Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Bruxelles, den 10. marts 2011

Kommissionen fremsætter forslag til mere effektive regler for passage af grænserne

Kommissionen har i dag fremsat forslag om ændring af Schengen­grænsekodeksen med henblik på at gøre det lettere for personer at passere EU's indre og ydre grænser på kontrolleret vis.

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmström, sagde, at dette forslag vil hjælpe med til at fremskynde grænsekontrollen og øge retssikkerheden for rejsende og grænsevagter, idet indførelsen af de nye regler giver håb om, at det administrative besvær for personer, der rejser både inden for, til og fra EU, mindskes. Hun tilføjede, at dette vil gøre livet lettere for borgerne.

De foreslåede ændringer vil tydeliggøre den eksisterende forordning, idet de løser en række praktiske problemer, der er opstået i løbet af de første års anvendelse af Schengengrænsekodeksen. Forslaget fokuserer på:

Bedre samarbejde mellem EU og tredjelande: En retlig ramme for bilaterale aftaler vedrørende fælles grænsekontrol af vejtrafik vil styrke samarbejdet ved landegrænserne mellem EU-medlemsstaterne og tilgrænsende tredjelande. Den praktiske merværdi af forslagene er tydelig. Hvis forslagene vedtages i tide, vil de f.eks. gøre det lettere at passere grænserne under EM i fodbold, der organiseres af Polen og Ukraine i 2012.

Fremskynde grænsekontrollen: Muligheden for at indrette særskilte baner for visumfrie rejsende vil give yderligere fleksibilitet i overensstemmelse med de praktiske behov.

Mindskelse af unødvendig bureaukrati: Den administrative byrde på cargoskibe inden for EU, togpersonale på internationale tog og arbejdstagere på offshoreanlæg vil blive mindre. F.eks. vil interne cargorederier på samme måde som interne færgerederier kunne drage fordel af, at der ikke foretages kontrol ved de indre grænser, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Øget retssikkerhed for rejsende og grænsevagter: Indrejsebetingelserne for tredjelandsstatsborgere vil blive præciseret gennem en tydeligere definition af beregningsmetoden for "ophold i op til tre måneder pr. seks måneders periode" og præcisering af, hvor lang tid de rejsedokumenter, som personer uden visum skal være i besiddelse af, skal være gyldige.

Forbedret uddannelse af grænsevagter: For at opdage situationer, der involverer særligt udsatte personer (f.eks. uledsagede mindreårige og ofre for menneske­handel), vil der blive udformet særlige uddannelseskurser for grænsevagter.

Baggrund

Schengengrænsekodeksen (forordning (EF) nr. 562/2006) trådte i kraft i oktober 2006. Der fastsættes heri en fællesskabskodeks med standarder og procedurer for passage af EU's ydre grænser og for genindførelse af kontrol ved de indre grænser.

Efter fire års praktisk anvendelse heraf er der opstået et behov for en række praktiske og tekniske ændringer af Schengengrænsekodeksen. De bagvedliggende principper ændres dog ikke.

Næste fase

De foreslåede ændringer vil nu blive drøftet i Rådet og i Europa-Parlamentet. Kommissionen håber, at dens forslag kan vedtages hurtigt.

Yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar