Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bruxelles, 8 martie 2011

Curtea de Brevete: Comisia ia act de avizul Curții de Justiție

Comisia Europeană salută publicarea, astăzi, a avizului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind compatibilitatea cu tratatele UE a acordului preconizat privind Curtea Europeană de Brevete. Avizul fiind disponibil în prezent, Comisia îl va analiza foarte atent în vederea identificării soluțiilor corespunzătoare.

Avizul nu ar trebui să aibă impact asupra deciziei pe care se preconizează că o vor lua statele membre la 10 martie în cadrul Consiliului „Competitivitate”, ca urmare a acordului Parlamentului European prin care se autorizează demersuri în direcția cooperării consolidate în domeniul protecției brevetului unitar. Din punct de vedere juridic, crearea protecției brevetului unitar este diferită de crearea Curții Europene de Brevete. Este important să se mențină impulsul actual pentru a se încununa printr-o soluție rapidă și eficientă, prin cooperarea consolidată, decenii întregi de discuții privind brevetul UE.

În paralel, Comisia va acționa, la fel de rapid, în vederea găsirii unei căi corespunzătoare de a progresa în privința sistemului de soluționare a litigiilor privind brevetele, ca urmare a avizului Curții.

Avizul CJUE a fost solicitat în luna iunie 2009. Curtea a constatat că acordul preconizat privind Curtea Europeană de Brevete, în forma sa actuală, este incompatibil cu tratatele UE.

Comisia va analiza foarte atent aspectele semnalate de CJUE și va coopera cu președinția Consiliului și cu statele membre în vederea găsirii, cât mai curând posibil, a celor mai bune soluții în interesul sistemului de brevete și al utilizatorilor acestuia.

Acordul privind Curtea Europeană de Brevete și crearea protecției brevetului unitar prin cooperare consolidată sunt două proiecte distincte. Nu există niciun motiv juridic care să împiedice adoptarea de către statele membre, la 10 martie, așa cum s-a prevăzut, a deciziei de autorizare a cooperării consolidate în scopul creării protecției brevetului unitar. Avizul fiind disponibil în prezent, se va putea relua, în paralel, activitatea legată de soluționarea litigiilor privind brevetele în același ritm susținut în care se desfășoară activitatea privind brevetul european însuși.

Crearea preconizată a Curții Europene de Brevete

Obiectivul acordului preconizat, în forma în care a fost transmis CJUE, este de a se institui un sistem unificat de soluționare a litigiilor privind brevetele în scopul reducerii costurilor actuale și a complexității pe care le presupune soluționarea în paralel a litigiilor în mai multe state membre, precum și în scopul garantării certitudinii juridice prin evitarea unor hotărâri contradictorii ale tribunalelor. Curtea Europeană de Brevete, astfel cum este preconizată în proiectul de acord, ar consta dintr-un tribunal de primă instanță (cu o secție centrală și cu secții la nivel local și regional în diferite state membre) și o Curte de apel. Curtea Europeană de Brevete ar avea competență exclusivă pentru procedurile legate de brevetele europene acordate de Oficiul European de Brevete și pentru protecția brevetului unitar. Curtea Europeană de Brevete ar fi obligată să facă o trimitere preliminară către CJUE în cazul unor îndoieli privind interpretarea dreptului UE.

Curtea Europeană de Brevete ar fi instituită printr-un „acord mixt”1 între UE, statele membre și țări terțe care sunt parte la Convenția privind brevetele europene2.

Informații generale

Proiectul de acord privind Curtea Europeană de Brevete a fost elaborat de Consiliu după relansarea dezbaterii privind reforma brevetelor în 2007. În luna martie 2009, Comisia a adoptat o Recomandare către Consiliu în vederea autorizării Comisiei de a deschide negocieri asupra proiectului de acord cu țări din afara Uniunii Europene.

În luna iunie 2009, Consiliul a transmis CJUE o solicitare cu privire la compatibilitatea proiectului de acord cu tratatele UE.

În luna decembrie 2009, Consiliul a adoptat în unanimitate concluziile privind sistemul consolidat de brevete în Europa, care acoperea, totodată, principalele elemente ale Curții Europene de Brevete3.

Negocierile privind instituirea brevetului european au eșuat la sfârșitul anului 2010 deoarece statele membre nu s-au putut pune de acord în unanimitate cu privire la regimul lingvistic aplicabil. La 14 decembrie 2010, pe baza solicitării a 12 state membre, Comisia, sub autoritatea Comisarului Barnier, a prezentat o propunere de autorizare a cooperării consolidate în domeniul creării protecției brevetului unitar. Până în prezent, 25 de state membre au decis să ia parte la cooperarea consolidată. Parlamentul European și-a exprimat acordul la 15 februarie. Decizia Consiliului de autorizare a cooperării consolidate este prevăzută pentru 10 martie.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Un acord internațional care ar urma să fie încheiat între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și țări terțe, pe de altă parte.

2 :

Convenția privind eliberarea brevetelor europene (Convenția privind brevetele europene) din 5 octombrie 1973.

3 :

A se vedea comunicatul de presă aferent: IP/09/1880


Side Bar