Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Bryssel 10 maaliskuuta 2011

Komissio haluaa tehostaa EU:n rajanylityssääntöjä

Komissio on tänään ehdottanut Schengen-alueen rajojen ylittämistä koskevien sääntöjen muuttamista. Tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkumista EU:n sisä- ja ulkorajojen yli ja samalla saada rajanylitykset paremmin hallintaan.

Tämä ehdotus nopeuttaa rajatarkastuksia ja parantaa oikeusvarmuutta. Uudet säännöt helpottavat kansalaisten elämää vähentämällä byrokratiaa, joka liittyy sekä matkustamiseen EU:n sisällä että EU:n alueelle tulemiseen ja sieltä poistumiseen", totesi sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström.

Ehdotetut muutokset selkeyttävät nykyistä asetusta ja ratkaisevat useita käytännön ongelmia, jotka ovat nousseet esiin Schengenin rajasäännöstön soveltamisen yhteydessä. Kyseisellä säännöstöllä säännellään henkilöiden liikkumista EU:n rajojen yli. Tärkeimmät muutokset:

Tiivistetään EU:n ja kolmansien maiden yhteistyötä. Maantieliikenteen yhteisiä rajatarkastuksia koskevia kahdenvälisiä sopimuksia varten luodaan oikeudellinen kehys. Sen avulla EU-maat voivat tehostaa rajayhteistyötä naapureinaan olevien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Jos uudistusehdotus saadaan hyväksytyksi ajoissa, rajanylitykset helpottuvat esimerkiksi vuonna 2012 Puolassa ja Ukrainassa järjestettävän jalkapallon Euroopan mestaruusturnauksen yhteydessä.

Nopeutetaan rajavalvontaa. Mahdollisuus luoda rajanylityspaikoille erilliset kulkuväylät ilman viisumia matkustavia varten lisää rajavalvonnan joustavuutta.

Karsitaan turhaa byrokratiaa. EU:n sisällä liikennöivien rahtialusten sekä kansainvälisessä liikenteessä olevien junien miehistöihin ja esimerkiksi öljylautoilla työskenteleviin ns. offshore-työntekijöihin kohdistuvaa byrokratiaa helpotetaan. Esimerkiksi EU:n sisäistä rahtiliikennettä koskevat sisäiset rajatarkastukset lopetetaan. Sisäisessä lauttaliikenteessä tarkastukset on lopetettu jo aiemmin.

Lisätään matkustajien ja rajatarkastajien oikeusvarmuutta. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksiä selkeytetään antamalla selvemmät ohjeet laskentamenetelmästä, jolla määritetään ”kolmen kuukauden oleskelu kuuden kuukauden jaksoa kohden”. Lisäksi täsmennetään ilman viisumia matkustavien henkilöiden matkustusasiakirjojen vaadittua voimassaoloaikaa.

Tehostetaan rajavartijoiden koulutusta. Rajavartijoille järjestetään erikoiskoulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan erityisen arkaluonteiset tilanteet (kun on kyse esim. ihmiskaupan uhreista tai ilman huoltajaa matkustavista alaikäisistä).

Taustaa

Schengenin rajasäännöstö (asetus (EY) N:o 562/2006) tuli voimaan lokakuussa 2006. Sillä luotiin säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan EU:n ulkorajojen ylittämiseen ja sisärajojen valvonnan väliaikaiseen palauttamiseen.

Rajasäännöstö on ollut käytössä runsaat neljä vuotta. Tänä aikana on käynyt ilmi, että siihen on syytä tehdä useita käytännön muutoksia ja teknisiä tarkistuksia. Rajavalvonnan perusperiaatteet pysyvät kuitenkin ennallaan.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotusta käsitellään lähiaikoina neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Komissio toivoo, että ehdotus voitaisiin hyväksyä nopeasti.

Lisätietoja

Sisäasiainkomissaari Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu


Side Bar