Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

V Bruselu dne 10. března 2011

Komise navrhuje účinnější pravidla pro přechody hranic

Komise dnes navrhla změnit Schengenský hraniční kodex a kontrolovaným způsobem zjednodušit pohyb osob přes vnitřní i vnější hranice EU.

„Tento návrh pomůže urychlit hraniční kontroly a zvýšit právní jistotu pro cestující i pohraniční stráže. Doufáme, že se se zavedením těchto nových pravidel sníží administrativní zátěž pro lidi, kteří cestují jak v rámci území EU, tak do EU a mimo ni. Zjednoduší to život naším občanům,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Navrhované změny zlepší srozumitelnost stávajícího nařízení. Přihlížejí totiž k praktickým problémům, které vyvstaly během pěti let uplatňování Schengenského hraničního kodexu. Návrh se zaměřuje na:

Lepší spolupráci mezi EU a třetími zeměmi: Právní rámec pro dvoustranné dohody týkající se společných hraničních kontrol v silniční dopravě posílí spolupráci na pozemních hranicích mezi členskými státy EU a sousedícím třetími zeměmi. Praktický přínos návrhu je jasný. Například, bude-li včas přijat, umožní návrh bezproblémové přechody hranic během mistrovství Evropy ve fotbale, které v roce 2012 uspořádají Polsko a Ukrajina.

Zrychlení hraničních kontrol: Možnost vytvořit zvláštní koridory pro osoby, které jsou oprávněny cestovat bez víz, umožní větší flexibilitu v souladu s praktickými potřebami.

Omezení zbytečné byrokracie: Administrativní zátěž pro nákladní lodi uvnitř EU, posádky mezinárodních vlaků a pracovníků na moři bude nižší. Například vnitřní nákladní přepravci budou moci na rozdíl od současnosti využít neexistence kontroly vnitřních hranic, tak jak ji využívají přepravci provozující vnitřní trajekty.

Zvýšení právní jistoty pro cestující a pohraniční stráž: Vstupní podmínky pro státní příslušníky třetích zemí budou jednoznačnější díky jasnému určení metody výpočtu pro „pobyty, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců dobu delší než tři měsíce“ a požadavků na délku platnosti cestovních dokladů osob, které nejsou držiteli víz.

Zlepšení odborné přípravy pohraniční stráže: Pro účely odhalování situací týkajících se mimořádně citlivých osob (např. nezletilých osob bez doprovodu a obětí obchodování s lidmi) budou pro pracovníky pohraniční stráže připravena speciální školení.

Souvislosti

Schengenský hraniční kodex (nařízení (ES) č. 562/2006) vstoupil v platnost v říjnu 2006. Představuje kodex Společenství obsahující normy a postupy týkající se přechodu vnějších hranic EU a opětovného zavedení kontrol na vnitřních hranicích.

Po čtyřech letech praktického uplatňování vznikla potřeba řady praktických a technických změn Schengenského hraničního kodexu. Hlavní zásady tohoto systému však zůstanou beze změny.

Další kroky

Navrhované úpravy nyní projedná Rada a Evropský parlament. Komise doufá v rychlé přijetí návrhu.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar