Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/275

Брюксел, 10 март 2011 г.

Комисията предлага по-ефикасни правила при пресичането на граници

Днес Комисията предложи изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел да се улесни по овладян начин движението на хора през вътрешните и външните граници на ЕС.

„Това предложение ще спомогне за по-бързия граничен контрол и ще повиши правната сигурност за пътуващите и граничната охрана. С въвеждането на тези нови правила се надяваме да намалим административните неудобства както за хората, пътуващи в ЕС, така и за тези, които пътуват към или от ЕС. Това ще облекчи живота на нашите граждани“, заяви Сесилия Малмстрьом — комисар по вътрешните работи.

Предложените промени ще повишат яснотата на съществуващия регламент, като отговорят на практически проблеми, които се появиха през първите години от прилагането на Кодекса на шенгенските граници. Предложението се фокусира върху:

По-добро сътрудничество между ЕС и трети държави: правна рамка за двустранни споразумения, свързани със съвместни гранични проверки на пътния трафик, ще заздрави сътрудничеството по сухопътните граници между държавите-членки на ЕС и съседни трети държави. Практическата добавена стойност на предложенията е ясна. Например, ако се приеме навреме, предложението ще позволи гладко преминаване на границите по време на Европейското първенство по футбол, което ще се организира от Полша и Украйна през 2012 г.

По-бърз граничен контрол: Възможността за създаване на отделни ленти за безвизово пътуващите ще осигури допълнителна гъвкавост в съответствие с практическите нужди.

Намаляване на ненужните административни формалности: административната тежест за товарните кораби, извършващи вътрешни пътувания за ЕС, за влаковите бригади на международни влакове и за работниците извън брега ще бъде по-малка. Например операторите на вътрешни товарни превози ще се възползват от отсъствието на граничен контрол по вътрешните граници, също като операторите на вътрешни фериботни превози, което сега не е така.

Повишена правна сигурност за пътуващите и граничната охрана: условията за влизане на граждани на трети държави ще бъдат изяснени, посредством по-ясно определяне на метода на изчисляване на „престой, който не надвишава три месеца за период от шест месеца“ и на необходимия срок на валидност на документите за пътуване на непритежаващите виза.

Подобрено обучение на граничната охрана: с цел откриването на ситуации, при които са засегнати особено уязвими лица (т.е. непридружавани непълнолетни и жертви на трафик), за граничната охрана ще бъде разработено специализирано обучение.

Контекст

Кодексът на шенгенските граници (Регламент (ЕО) № 562/2006) влезе в сила през октомври 2006 г. Той установи кодекс на Общността с норми и процедури за преминаването на външните граници на ЕС и за въвеждането отново на проверки по вътрешните граници.

След четири години на практическо прилагане се появи нуждата от практически и технически изменения на Кодекса на шенгенските граници. Принципите, на които се основава системата, обаче няма да се променят.

Следващи стъпки

Предложените изменения сега ще бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент. Комисията се надява, че предложението ѝ може да бъде прието бързо.

За повече информация

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом — комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страницата на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar