Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Bruselj, 10. marca 2011

Komisija predlaga učinkovitejša pravila za prečkanje meja

Komisija je danes predlagala spremembe Zakonika o schengenskih mejah z namenom olajšanja nadzorovanega prečkanja notranjih in zunanjih meja EU.

„Ta predlog je namenjen pospešitvi mejnih kontrol in povečanju pravne varnosti za potnike in mejne policiste. Upamo, da bodo nova pravila pripomogla k zmanjšanju upravnih neprijetnosti za potnike, ki vstopajo v Evropsko unijo, po njej potujejo in izstopajo z njenega ozemlja. S tem bo življenje državljanov lažje,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

S predlaganimi spremembami se bo dosegla večja jasnost določb veljavne uredbe in rešile praktične težave, ki so nastale v prvih letih izvajanja Zakonika o schengenskih mejah. Predlog se osredotoča na:

boljše sodelovanje med EU in tretjimi državami: pravni okvir za dvostranske sporazume glede izvajanja skupne mejne kontrole cestnega prometa bo okrepil sodelovanje na kopenskih mejah med državami članicami EU in sosednjimi tretjimi državami. Dejanska dodana vrednost predloga je očitna. Če bodo predlagane spremembe sprejete pravočasno, bo mogoče nemoteno prečkati meje na primer na evropskem prvenstvu v nogometu, ki ga bosta leta 2012 organizirali Poljska in Ukrajina;

pospešitev mejnih kontrol: z možnostjo uvedbe ločenih stez za potnike, ki ne potrebujejo vizumov, bo zagotovljena dodatna prožnost v skladu s praktičnimi potrebami;

zmanjšanje nepotrebne birokracije: zmanjšalo se bo upravno breme za prevoznike tovora znotraj EU, osebje vlakov na mednarodnih progah in delavce, ki delajo na morju. Za razliko od danes bodo na primer prevozniki tovora v notranjem prometu deležni ugodnosti nepreverjanja na notranjih mejah v enaki meri kot trajektni prevozniki v notranjem prometu;

večjo pravno varnost za potnike in mejne policiste: pogoji za vstop državljanov tretjih držav bodo pojasnjeni z jasnejšo opredelitvijo metode izračuna za „bivanje, ki ni daljše od treh mesecev v obdobju šestih mesecev“ in zahtevanega obdobja veljavnosti potnih listin neimetnikov vizumov;

boljše usposabljanje mejnih policistov: za odkrivanje situacij v zvezi s posebno občutljivimi kategorijami oseb (tj. mladoletniki brez spremstva in žrtvami trgovine z ljudmi) bo za mejne policiste razvito posebno usposabljanje.

Ozadje

Zakonik o schengenskih mejah (Uredba (ES) št. 562/2006) je začel veljati oktobra 2006. V tem zakoniku Skupnosti so določeni standardi in postopki za prečkanje zunanjih meja EU in ponovno uvedbo kontrol na notranjih mejah.

Po štirih letih uporabe se je pokazala potreba po nekaterih praktičnih in tehničnih spremembah Zakonika o schengenskih mejah. Načela, na katerih sistem temelji, pa ne bodo spremenjena.

Naslednji koraki

Svet in Evropski parlament bosta razpravljala o predlaganih spremembah. Komisija upa, da bo njen predlog hitro sprejet.

Dodatne informacije:

spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

spletna stran GD za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar