Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Bruselj, 8. marca 2011

Evropska komisija pripravila strategijo za Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja

Evropska komisija in Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes predstavili sporočilo „Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“. V tej strategiji je opredeljeno, kako lahko Evropa podpre spremembe, do katerih prihaja v naših južnih sosedah, o njej pa se bo razpravljalo na izrednem zasedanju Evropskega sveta 11. marca.

Predsednik Komisije Barroso je izjavil: „Zgodovinske spremembe, ki smo jim priča v južnem Sredozemlju, so upanje za več svobode, demokracijo in boljše življenje ljudi, ki živijo v tej regiji. Naša dolžnost je, da te spremembe podpremo. Evropska unija je odločena, da naredi kakovostni preskok v odnosih z našimi sosedami, ki si želijo in so sposobne izpeljati politične in gospodarske reforme. Čeprav ne vemo, kaj nas čaka jutri, ne sme preprečiti naše podpore spremembam, ki se dogajajo danes. To je srečanje z zgodovino, ki ga ne smemo zamuditi.“

„Evropska unija lahko s svojimi izkušnjami in instrumenti državam v regiji pomaga na njihovi poti v poglobljeno demokracijo,“ je dodala Catherine Ashton. „Danes smo se dogovorili glede obsežnih praktičnih ukrepov, s katerimi želimo podpreti to tranzicijo. Upam, da bodo voditelji EU na petkovem vrhu te ukrepe odobrili. EU ne sme vsiljevati rešitev, kajti te revolucije pripadajo ljudem v regiji. Sami se morajo odločiti, kakšno vlado si želijo in kakšno pomoč potrebujejo. Evropa je lahko le v pripravljenosti, da zagotovi kakršno koli podporo, ki bi bila potrebna.“

Partnerstvo za demokracijo in blaginjo bi bilo treba zgraditi na treh stebrih: i) usmerjena pomoč za demokratično spremembo in izgradnjo institucij, s posebnim poudarkom na človekovih pravicah, ustavni in pravosodni reformi ter boju proti korupciji, ii) tesnejše sodelovanje z ljudmi, s posebnim poudarkom na podpori civilni družbi ter več priložnostih za osebne kontakte, zlasti za mlade; iii) podpora gospodarski rasti, razvoju in ustvarjanju delovnih mest, zlasti prek podpore malim in srednjim podjetjem. V tem okviru bo Komisija preusmerila svoje obsežne programe pomoči, ki trenutno znašajo 4 milijarde evrov v obliki donacij, ki so našim južnim sosedam na voljo za obdobje 2011–13.

Ozadje

Unija se je, seveda, najprej odzvala na najnujnejše izzive, ki so se pojavili pri naših južnih sosedih, in sicer na stisko ljudi in migracije. Komisija je že prispevala 30 milijonov evrov za najbolj pereče humanitarne potrebe beguncev. Poleg tega je aktivirala svoje instrumente, s katerimi bo v primeru velikega pritoka priseljencev pomagala Italiji in po potrebi tudi drugim državam članicam. Ti vključujejo operativne ukrepe, kot je skupna operacija Frontex HERMES 2011, in po potrebi finančno pomoč. Za Tunizijo je pripravila dodatni paket pomoči v višini 17 milijonov evrov za takojšnjo podporo demokratični tranziciji in pomoč revnim regijam. Zdaj je čas za pripravo instrumentov, s katerimi bi bilo mogoče doseči dolgoročne cilje: demokracijo, vladavino prava in vključujočo rast.

Komisija za vzpostavitev in izvajanje partnerstva predlaga pristop, ki bo temeljil na spodbudah, prilagojenih razmeram v posameznih državah, ali z drugimi besedami pristop „več za več“. Partnerice, ki bodo hitreje izvajale politične in gospodarske reforme, bodo lahko računale na večjo podporo EU.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar