Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Брюксел, 8 март 2011 г.

Европейската комисия стартира амбициозно партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие

Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха днес съобщение относно партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие. Стратегията представя мерките, които Европа може да предприеме в подкрепа на епохалните промени, настъпващи в южните ни съседи, и представлява част от дневния ред на извънредната среща на Европейския съвет на 11 март.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Историческите промени, настъпващи в Южното Средиземноморие, носят надежда за повече свобода, демокрация и по-добър живот за народите в региона. Наша отговорност е да се мобилизираме и да подкрепим тази промяна. Европейският съюз е решен да осъществи качествен напредък в отношенията със своите съседи, които желаят и са в състояние да тръгнат по пътя на политическите и икономическите реформи. Страхът от утрешните неизвестности няма да ни попречи да подкрепим днешните промени. Това е среща с историята, която не трябва да пропускаме.“

„Европейският съюз притежава опита и инструментите да помогне на държавите от региона по пътя им към стабилна демокрация“, заяви Катрин Аштън. „Днес бе постигнато съгласие за всеобхватно предложение от практически мерки за подкрепа и поддържане на процеса на преход. Очаквам лидерите на ЕС да подкрепят тези мерки на срещата на върха в петък. ЕС не трябва да се стреми да налага решения — тези революции принадлежат на народите от региона. Те сами трябва да решат как желаят да бъдат управлявани и от каква подкрепа се нуждаят. Европа е готова да помогне с всичко, на което е способна.“

Партньорството за демокрация и просперитет трябва да обхваща три основни области: i) целенасочена подкрепа за демократични преобразувания и изграждане на институциите, като се обърне особено внимание на човешките права, конституционните реформи, реформата на съдебната система и борбата с корупцията; ii) тясно партньорство с народите, като се придаде особено значение на подкрепата за гражданското общество и на по-добрите възможности за обмен и контакти между хората, особено младите; iii) насърчаване на икономическия растеж, развитието и създаването на работни места, по-специално чрез подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). В този контекст Комисията ще пренасочи най-съществените програми за помощ, които в момента възлизат на 4 млрд. евро в полза на южните ни съседи за периода 2011—2013 г.

Контекст

Първият и най-очевиден приоритет на Съюза бе да се реагира на непосредствените предизвикателства в южните съседи, а именно изпитанията за хората и проблемите с миграцията. Комисията вече предостави 30 млн. евро за преодоляване на най-спешните хуманитарни нужди на разселените лица. Освен това Комисията мобилизира своите инструменти, за да помогне на Италия, а при необходимост и на други държави-членки, в случай на масов приток на мигранти. Реакцията включва оперативни мерки като съвместната операция HERMES 2011 на Frontex и финансова помощ при необходимост. За Тунис бе подготвен допълнителен пакет помощи в размер на 17 млн. EUR за незабавна подкрепа за демократичния преход и помощ за необлагодетелстваните области. Сега е моментът да бъдат предложени инструменти за постигане на по-дългосрочните ни цели: демокрация, върховенство на закона и приобщаващ растеж.

Като подготвя и осъществява това партньорство, Комисията предлага един определено стимулиращ подход, основан на диференциация между отделните държави и на правилото „повече за повече“. Партньорите, които напредват по-бързо с политическите и икономическите реформи, ще могат да разчитат на по-голяма подкрепа от страна на ЕС.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar