Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011

Η Επιτροπή της ΕΕ δρομολογεί μία φιλόδοξη εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας παρουσίασαν σήμερα μία ανακοίνωση σχετικά με μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου. Η στρατηγική αυτή καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να υποστηρίξει τις θεμελιώδεις αλλαγές που συντελούνται τώρα στους γείτονές μας του Νότου και αποτελεί συμβολή στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso δήλωσε: «Οι συντελούμενες σήμερα ιστορικές αλλαγές στη Νότια Μεσόγειο εγκυμονούν ελπίδες για περισσότερη ελευθερία, δημοκρατία και μια καλύτερη ζωή για τους λαούς της περιοχής. Είναι καθήκον μας να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε αυτόν τον μετασχηματισμό . Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα στις σχέσεις με τους γείτονές της που έχουν την ικανότητα και τη βούληση να δρομολογήσουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ο φόβος για το τί μας επιφυλάσσει το αύριο δεν θα μας εμποδίσει να υποστηρίξουμε τις σημερινές αλλαγές. Πρόκειται για ένα ραντεβού με την ιστορία που δεν πρέπει να το χάσουμε.»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την πείρα και τα εργαλεία για να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής στην πορεία τους προς ένα βαθιά δημοκρατικό καθεστώς», δήλωσε η Catherine Ashton. «Καταλήξαμε σήμερα σε ένα πλήρες σύνολο πρακτικών μέτρων για να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία μετάβασης. Ελπίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα μέτρα στη Σύνοδο κορυφής της Παρασκευής. Ο ρόλος της ΕΕ δεν είναι να προσπαθεί να επιβάλει λύσεις – οι επαναστάσεις αυτές ανήκουν στους λαούς της περιοχής. Αυτοί οι λαοί πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς θέλουν να κυβερνώνται και τί είδους βοήθεια έχουν ανάγκη. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να τους παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη».

Η εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την ευημερία πρέπει να στηρίζεται στα ακόλουθα τρία στοιχεία: i) στοχοθετημένη στήριξη για το δημοκρατικό μετασχηματισμό και την οικοδόμηση των θεσμών, με ιδιαίτερη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνταγματικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς· ii) στενή εταιρική σχέση με τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και στην παροχή αυξημένων ευκαιριών για ανταλλαγές και επαφές των ανθρώπων μεταξύ τους, ιδιαίτερα για τους νέους· iii) προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα επανεστιάσει τα σημαντικά προγράμματα παροχής βοήθειας, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 4 δισεκατ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων που είναι διαθέσιμες για τους νότιους γείτονές μας για την περίοδο 2011-13.

Ιστορικό

Η πρώτη μέριμνα της Ένωσης ήταν να ανταποκριθεί στις άμεσες προκλήσεις της εξελισσόμενης κατάστασης στις γειτονικές χώρες του Νότου, ιδίως στις προκλήσεις που αφορούν τις κακουχίες και τα μετακινούμενα άτομα. Η Επιτροπή διέθεσε ήδη 30 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι πλέον πιεστικές ανθρωπιστικές ανάγκες των μετακινούμενων πληθυσμών. Εξάλλου, η Επιτροπή κινητοποίησε τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει την Ιταλία καθώς και, ενδεχομένως, άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση μαζικής εισροής μεταναστών. Η απάντηση αυτή περιλαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα όπως την κοινή επιχείρηση HERMES 2011 του Frontex και, εφόσον χρειαστεί, τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας. Όσον αφορά την Τυνησία, τη ΕΕ διέθεσε πρόσθετη δέσμη μέτρων βοήθειας, ύψους 17 εκατ. ευρώ, για να στηρίξει αμέσως τη δημοκρατική μετάβαση και να παράσχει βοήθεια στις φτωχές περιοχές. Ήρθε η στιγμή να δημιουργήσουμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους μας: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Συνάπτοντας και υλοποιώντας αυτή την εταιρική σχέση, η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην παροχή κινήτρων με διαφοροποίηση ανά χώρα και στην ιδέα του «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο». Οι εταίροι οι οποίοι προχωρούν πιο ταχύρρυθμα στις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούν να υπολογίζουν σε περισσότερη στήριξη από πλευράς της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar