Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Brussel, 10 maart 2011

Commissie stelt efficiëntere regels voor grensoverschrijding voor

Vandaag heeft de Commissie voorgesteld de Schengengrenscode te wijzigen om gecontroleerde overschrijding van de binnen‑ en buitengrenzen van de EU te vergemakkelijken.

"Dankzij dit voorstel zullen de grenscontroles sneller verlopen en krijgen reizigers en grenswachters meer rechtszekerheid. We hopen met deze nieuwe regels de administratieve rompslomp te verminderen voor iedereen die in, naar en vanuit de EU reist. Dit zal het leven voor onze burgers gemakkelijker maken", zei Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Dit voorstel zorgt voor meer duidelijkheid en kan de praktische problemen verhelpen die aan het licht zijn gekomen tijdens de eerste jaren dat de Schengengrenscode is toegepast. Hoofdpunten zijn:

betere samenwerking tussen de EU en derde landen: een rechtskader voor bilaterale overeenkomsten over gezamenlijke grenscontroles van het wegverkeer leidt tot een betere samenwerking aan de landgrenzen tussen de EU‑lidstaten en de buurlanden. Dit kan grote praktische voordelen bieden. Als de voorstellen op tijd worden goedgekeurd, zou bijvoorbeeld het oversteken van de grens tijdens het Europees kampioenschap voetbal, dat in 2012 door Polen en Oekraïne wordt georganiseerd, vlot kunnen verlopen;

snellere grenscontroles: de mogelijkheid om gescheiden doorgangen aan te leggen voor niet-visumplichtige reizigers zorgt voor meer flexibiliteit en voorziet dus in een praktische behoefte;

minder formaliteiten: de administratieve last voor vrachtschepen binnen de EU, bemanningsleden van internationale treinen en offshorewerknemers wordt verlicht. Zo worden interne vrachtvervoerders, net als interne veerdienstmaatschappijen, niet meer gecontroleerd aan de binnengrenzen, zoals nu nog wel het geval is;

meer rechtszekerheid voor reizigers en grenswachters: er komt meer duidelijkheid over de toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen, doordat duidelijker wordt bepaald hoe "een verblijf van ten hoogste drie maanden per periode van zes maanden" moet worden berekend en hoe lang de reisdocumenten van reizigers zonder visum geldig moeten zijn;

betere opleiding van grenswachters: er wordt een speciale opleiding ontwikkeld voor het herkennen van situaties waarbij bijzonder kwetsbare personen zijn betrokken (niet-begeleide minderjarigen en slachtoffers van mensenhandel).

Achtergrond

Op 13 oktober 2006 is de Schengengrenscode (Verordening (EG) nr. 562/2006) in werking getreden. Deze bevat een communautaire code met normen en procedures voor het overschrijden van de EU‑buitengrenzen en het herinvoeren van controles aan de binnengrenzen.

Na vier jaar toepassing is duidelijk geworden dat er een aantal praktische en technische wijzigingen nodig is. De uitgangspunten van het systeem blijven echter dezelfde.

Volgende stappen

De voorgestelde wijzigingen worden nu door de Raad en het Europees Parlement besproken. De Commissie hoopt dat haar voorstel snel kan worden aangenomen.

Voor verdere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar