Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Briuselis, 2011 m. kovo 8 d.

ES Komisija pradeda plačių užmojų ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių demokratijos ir bendros gerovės partnerystę

Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai šiandien pristatė Komunikatą „ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“. Ši strategija skirta kovo 11 d. įvyksiančiam neeiliniam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, o joje išdėstyta, kaip Europa gali prisidėti prie svarbių pokyčių kaimyninėse pietų šalyse.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse vykstantys istoriniai pokyčiai regiono gyventojams suteikia laisvesnio, demokratiškesnio ir geresnio gyvenimo viltį. Privalome į tai reaguoti ir paremti šį virsmą. Europos Sąjunga pasirengusi kokybiniam santykių su kaimyninėmis šalimis, trokštančiomis ir galinčiomis imtis politinių ir ekonominių reformų, šuoliui. Rytojaus nežinomybės baimė mums nesutrukdys paremti šiandienos pokyčius. Šie įvykiai įeis į istoriją, todėl jų praleisti negalime.“

„Europos Sąjunga turi patirties ir galimybių padėti regiono šalims kurti tvirtą demokratiją, – sakė Catherine Ashton. – Šiandien sutarėme pasiūlyti visapusiškų praktinių priemonių, kuriomis galima paremti ir palaikyti šį perėjimo prie demokratijos procesą. Nekantraudama laukiu, kol ES vadovai patvirtins šias priemones penktadienio susitikime. Revoliucijos vyksta regiono žmonių valia – ES negali jiems primesti sprendimų. Patys žmonės privalo nuspręsti, kokį valdžios modelį pasirinkti ir kokios paramos jiems reikia. Europa pasirengusi suteikti bet kokią įmanomą paramą.“

Demokratijos ir gerovės partnerystė turėtų būti grindžiama trimis pagrindiniais prioritetais: i) tikslinė parama demokratiniams pokyčiams ir institucijų kūrimui, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus teisėms, konstitucinei ir teismų sistemos reformai ir kovai su korupcija; ii) glaudūs partnerystės ryšiai su žmonėmis, ypač parama pilietinei visuomenei, ir daugiau galimybių palaikyti žmonių, ypač jaunimo, tarpusavio ryšius; iii) ekonomikos augimo, vystymosi ir darbo vietų kūrimo skatinimas, visų pirma teikiant paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Atsižvelgdama į tai, Komisija perorientuos pagrindines paramos programas, pagal kurias kol kas kaimyninėms pietų šalims 2011–2013 m. galima skirti 4 mlrd. eurų.

Pagrindinė informacija

Akivaizdu, kad pirmiausia Sąjungai rūpi išspręsti kaimyninėse pietų šalyse kylančius skubius uždavinius – visų pirma padėti žmonėms įveikti negandas ir spręsti migracijos problemas. Komisija jau skyrė 30 mln. eurų, kuriuos galima panaudoti svarbiausiams perkeltųjų asmenų humanitariniams poreikiams patenkinti. Be to, Komisija sutelkė savo turimas priemones paremti Italijai ir kitoms valstybėms narėms, jeigu jas užplūstų didžiulis migrantų srautas. Šios atsakomosios priemonės apima ir jungtinę FRONTEX operaciją HERMES 2011, ir, jei reikia, finansinę paramą. Tunisui parengtas 17 mln. eurų papildomas ES pagalbos paketas, kad būtų galima teikti skubią paramą perėjimo prie demokratijos procesui ir padėti skurdiems rajonams. Dabar metas siūlyti priemones pasiekti ilgalaikiams tikslams: demokratijai, teisinei valstybei ir integraciniam augimui.

Rengiant ir įgyvendinant partnerystę Komisija siūlo laikytis paskatomis grindžiamos strategijos: paisyti šalių diferencijavimo principo ir labiau remti darančius didesnę pažangą. Sparčiau politines ir ekonomines reformas įgyvendinančios šalys partnerės turėtų tikėtis didesnės ES paramos.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar