Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

V Bruselu dne 8. března 2011

Komise EU zahajuje ambiciózní partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím

Evropská komise a nejvyšší představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku dnes předložily sdělení, ve kterém se pojednává o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím. Tato strategie vyjadřuje, co může Evropa udělat, aby podpořila významné změny ve svém jižním sousedství, a je příspěvkem k mimořádnému zasedání Evropské rady dne 11. března.

Předseda Komise Barroso řekl: „Historické změny, k nimž právě v jižním Středomoří dochází, přinášejí naději na větší svobodu, demokracii a lepší život pro lidi žijící v této oblasti. Je naší povinností tuto transformaci podpořit. Evropská unie je odhodlána k zásadním krokům ve vztazích se svými sousedy, kteří jsou ochotni nastoupit cestu politických a hospodářských reforem. Obavy z neznámé budoucnosti nám nezabrání, abychom podpořili změny probíhající právě teď. Jde o historickou příležitost, kterou nesmíme promarnit.“

„Evropská unie má zkušenosti i nástroje k tomu, aby mohla pomoci zemím v tomto regionu na cestě k opravdové demokracii,“ uvedla Catherine Ashtonová „Dnes jsme se dohodli na komplexní nabídce praktických opatření, která poskytnou základ pro tento proces transformace a podpoří jej. Těším se, až vedoucí představitelé EU na pátečním summitu vyjádří podporu těmto opatřením. Úkolem EU není nalézt a vnutit řešení – tato revoluce je v rukou lidí žijících v dané oblasti. Je na nich, aby rozhodli, jak chtějí být vedeni a o jakou pomoc požádají. Evropa je připravena učinit vše, co bude v jejích možnostech.“

Partnerství pro demokracii a prosperitu by mělo stát na třech hlavních pilířích, kterými je i) cílená podpora demokratické transformace a budování institucí se zaměřením na ústavní a soudní reformy a na boj proti korupci; ii) úzká spolupráce s lidmi se zvláštním důrazem na podporu občanské společnosti a větší možnosti pro mezilidské vztahy, a to zvláště mezi mladými lidmi; iii) stimulace hospodářského růstu, rozvoje a tvorby pracovních míst, a to zejména podporou malých a středních podniků. Komise se v této souvislosti opět zaměří na rozsáhlé programy podpory, které v současné době odpovídají 4 miliardám EUR v podobě grantů, jež jsou našim jižním sousedům v období let 2011–2013 k dispozici.

Souvislosti

Hlavní starostí Unie bylo a je reagovat na bezprostřední problémy, jež v jejím jižním sousedství vznikají, a zejména na lidské utrpení a problematiku migrace. Komise již poskytla 30 milionů EUR, aby uspokojila nejnaléhavější humanitární potřeby vysídlených lidí. Zmobilizovala také své nástroje na podporu Itálie, a v případě potřeby i dalších členských států, pokud by došlo k masovému přílivu migrantů. Tento krok zahrnuje operační opatření, jako je společná operace Frontex s názvem HERMES 2011, a bude-li potřeba i finanční pomoc. Pokud jde o Tunisko, byl připraven další balíček pomoci EU v hodnotě 17 milionů EUR na bezprostřední podporu demokratické transformace a pomoc chudým oblastem. Přišel čas představit nástroje k dosažení našich dlouhodobějších cílů, kterými je demokracie, právní stát a růst podporující začlenění.

Pro realizaci tohoto partnerství Komise navrhuje sledovat diferencovaný motivační přístup (ve smyslu „víc za víc“), kdy země, které v reformách postoupily nejdál a nejrychleji, mohou počítat s větší podporou EU.

Další informace:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar