Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bruxelles, 4 martie 2011

Prima Zi Europeană a Egalității Salariale scoate în evidenţă diferențele de salarizare în UE

În Uniunea Europeană, femeile câștigă, în medie, de-a lungul vieţii, cu 17,5% mai puțin decât bărbații. Acest procentaj uimitor va fi evidenţiat mâine, cu ocazia primei Zile Europene a Egalității Salariale care se sărbătoreşte în întreaga UE. Această zi – 5 martie – marchează numărul de zile suplimentare din anul 2011 pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca suma de bani câştigată de acestea să fie echivalentă cu cea obţinută de bărbaţi în 2010. Comisia Europeană se angajează să reducă diferențele de salarizare între bărbați și femei şi a publicat, în septembrie 2010, o strategie globală privind egalitatea între sexe (a se vedea IP/10/1149 şi MEMO/10/430). Ziua Europeană a Egalității Salariale din acest an, care vizează sensibilizarea cetăţenilor faţă de aceste diferențe de salarizare, prefațează Ziua Internațională a Femeii, care are loc pe 8 martie.

97 de milioane de femei din Europa lucrează de la 1 ianuarie, însă încep să fie remunerate efectiv abia săptămâna aceasta”, a declarat dna Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. Ziua Europeană a Egalității Salariale readuce în prim-plan amploarea eforturilor pe care trebuie să le depunem pentru a elimina diferențele de salarizare între bărbați și femei. Alături de statele membre şi de partenerii sociali, vom încerca să reducem considerabil diferențele de salarizare între bărbați și femei în UE, astfel încât în viitor să nu mai avem nevoie de o zi a egalității salariale care să marcheze disparităţile în materie de salarii între bărbaţi şi femei.

„Remunerare egală pentru muncă egală” reprezintă unul din principiile fondatoare ale UE. Acest concept a figurat deja în Tratatul de la Roma din 1957. Cu toate acestea, progresele realizate în materie de reducere a diferențelor de salarizare între bărbați și femei au fost lente. Potrivit celor mai recente statistici realizate pentru anul 2008, procentajul variază de la 5% în Italia până la 30% în Estonia. Acest lucru reflectă inegalitățile complexe care persistă pe piaţa forţei de muncă.

Pentru a face faţă acestor diferențe de salarizare, Comisia:

  • va sprijini inițiativele în favoarea remunerării egale la locul de muncă, precum mărcile, „cartele” și premiile pentru egalitate, de exemplu cele identificate într-un studiu recent al UE privind anumite iniţiative fără caracter legislativ pentru societăţi, în vederea promovării egalităţii de şanse între femei și bărbați la locul de muncă (EU study of non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at the workplace);

  • va favoriza elaborarea unor instrumente pentru angajatori care să corecteze disparitățile salariale nejustificate; cum ar fi Logib, un instrument utilizat în Germania şi Luxemburg, care permite societăţilor să identifice diferențele de salarizare între bărbați și femei în cadrul organizaţiilor lor;

  • va examina posibilităţile de îmbunătăţire a transparenței remunerării, precum şi impactul asupra egalității de remunerare al acordurilor de lucru atipice, cum ar fi munca cu fracțiune de normă şi contractele pe durată determinată;

  • va încerca să încurajeze femeile şi bărbaţii să îmbrăţişeze profesii netradiționale; va facilita, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, concilierea vieţii profesionale cu viaţa privată;

Context

Datorită legislației UE și a legislației naționale privind egalitatea salarială, numărul cazurilor de discriminare directă - diferențe de salarii între bărbații și femeile care fac exact aceeași muncă – a scăzut. Dar diferența de salarizare are conotații mai largi: aceasta reflectă discriminarea și inegalitatea care continuă să se manifeste pe întreaga piață a forței de muncă.

Cum diferența de salarizare se reflectă asupra veniturilor obținute după o viață de muncă, rezultă că femeile vor avea pensii mai mici. Prin urmare, probabilitatea de a se confrunta cu sărăcia la bătrâneţe este mai mare în cazul femeilor: 22% dintre femeile în vârstă de 65 de ani sau mai mult sunt expuse riscului de sărăcie, în timp ce numai 16% dintre bărbați se află în această situație.

Activitățile de sensibilizare au un rol esențial în a informa angajatorii, angajații și părțile interesate despre motivele persistenței unor diferențe de salarizare între femei și bărbați și despre modalitățile în care acestea pot fi reduse. De aceea, Comisia continuă să deruleze o campanie de informare la nivelul UE, cu acțiuni în toate cele 27 de state membre ale UE. Un instrument online de calcul al diferenței de salarizare între bărbați și femei (online gender pay gap calculator) permite angajaților și angajatorilor să aibă o reprezentare a diferențelor de salarizare între femei și bărbați.

Un sondaj Eurobarometru privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, lansat anul trecut, arată că 62% dintre europeni consideră că există în continuare inegalitate între femei și bărbați în multe domenii ale societății. 82% dintre persoanele chestionate au afirmat că diferența de salarizare între bărbați și femei ar trebui abordată urgent, iar 61% dintre respondenţi consideră că deciziile la nivelul UE joacă un rol important în promovarea egalităţii de șanse între femei și bărbați.

La 1 martie, doamna vicepreşedinte Reding s-a întâlnit cu directori și cu președinți ai consiliilor de administrație ai unor mari societăți europene pentru a discuta despre modalităţile de creştere a numărului de femei din consiliile de administrație ale întreprinderilor (a se vedea IP/11/242 şi MEMO/11/124).

Informații suplimentare

  • Egalitatea de șanse între femei și bărbați în UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Campania privind diferențele de salarizare între bărbați și femei:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Anexă


Side Bar