Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Briuselis, 2011 m. kovo 4 d.

Pirmąją Europos vienodo darbo užmokesčio dieną pabrėžiamas moterų ir vyrų užmokesčio skirtumas ES

Europos Sąjungoje moterys per gyvenimą uždirba vidutiniškai 17,5 % mažiau negu vyrai. Šie liūdesį keliantys duomenys bus pabrėžiami rytoj, per pirmąją ES masto Vienodo darbo užmokesčio dieną. Tam, kad uždirbtų tiek pat pinigų, kiek vyrai uždirbo 2010 m., 2011 m. moterys turi papildomai dirbti tiek dienų, kiek jų praėjo nuo metų pradžios iki kovo 5-osios, kurią ir minima Vienodo darbo užmokesčio diena. Europos Komisija yra pasiryžusi pašalinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir 2010 m. rugsėjo mėn. paskelbė bendrą lyčių lygybės strategiją (žr. IP/10/1149 ir MEMO/10/430). Šiais metais Vienodo darbo užmokesčio diena, kurios tikslas – geriau informuoti apie užmokesčio skirtumą, minima prieš kovo 8-ąją – Moterų dieną.

„Nuo sausio 1 d. Europoje dirbo 97 mln. moterų, bet iš tiesų jos pinigus pradės gauti tik šią savaitę, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Europos vienodo darbo užmokesčio dieną primenama, kiek dar reikia nuveikti, kad būtų pašalintas moterų ir vyrų užmokesčio skirtumas. Kartu su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais sieksime gerokai sumažinti moterų ir vyrų užmokesčio skirtumą ES, kad galiausiai šios dienos, skirtos moterų ir vyrų užmokesčio skirtumui pabrėžti, nebereikėtų.

Vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principas – vienas pagrindinių ES principų, nustatytas dar 1957 m. Romos sutartyje. Vis dėlto moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas mažinamas lėtai. Naujausiais 2008 m. duomenimis, užmokesčio skirtumas siekia nuo 5 % Italijoje iki 30 % Estijoje. Taigi darbo rinkoje toliau egzistuoja įvairi nelygybė.

Tam, kad mažintų moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, Komisija:

  • rems vienodo darbo užmokesčio darbo vietoje iniciatyvas, pvz., lygybės ženklus, chartijas ir apdovanojimus, įvardytus neseniai ES atliktame ne teisėkūros iniciatyvų, kuriomis bendrovės galėtų skatinti lyčių lygybę darbo vietoje, tyrime;

  • padės rengti darbdaviams skirtas priemones, padedančias mažinti nepagrįstą moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, kaip antai Vokietijoje ir Liuksemburge taikomą priemonę „Logib“, kuri suteikia galimybę bendrovėms nustatyti jose dirbančių moterų ir vyrų užmokesčio skirtumą;

  • aiškinsis, kaip padidinti darbo užmokesčio skaidrumą, taip pat nagrinės, kokios įtakos vienodam darbo užmokesčiui turi netipinė darbo tvarka, pvz., darbas ne visą darbo laiką ir darbas pagal terminuotąsias darbo sutartis;

  • sieks skatinti moteris ir vyrus imtis neįprastų profesijų, taip pat padės moterims ir vyrams geriau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą.

Pagrindiniai faktai

Dėl ES ir nacionalinės teisės aktų, kuriais reglamentuojamas vienodas darbo užmokestis, sumažėjo tiesioginės diskriminacijos atvejų, kai skiriasi visiškai tokį patį darbą dirbančių vyrų ir moterų darbo užmokestis. Tačiau darbo užmokesčio skirtumas visoje darbo rinkoje rodo, kad diskriminacija ir nelygybė tebėra.

Dėl to, kad skiriasi per visą gyvenimą moterų ir vyrų gaunamas darbo užmokestis, moterys gaus mažesnes pensijas. Todėl labiau tikėtina, kad pagyvenusios moterys patirs skurdą: skurdas gresia 22 % 65 metų ir vyresnių moterų, palyginti su 16 % vyrų.

Būtina didinti informuotumą, kad darbdaviai, darbuotojai ir suinteresuotosios šalys žinotų, kodėl moterų ir vyrų darbo užmokestis tebesiskiria ir kaip tą skirtumą mažinti. Todėl Komisija tęsia ES masto informacinę kampaniją, pagal kurią vykdomi veiksmai 27 ES valstybėse narėse. Internete pateikta moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo skaičiuoklė suteikia galimybę darbuotojams ir darbdaviams pamatyti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą.

Pernai paskelbtos lyčių lygybei skirtos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 62 % europiečių įsitikinę, kad lyčių nelygybė vis dar išlikusi daugelyje visuomenės sričių. 82 % respondentų teigė, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą reikia šalinti nedelsiant, o 61 % manė, kad ES masto sprendimai svarbūs siekiant lyčių lygybės.

Kovo 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding susitiko su kai kurių svarbiausių Europos įmonių pagrindiniais vykdomaisiais direktoriais ir valdybų pirmininkais, kad aptartų, kaip didinti vadovaujamąsias pareigas bendrovėse užimančių moterų skaičių žr. IP/11/242 ir MEMO/11/124).

Daugiau informacijos

  • Lyčių lygybė ES:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=418

  • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo kampanija:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=681

  • Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Priedas


Side Bar