Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Briselē, 2011. gada 8. martā

ES Komisija uzsāk vērienīgas partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu

Eiropas Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos šodien iesniedza Paziņojumu par partnerattiecībām demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu. Šajā stratēģijā ir izklāstīts, ko Eiropa var darīt, lai atbalstītu nozīmīgās pārmaiņas mūsu dienvidu kaimiņvalstīs, un izstrādāta, gatavojoties Eiropadomes ārkārtas sanāksmei 11. martā.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: "Šobrīd Vidusjūras dienvidu reģionā norisinās vēsturiskas pārmaiņas, kas šā reģiona iedzīvotājiem nes cerības uz lielāku brīvību, demokrātiju un labāku dzīvi. Mūsu uzdevums ir atbalstīt šo pārveidi. Eiropas Savienība ir nolēmusi spert apņēmīgu soli attiecībās ar tās kaimiņiem, kas grib un spēj stāties uz politisko un ekonomisko reformu ceļa. Bailes no neziņas par rītdienu nedrīkst kavēt mūs atbalstīt šodienas pārmaiņas. Tie ir vēsturiski notikumi, kuros mēs nedrīkstam stāvēt malā."

"Eiropas Savienībai ir pieredze un instrumenti, lai palīdzētu šā reģiona valstīm ceļā uz patiesu demokrātiju", teica Katrīna Eštone. "Šodien mēs esam vienojušies par vispusīgiem praktiskiem pasākumiem, lai atbalstītu un nostiprinātu šo pārejas procesu. Es ceru, ka ES līderi apstiprinās šos pasākumus piektdienas augstākā līmeņa sanāksmē. ES loma nav uzspiest risinājumus – šīs revolūcijas īsteno cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā. Šiem cilvēkiem arī jāizlemj, kādu pārvaldi viņi vēlas un kāda palīdzība tiem ir vajadzīga. Eiropa ir gatava sniegt jebkuru atbalstu, kas ir tās spēkos."

Partnerattiecību demokrātijai un uzplaukumam pamatā ir trīs galvenie elementi: i) mērķtiecīgs atbalsts demokrātiskai pārveidei un iestāžu izveidei, īpašu uzmanību pievēršot pamatbrīvībām, konstitucionālām reformām, tiesu reformai un cīņai pret korupciju; ii) ciešas partnerattiecības ar cilvēkiem, īpaši uzsverot atbalstu pilsoniskai sabiedrībai un lielākām iespējām apmaiņai un tiešiem personiskiem kontaktiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem; iii) ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme un ekonomikas attīstība, jo īpaši atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā kontekstā Komisija pārkārtos galvenās palīdzības programmas, ar kurām šobrīd mūsu dienvidu kaimiņiem 2011.–2013. gadam ir piešķirtas dotācijas 4 miljardu eiro apmērā.

Vispārīga informācija

Savienības pirmās rūpes, protams, bija veltītas tam, lai risinātu steidzamākās problēmas mūsu dienvidu kaimiņvalstīs – atvieglotu cilvēku ciešanas un risinātu migrācijas problēmas. Komisija jau ir piešķīrusi 30 miljonus eiro bez mājvietas palikušo cilvēku steidzamākajām humanitārajām vajadzībām. Turklāt Komisija izmanto savas programmas, lai palīdzētu Itālijai un vajadzības gadījumā arī citām valstīm, ja būtu gaidāms liels migrantu pieplūdums. Tas ietver operatīvos pasākumus, piemēram Frontex kopīgo operāciju HERMES 2011 un, ja nepieciešams, finansiālo palīdzību. Tunisijai tika sagatavota ES papildu atbalsta pakete 17 miljonu eiro apmērā, lai nekavējoši atbalstītu pāreju uz demokrātiju un palīdzētu nabadzīgākajiem reģioniem. Tagad ir jāpievēršas risinājumiem, lai sasniegtu mūsu ilgtermiņa mērķus: demokrātiju, tiesiskumu un iekļaujošu izaugsmi.

Izveidojot un īstenojot šīs partnerattiecības, Komisija ierosina piemērot skaidri noteiktu, uz veicināšanas pasākumiem balstītu pieeju, kuras pamatā ir lielāka diferencēšana attiecībā uz valstīm. Partneriem, kas ātrāk īstenos politiskās un ekonomiskās reformas, ir tiesības rēķināties ar lielāku ES atbalstu.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar