Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/272

Bruxelles/Strasbourg, 8 martie 2011

Schimbările climatice: Comisia stabilește o foaie de parcurs pentru construirea, până în 2050, a unei Europe competitive cu emisii reduse de carbon

Comisia Europeană a adoptat astăzi o foaie de parcurs pentru transformarea Uniunii Europene într-o economie competitivă cu emisii reduse de carbon până în 2050. Foaia de parcurs descrie calea rentabilă pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 80-95% față de nivelurile din 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Pe baza analizei de rentabilitate realizate, foaia de parcurs dă o orientare politicilor sectoriale, strategiilor naționale și regionale vizând atingerea unor emisii reduse de carbon și investițiilor pe termen lung. UE trebuie să înceapă să lucreze acum la strategii pe termen lung, iar foaia de parcurs oferă indicații cu privire la modul cel mai rentabil în care se poate realiza acest lucru. De asemenea, Comisia Europeană a luat această inițiativă și pentru că situarea în avangarda tranziției globale către o economie cu emisii reduse de carbon și o utilizare eficientă a resurselor va avea multiple beneficii pentru UE.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Acum este momentul să demarăm tranziția către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât mai mari vor fi costurile. Pe măsură ce cresc prețurile la petrol, Europa plătește mai mult în fiecare an pentru factura sa energetică și devine din ce în ce mai vulnerabilă la șocul prețurilor. Așadar, demararea tranziției acum va da cu siguranță roade. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm apariția unor progrese tehnologice. Economia cu emisii reduse de carbon poate fi construită prin dezvoltarea în continuare a unor tehnologii dovedite care există deja. Toate sectoarele economice trebuie să contribuie la această tranziție, inclusiv agricultura, construcțiile și transporturile. Prin descrierea căii rentabile de trecere a Europei la un viitor cu emisii reduse de carbon, foaia noastră de parcurs oferă un cadru clar și previzibil pentru ca întreprinderile și guvernele să își poată pregăti strategiile pentru obținerea unor emisii reduse de carbon, precum și investițiile pe termen lung.”

Punerea accentului pe măsurile interne

Consiliul European a aprobat obiectivul de reducere a emisiilor UE de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050 față de nivelurile din 1990, drept contribuție pe termen lung a Europei la prevenirea consecințelor negative ale schimbărilor climatice.

Foaia de parcurs stabilește o cale rentabilă pentru atingerea acestui obiectiv, recomandând ca Europa să-l realizeze în mare parte prin măsuri interne, deoarece până la mijlocul acestui secol creditele internaționale de compensare a emisiilor vor deveni mai puțin disponibile decât în prezent. Prin urmare, până în 2050 UE ar trebui să își reducă emisiile cu 80% față de nivelurile din 1990, doar prin măsuri interne. Utilizarea de credite ar crește reducerea globală a emisiilor dincolo de 80%.

Modelizarea economică detaliată care stă la baza foii de parcurs arată că, pentru a atinge o reducere „internă” de 80% până în 2050, trebuie realizate, până în 2030 și, respectiv, 2040, reduceri de ordinul a 40% și 60% față de nivelurile din 1990. În acest scop, este necesară contribuția tuturor sectoarelor. Politicile actuale sunt proiectate pentru a reduce emisiile interne cu 30% în 2030 și cu 40% în 2050.

Economiile de combustibil

Construirea unei economii a UE cu emisii reduse de carbon va necesita, în următorii 40 de ani, investiții anuale suplimentare echivalente cu 1,5% din PIB-ul UE – sau 270 miliarde EUR – pe lângă investiția actuală totală de 19% din PIB. Această creștere ar aduce pur și simplu Europa la nivelurile de investiții anterioare crizei economice. Mare parte din aceste investiții suplimentare, sau totalitatea lor, vor fi recuperate prin scăderea „facturilor” pentru importul de petrol și gaz. Aceste economii sunt estimate la 175-320 miliarde EUR pe an.

Mai mult, aceste investiții în reducerea emisiilor de carbon – adică în tehnologii ecologice, în infrastructuri precum rețelele „inteligente” de energie electrică și în protecția mediului – vor genera beneficii multiple. Costurile pentru combustibil sunt plătite în mare parte în beneficiul unor țări terțe, în timp ce investițiile creează valoare adăugată în UE. Pe lângă reducerea dependenței Europei de importurile energetice și, astfel, al gradului nostru de vulnerabilitate în fața posibilelor șocuri ale prețului la petrol, investițiile ar stimula noi surse de creștere, ar păstra locurile de muncă existente și ar crea unele noi. De asemenea, s-ar reduce poluarea aerului și costurile aferente pentru sănătate. Beneficiile totale generate de o mai bună calitate a aerului s-ar putea ridica până la 88 miliarde EUR pe an până în 2050.

Obiectivul 2020

Analiza arată de asemenea că cea mai rentabilă cale de atingere a obiectivului pentru 2050 necesită o reducere cu 25% a emisiilor în 2020, care urmează să fie realizată doar prin măsuri interne, mai degrabă decât o reducere de 20%, cum prevede obiectivul actual. Foaia de parcurs arată că această reducere internă de 25%1 poate fi atinsă în 2020 dacă UE își îndeplinește obiectivul de îmbunătățire cu 20% a eficienței energetice - reafirmat de șefii de stat și de guvern în cadrul summitului pe teme energetice din 4 februarie - și dacă implementează integral pachetul de măsuri pentru 2020 în domeniul schimbărilor climatice și al energiei, adoptat în 20092.

Pentru a atinge obiectivul 20% referitor la economiile energetice, ar putea fi necesară punerea deoparte a unora dintre certificatele de emisie din grupul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre, începând cu 2013, în cadrul EU ETS. Această rezervă de certificate ar urma să crească treptat, respectând certificatele de emisii deținute deja de companii. În absența unei astfel de rezerve de certificate, economiile energetice realizate de o companie ar duce, din cauza unei cereri relativ reduse de certificate, la scăderea prețului certificatelor. Aceasta ar putea determina o altă companie să producă mai mult, să consume mai multă energie și să emită mai mult dioxid de carbon. Ca urmare, economiile nete de energie ar fi scăzute sau inexistente. În plus, din cauza plafonului ETS fix, nu s-ar realiza nicio reducere netă a emisiilor. Rezerva de certificate ar neutraliza efectul menționat, sprijinind economiile energetice și reducerile de emisii nete.

Etapele următoare

Foaia de parcurs se prezintă sub forma unei comunicări adresate Consiliului, Parlamentului European și instituțiilor UE. Comisia le invită pe acestea, pe statele membre și pe părțile interesate să țină seama de foaia de parcurs atunci când elaborează următoarele politici ale UE și naționale vizând obținerea unei economii cu emisii reduse de carbon până în 2050. Ca etapă următoare, Comisia percepe necesitatea întocmirii unor foi de parcurs sectoriale specifice, în cooperare cu sectoarele în cauză.

Pentru informații suplimentare:

Întrebări și răspunsuri cu privire la foaia de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de carbon: MEMO/11/150

- Foaia de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de carbon:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm

- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

1 :

Oferta UE, prezentată în contextul negocierilor internaționale privind schimbările climatice, de a‑și asuma o reducere cu 30% a emisiilor până în 2020 dacă sunt întrunite condițiile necesare rămâne valabilă și nu este afectată de foaia de parcurs.

2 :

A se vedea http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm


Side Bar