Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

V Bruseli 8. marca 2011

Komisia EÚ začína budovať ambiciózne partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím

Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predstavili oznámenie o partnerstve pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím. Tento strategický dokument bude predložený na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 11. marca. Objasňuje, ako môže Európa podporiť realizáciu významných zmien u našich južných susedov.

Predseda Komisie Barroso povedal: „Historické zmeny prebiehajúce v južnom Stredozemí vzbudzujú nádej na dosiahnutie väčšej slobody, demokracie a lepšieho života pre ľudí žijúcich v tomto regióne. Musíme konať a podporiť túto transformáciu. Európska únia je rozhodnutá výrazne posilniť vzťahy s tými jej susedmi, ktorí sú ochotní a schopní vydať sa cestou politických a hospodárskych reforiem. Strach z neznámej budúcnosti by nám nemal brániť v podpore dnešných zmien. Musíme sa chopiť tejto historickej príležitosti.“

„Európska únia má skúsenosti a nástroje potrebné k tomu, aby krajinám v tomto regióne pomohla v ich úsilí o prehĺbenie demokracie“, povedala Catherine Ashtonová. „Dnes sme schválili komplexnú ponuku praktických opatrení na podporu týchto zmien. Teším sa až lídri EÚ tieto opatrenia predstavia na piatkovom samite. Nie je úlohou EÚ predkladať riešenia – osud revolúcie je v rukách ľudí tohto regiónu. Musia sami rozhodnúť, akú chcú vládu a akú potrebujú pomoc. Európa je pripravená poskytnúť im v rámci svojich možností podporu.“

Partnerstvo pre demokraciu a prosperitu by malo byť vybudované na týchto troch hlavných pilieroch: i) cielená podpora demokratickej transformácie a budovanie inštitúcií s osobitným zameraním na ľudské práva, ústavnú a súdnu reformu a boj proti korupcii; ii) úzke partnerstvo s ľuďmi, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať podpore občianskej spoločnosti a vytváraniu príležitostí pre kontakt medzi ľuďmi, najmä medzi mladými ľuďmi; iii) stimuly hospodárskeho rastu, rozvoja a vytvárania pracovných príležitostí, a to najmä prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov. V tejto súvislosti Komisia upraví zameranie rozsiahlych programov pomoci, v rámci ktorých majú naši južní susedia k dispozícii sumu 4 mld. EUR vo forme grantov na obdobie rokov 20 11 – 2013.

Súvislosti

Únia sa v prvom rade usilovala reagovať na okamžité výzvy, ktoré sa objavili u našich južných susedov. Ide najmä o vyhrotenie humanitárnej situácie a problematiku migrácie. Komisia už dala k dispozícii 30 mil. EUR na boj proti najnaliehavejším humanitárnym potrebám utečencov. Okrem toho mobilizovala svoje nástroje na prípadnú podporu Talianska a ostatných členských štátov v prípade masívneho prílevu migrantov. Táto reakcia zahŕňa operačné opatrenia, ako je spoločná operácia agentúry FRONTEX s názvom HERMES 2011, a prípadne aj finančnú pomoc. Pre Tunisko bol pripravený dodatočný balík pomoci EÚ v hodnote 17 mil. EUR určený na okamžitú podporu prechodu k demokracii a na pomoc pre schudobnené oblasti. Teraz prišiel čas využiť nástroje na dosiahnutie našich dlhodobých cieľov: demokracie, právneho štátu a inkluzívneho rastu.

Pre nadviazanie a naplnenie tohto partnerstva navrhuje Komisia uplatniť na jednotlivé krajiny jasný motivačný koncept založený na tempe napredovania: partneri, ktorí budú rýchlejšie uskutočňovať politické a hospodárske reformy, by mali mať možnosť počítať s väčšou podporou z EÚ.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar