Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

2011 m. kovo 8 d., Briuselis

Patentų teismas. Komisija patenkinta, kad Teisingumo Teismas pateikė nuomonę

Europos Komisija patenkinta, kad ES Teisingumo Teismas šiandien pateikė nuomonę dėl numatomo susitarimo dėl Europos ir ES patentų teismo atitikties ES sutartims. Dabar, atsižvelgdama į pateiktą nuomonę, Komisija jį atidžiai nagrinės ir mėgins rasti tinkamus sprendimus.

Ši nuomonė neturėtų turėti poveikio sprendimui, kurį kovo 10 d. Konkurencingumo tarybos posėdyje planuoja priimti 10 valstybių narių, sulaukusios Europos Parlamento pritarimo, kad būtų pradėtas tvirtesnis bendradarbiavimas bendros patentinės apsaugos srityje. Bendros patentinės apsaugos kūrimas teisiškai yra atskirtas nuo Europos patentų teismo kūrimo. Svarbu nesustoti, kad po dešimtmečius trukusios diskusijos apie ES patentą tvirčiau bendradarbiaujant būtų kuo greičiau priimtas sėkmingas sprendimas.

Be to, Komisija, atsižvelgdama į Teismo pateiktą nuomonę, stengsis kuo greičiau nustatyti, kokių tolesnių veiksmų turi būti imtasi kuriant bylinėjimosi patentų srityje sistemą.

2009 m. birželio mėn. ES Teisingumo Teismo paprašyta pateikti nuomonę. Teismas nusprendė, kad numatomas dabartinis susitarimas dėl Europos patentų teismo yra nesuderinamas su ES sutartimis.

Komisija labai atidžiai nagrinės ES Teisingumo Teismo nustatytas problemas ir bendradarbiaus su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare bei su valstybėmis narėmis, kad kuo greičiau išsiaiškintų patentų sistemai ir jos naudotojams geriausius sprendimus.

Susitarimas dėl Europos patentų teismo ir bendros patentinės apsaugos kūrimas tvirčiau bendradarbiaujant – du atskiri projektai. Valstybėms narėms nėra jokio teisinio pagrindo kovo 10 d., kaip yra numatyta, nepriimti sprendimo, kuriuo būtų leista tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą. Kadangi nuomonė pateikta, dabar paraleliai galima atnaujinti veiklą, susijusią su bylinėjimusi patentų srityje, ir dirbti tokiu pačiu tempu, kaip ir kuriant Europos patentinę apsaugą.

Numatomas Europos patentų teismo kūrimas

Numatomo susitarimo (pateikto ES Teisingumo Teismui) tikslas – sukurti suvienodintą Europos masto bylinėjimosi patentų srityje sistemą, kad būtų mažiau išlaidų ir painiavos dėl keliose valstybėse narėse vienu metu vykstančio bylinėjimosi ir kad išvengiant vienas kitam prieštaraujančių sprendimų būtų užtikrintas teisinis tikrumas. Europos patentų teismą, kaip numatyta susitarimo projekte, turėtų sudaryti Pirmosios instancijos teismas (su centriniu skyriumi ir vietos bei regioniniais skyriais atskirose valstybėse narėse) ir Apeliacinis teismas. Jis turėtų turėti išimtinę kompetenciją nagrinėti bylas, susijusias su EPO išduotais Europos patentais ir bendra patentine apsauga. Kilus abejonėms dėl ES teisės aiškinimo, Europos patentų teismas būtų įpareigotas kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo.

Europos patentų teismas turėtų būti įsteigtas mišriu susitarimu1 tarp ES, jos valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kurios yra pasirašiusios Europos patentų konvenciją2.

Pagrindiniai faktai

Susitarimo dėl Europos ir ES patentų teismo projektą parengė Taryba po 2007 m. atsinaujinusių debatų dėl patentų reformos. 2009 m. kovo mėn. Komisija priėmė rekomendaciją Tarybai leisti Komisijai pradėti derybas dėl susitarimo su ES nepriklausančiomis valstybėmis projekto.

2009 m. birželio mėn. Taryba kreipėsi į ES Teisingumo Teismą su prašymu pateikti nuomonę dėl susitarimo projekto atitikties ES sutartims.

2009 m. gruodžio mėn. Taryba vienbalsiai priėmė tvirtesnės patentų sistemos Europoje išvadas; į jas taip pat įtraukti svarbiausi Europos patentų teismo elementai3.

Derybos dėl ES patento kūrimo žlugo 2010 m. pabaigoje, nes valstybėms narėms nepavyko vieningai susitarti dėl vartotinų kalbų. Atsižvelgdama į 12 valstybių narių prašymą, 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos nario M. Barnier iniciatyva Komisija pateikė pasiūlymą leisti tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą. Iki šiol tvirčiau bendradarbiauti pageidavo 25 valstybės narės. Europos Parlamentas pateikė pritarimą vasario 15 d. Tarybos sprendimą, kuriuo bus leista tvirčiau bendradarbiauti, numatoma priimti kovo 10 d.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.

1 :

Tarptautinis susitarimas, kuris turi būti sudarytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiųjų valstybių.

2 :

1973 m. spalio 5 d. Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija).

3 :

Žr. susijusį pranešimą spaudai IP/09/1880


Side Bar