Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Brüsszel, 2011. március 8.

Szabadalmi bíróság: a Bizottság üdvözli a Bíróság véleménynyilvánítását

Az Európai Bizottság örömmel fogadta, hogy az Európai Unió Bírósága ma előterjesztette véleményét az európai és uniós szabadalmi bíróságról szóló tervezett megállapodásnak az uniós szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről. Most, hogy a vélemény rendelkezésre áll, a Bizottság körültekintő elemzést fog végezni, hogy azonosítsa a megfelelő megoldásokat.

A vélemény nem lehet hatással az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló határozatra, amelyet a tagállamok – az Európai Parlament egyetértésével – március 10-én a Versenyképességi Tanácsban terveznek elfogadni. Az egységes szabadalmi oltalom jogilag elkülönül az Európai Szabadalmi Bíróság létrehozásától. Nagyon fontos, hogy a munka továbbra is megfelelő lendülettel folytatódjon, és az uniós szabadalomról zajló évtizedes vita a megerősített együttműködés révén gyors és sikeres megoldást eredményezzen.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság hasonló tempóban fog dolgozni azon, hogy a Bíróság véleményét követően megtalálja a szabadalmi bíráskodási rendszer kialakításának megfelelő módját.

Az Európai Unió Bíróságát 2009 júniusában kérték fel véleménynyilvánításra. A Bíróság úgy vélte, hogy az Európai Szabadalmi Bíróságról szóló tervezett megállapodás a jelenlegi formájában nem egyeztethető össze az uniós szerződésekkel.

A Bizottság mélyrehatóan elemezni fogja az Európai Unió Bírósága által felvetett aggályokat, valamint együttműködik a Tanács Elnökségével és a tagállamokkal, hogy a lehető leggyorsabban megtalálják a szabadalmi rendszer és a felhasználók érdekeit legjobban szolgáló megoldást.

Az Európai Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás és a megerősített együttműködés keretében létrehozandó egységes szabadalmi oltalom két különálló projekt. A tagállamok szempontjából nincs jogi akadálya annak, hogy a tervezetteknek megfelelően március 10-én elfogadják az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló határozatot. Most, hogy a vélemény rendelkezésre áll, a szabadalmi bíráskodási rendszerrel és magával az európai szabadalommal kapcsolatos párhuzamos munka egyforma lendülettel folyhat tovább.

Az Európai Szabadalmi Bíróság tervezett létrehozása

Az Európai Bíróságnak benyújtott megállapodástervezet célja egységes szabadalmi bíráskodási rendszer létrehozása annak érdekében, hogy csökkenjenek a különböző tagállamokban működő párhuzamos bíráskodásból eredő költségek és a rendszer egyszerűbbé váljon, továbbá hogy az egymásnak ellentmondó ítéletek elkerülésével növekedjen a jogbiztonság. A megállapodástervezetben felvázolt Európai Szabadalmi Bíróság egy elsőfokú bíróságból (központi divízióval, valamint a különböző tagállamokban működő regionális és helyi divíziókkal) és egy fellebbviteli bíróságból állna. A bíróságnak kizárólagos hatásköre lenne az EPO (Európai Szabadalmi Hivatal) által adott európai szabadalmakhoz kapcsolódó eljárások és az egységes szabadalmi oltalom terén. Az Európai Szabadalmi Bíróság köteles lenne előzetes döntéshozatalra az Európai Bíróság elé terjeszteni az olyan ügyeket, amelyekkel összefüggésben kétségek merülnek fel az uniós jog értelmezése terén.

Az Európai Szabadalmi Bíróság vegyes megállapodással1 jönne létre, amelyet az EU, a tagállamok és azon harmadik országok kötnének meg, amelyek az Európai Szabadalmi Egyezmény2 részes felei.

Előzmények

Az európai és uniós szabadalmi bíróságról szóló megállapodástervezetet a Tanács dolgozta ki, miután 2007-ben újraindult a szabadalmi rendszer reformjáról folyó vita. A Bizottság 2009 márciusában a Tanácsnak szóló ajánlást fogadott el, hogy felhatalmazást kapjon a nem uniós országokkal a megállapodástervezetről folytatandó tárgyalások megkezdéséhez.

A Tanács 2009 júniusában kéréssel fordult az Európai Unió Bíróságához a megállapodástervezetnek az uniós szerződésekkel való összeegyeztethetősége tekintetében.

A Tanács 2009 decemberében egyhangúlag elfogadta a továbbfejlesztett európai szabadalmi rendszerről szóló következtetéseket3, amelyek tartalmazták az Európai Szabadalmi Bíróság fő elemeit is.

Az uniós szabadalom létrehozásáról folytatott tárgyalások 2010 végén kudarcba fulladtak, mert a tagállamok nem tudtak egyhangúlag megállapodni az alkalmazandó nyelvi szabályokról. A Bizottság 2010. december 14-én – 12 tagállam kérése alapján – Barnier biztos felügyeletével javaslatot terjesztett elő az egységes szabadalmi oltalom területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról. Mostanáig 25 tagállam kívánt bekapcsolódni a megerősített együttműködésbe. Az Európai Parlament február 15-én nyilvánította ki egyetértését. A tervek szerint március 10-én elfogadják a megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatot.

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Olyan nemzetközi megállapodás, amelyet egyik részről az Európai Unió és tagállamai, másik részről harmadik országok kötnek meg.

2 :

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai Szabadalmi Egyezmény) (1973. október 5.).

3 :

Lásd a kapcsolódó sajtóközleményt: IP/09/1880


Side Bar