlen for forbrugerpolitikken giver dokumentation for og advarer om, hvordan det indre marked fungerer for EU-forbrugerne med hensyn til valgmuligheder, konkurrencedygtige priser og forbrugertilfredshed. I forårsudgaven ("resultattavlen for forbrugervilkårene") ser man nærmere på detailmarkedets integration og de nationale vilkår for forbrugerne.

De data, der indgår i resultattavlen, er baseret på undersøgelser af forbrugernes og de detailhandlendes holdninger og på statistiske oplysninger om f.eks. indkomster.

Hovedkonklusioner

Fremskridt med hensyn til de nationale forbrugervilkår

Indekset for forbrugervilkårene fastsættes på grundlag af en række faktorer, bl.a. hvor effektivt tvister løses og klager behandles, hvor stor tillid forbrugerne har til myndigheder, detailhandlende, annoncører og forbrugerorganisationer, og hvor godt forskellige regler efterleves.

Indekset for 2010 viser, at forbrugervilkårene er på vej opad igen efter det bratte fald i 2009 og nu i de fleste lande er på samme niveau som i 2008 eller bedre.

Landene øverst på listen med de bedste vilkår er Det Forenede Kongerige, Irland, Luxembourg, Østrig, Finland, Nederlandene, Italien, Danmark, Tyskland, Belgien og Sverige, der alle også ligger over EU-gennemsnittet.

Forskellene inden for e-handel

Resultattavlen viser fortsat vækst i e-handel inden for landets grænser, hvor 36 % af EU-forbrugerne handlede online hos hjemlige udbydere i 2010 (34 % i 2009).

E-handel på tværs af grænserne vokser dog kun meget trægt (9 % i 2010 mod 8 % i 2009) trods de klare fordele i form af besparelser og større udvalg, som det fremgår af tidligere undersøgelser. Der skal ydes en større indsats for nå målene for den europæiske digitale dagsorden (20 % i 2015).

Onlinehandel i det indre marked: Forbrugernes opfattelse af forholdene og deres erfaringer

Forbrugernes opfattelse af forholdene er tilsyneladende en stor hindring for grænseoverskridende e‑handel. Blandt de forbrugere, der ikke har foretaget et indkøb på tværs af grænserne, kan det nævnes, at:

  • 62 % er bange for svindel og bedrageri

  • 59 % er bange for, at de ikke ville vide, hvad de skulle gøre, hvis de stødte på problemer

  • 49 % holder sig tilbage, fordi de forventer leveringsproblemer.

Disse betænkeligheder er imidlertid langt mindre hos de forbrugere, der rent faktisk har prøvet at handle på tværs af grænserne (hhv. 34 %, 30 % og 20 %).

Blandt forbrugere, der allerede har handlet på tværs af grænserne, havde 61 % lige stor tillid til grænseoverskridende onlinehandel og onlinehandel inden for landets grænser mod kun 33 % i hele befolkningen.

E-handel på tværs af grænserne synes at være mindst lige så pålidelig som e‑handel inden for landets grænser eller endnu mere pålidelig:

  • kun 16 % af indkøbene på tværs af grænserne var forsinkede (18 % for indkøb inden for landets grænser)

  • varen ankom ikke i 5 % af tilfældene af grænseoverskridende indkøb (6 % for indkøb inden for landets grænser).

Konklusionerne peger i den retning, at der skal sættes kraftigt ind på at give bedre oplysninger om de mekanismer for rådgivning, håndhævelse og klageadgang, der allerede findes i forbindelse med handel på tværs af grænserne. Det drejer sig bl.a. om netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der består af nationale håndhævelsesmyndigheder, og de europæiske forbrugercentre, der yder gratis hjælp og rådgivning til forbrugere, der handler i det indre marked.

Grænseoverskridende e-handel støder på store forhindringer på leverandørsiden

Andelen af detailhandlende med salg til andre EU-lande faldt til 22 % i 2010 (25 % i 2009), selv om der er en betydelig gevinst ved handel på tværs af grænserne. 56 % skønner, at over 10 % af deres e-salg går til andre EU-lande.

Kommissionen fører en strategi for at gøre en ende på markedsfragmenteringen og har bl.a. for nylig udarbejdet en lov om det indre marked.

Købekraft

I 2009 faldt både den disponible indkomst (justeret for vederlagsfri tjenesteydelser) og husholdningsforbruget i de fleste EU-lande.

Der er stadig store forskelle i EU med hensyn til, hvad forbrugerne har råd til at købe af varer og tjenesteydelser, når der tages hensyn til både gennemsnitindkomsterne og prisniveauerne.

Antallet af sårbare forbrugere varierer også meget, men i de fleste lande blev deres situation tilsyneladende ikke forringet nævneværdigt i 2009 til trods for krisen.

Hele rapporten om resultattavlen:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS


Side Bar