Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/264

Bruselj, 7 marca 2011

Komisija začasno odobrila državno pomoč Novi Ljubljanski banki

Evropska komisija je na podlagi pravil EU o državni pomoči odobrila nujno dokapitalizacijo slovenske Nove Ljubljanske banke v višini do 250 milijonov evrov. Ukrep je začasno odobrila zaradi finančne stabilnosti, dokler ne sprejme končne odločitve glede načrta prestrukturiranja NLB, ki ga mora prejeti v roku šestih mesecev.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za politiko konkurence Joaquín Almunia je dejal: „Razumem, da Nova Ljubljanska banka brez nujne dokapitalizacije ne more doseči ustrezne ravni kapitala in ohraniti finančne stabilnosti v Sloveniji. Toda poskrbeti moramo, da bo prestrukturiranje NLB omogočilo trajnostno prihodnost banke, ne da bi bila za to potrebna stalna državna pomoč banki. Z ustreznim prestrukturiranjem se bo mogoče izogniti izkrivljanju konkurence, ki bi ga utegnila povzročiti državna pomoč.“

Komisija je sredi januarja od slovenske vlade prejela priglasitev povečanja kapitala Nove Ljubljanske banke za 250 milijonov evrov. NLB je največja banka v državi. Sredi leta 2010 je le za las uspešno prestala teste izjemnih situacij, ki jih je izvedel Evropski bančni organ (prej Odbor evropskih bančnih nadzornikov). Na podlagi izida testov se je centralna banka Slovenije odločila, da mora NLB povečati svoj kapital, če želi ohraniti ustrezno raven temeljnega kapitala prvega reda.

V skladu z ukrepom, ki ga je Slovenija priglasila Komisiji, mora NLB zbrati lastniški kapital v vrednosti 250 milijonov evrov, kar ustreza 1,6 % tehtane, tveganjem prilagojene aktive banke. Sredstva bo poskušala zbrati z javno ponudbo svojih delnic, in sicer v dveh tranšah. V prvi tranši bodo imeli obstoječi delničarji priložnost, da izrazijo interes za nakup vseh delnic v skupni vrednosti 250 milijonov evrov, sorazmerno s svojimi obstoječimi lastniškimi deleži. V drugi tranši bodo preostale novo izdane delnice ponujene širši javnosti. Slovenija bo k nujni dokapitalizaciji prispevala z nakupom novo izdanih delnic vsaj sorazmerno s svojim sedanjim lastniškim deležem (približno 49 %). [Z dodatnim kapitalom bo NLB lahko ohranila ustrezno raven temeljnega kapitala prvega reda.]

Po mnenju Komisije je načrt dokapitalizacije ciljno naravnan, omejen na nujno potrebno in sorazmeren z želenim rezultatom. Zato je začasno odobrila ukrep kot nujno pomoč, dokler ne sprejme končne odločitve glede načrta prestrukturiranja NLB, ki ga morajo slovenski organi predložiti v šestih mesecih od današnje odločitve.

Ozadje

Komisija je decembra podaljšala krizna pravila o državni pomoči za banke in druga podjetja, ki imajo težave z dostopom do financiranja, vendar v strožji obliki (glej IP/10/1636).

Pravila, ki jih je oblikovala v sporočilu o dokapitalizaciji finančnih institucij (glej IP/08/1901), državam članicam omogočajo, da bankam dodelijo nujno pomoč in tako ohranijo finančno stabilnost v državi.

V skladu s sporočilom Komisija začasno dovoljuje dodeljevanje pomoči v izrednih razmerah in zahteva predložitev načrta prestrukturiranja, ki zagotavlja sposobnost poslovanja banke in predvideva odškodnine za izkrivljanje konkurence.

V sporočilu o pomoči za prestrukturiranje bank, sprejetem julija 2009 (glej IP/09/1180), so navedeni pogoji, pod katerimi lahko države članice bankam dodelijo pomoč, trajnejšo od šestih mesecev, če:

  • banke, ki prejmejo pomoč, izvedejo načrt prestrukturiranja, ki jim omogoča dolgoročno uspešno poslovanje brez nadaljnje pomoči davkoplačevalcev,

  • banke, ki prejmejo pomoč, in njihovi lastniki prevzamejo znaten delež bremena stroškov prestrukturiranja in

  • se sprejmejo ukrepi za omejitev izkrivljanja konkurence na enotnem trgu.

Za pregled začasnih in končnih odločitev o državni pomoči ter tekočih preiskav glej Memo/11/122.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod zadevo št. SA.32261 v registru državnih pomoči na spletišču generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Nove objave odločitev o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.


Side Bar