Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Bryssel 8. maaliskuuta 2011

EU:n komissio käynnistää demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävän kumppanuuden eteläisen Välimeren maiden kanssa

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittivät tänään tiedonannon demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa. Siinä kerrotaan, mitä EU voi tehdä tukeakseen eteläisten naapurimaidensa merkittäviä muutoksia. Tiedonanto on laadittu 11. maaliskuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston ylimääräistä kokousta varten.

Komission puheenjohtajan Barroson mukaan eteläisen Välimeren alueella käynnissä oleviin historiallisiin muutoksiin liittyy toivo suuremmasta vapaudesta, demokratiasta ja paremmasta elämästä alueen ihmisille. ”Meidän tehtävämme on nousta tukemaan muutosta. Euroopan unioni haluaa parantaa laadullisesti suhteitaan niihin naapurimaihin, joilla on tahtoa ja kykyä lähteä poliittisten ja taloudellisten uudistusten tielle. Tuntemattoman huomisen pelko ei saa estää meitä tukemasta tämän päivän muutoksia. Tämä on tilaisuus tehdä historiaa, emmekä saa hukata sitä”, Barroso totesi.

”Euroopan unionilla on kokemusta ja välineitä, joiden avulla alueen maita voidaan auttaa, kun ne etenevät kohti täyttä demokratiaa”, totesi puolestaan Catherine Ashton. “Olemme tänään sopineet kattavasta tarjouksesta, joka sisältää käytännön toimenpiteitä muutosprosessin tukemiseksi. EU:n johtajat toivottavasti vahvistavat nämä toimenpiteet perjantain huippukokouksessa. Ei ole EU:n asia pyrkiä määräämään ratkaisuja. Ihmisten on itse päätettävä, minkälaisen hallinnon he haluavat ja minkälaista apua he tarvitsevat. EU on valmiina antamaan kaiken sen tuen, jota se pystyy antamaan”, Ashton jatkoi.

Demokratiaan ja vaurauteen tähtäävän kumppanuuden tulisi perustua seuraaviin kolmeen päätekijään: i) kohdennettu tuki demokraattiselle muutokselle ja institutionaalisten rakenteiden kehittämiselle, jossa erityisenä painopisteenä ovat ihmisoikeudet, perustuslaki- ja oikeuslaitosuudistukset sekä korruption torjunta; ii) tiivis kumppanuus ihmisten kanssa painottaen kansalaisyhteiskunnan tukemista ja ihmisten välisen kanssakäymisen lisäämistä erityisesti nuorten osalta; iii) talouskasvun, kehityksen ja työpaikkojen luomisen edistäminen erityisesti tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tässä yhteydessä komissio kohdentaa uudelleen avustusohjelmat, joista eteläisille naapurimaille myönnetään 4 miljardin euron avustukset vuosina 2011–2013.

Tausta

Unionin ensimmäisenä ilmeisenä huolenaiheena on ollut vastaaminen eteläisten naapurimaidensa kohtaamiin välittömiin haasteisiin, erityisesti ihmisten kärsimyksiin ja muuttopaineisiin. Komissio onkin jo asettanut käyttöön 30 miljoonaa euroa kotiseudultaan lähtemään joutuneiden ihmisten polttavimpia humanitaarisia tarpeita varten. Lisäksi komissio on ottanut käyttöön välineitään, joilla tuetaan Italiaa ja tarvittaessa muita jäsenvaltioita, jos muuttoaalto toteutuu. Niihin kuuluu operatiivisia toimenpiteitä, kuten Frontexin yhteisoperaatio Hermes 2011, ja tarvittaessa taloudellista apua. Tunisian osalta on valmisteltu 17 miljoonan euron lisätukipaketti demokratiaan siirtymistä ja köyhtyneiden alueiden avustamista varten. Nyt on aika päättää välineistä, joilla saavutetaan pidemmän aikavälin tavoitteet: demokratia, oikeusvaltio ja osallistava kasvu.

Komissio ehdottaa, että tätä kumppanuutta perustettaessa ja toteutettaessa noudatetaan selkeästi kannustimiin perustuvaa, maakohtaiseen eriyttämiseen tukeutuvaa lähestymistapaa, jossa tekemällä enemmän saa enemmän. Kumppaneiden, joiden poliittiset ja taloudelliset uudistukset etenevät nopeammin, olisi voitava luottaa siihen, että ne saavat EU:lta enemmän tukea.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar