Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bryssel 4. maaliskuuta 2011

Euroopan palkkatasa-arvon päivä muistuttaa miesten ja naisten tuloeroista

Naiset ansaitsevat Euroopan unionissa keskimäärin 17,5 prosenttia miehiä vähemmän. Tämä karu tosiasia on hyvä muistaa huomenna maaliskuun 5. päivänä, kun EU:ssa vietetään ensi kertaa palkkatasa-arvon päivää. Naiset saavuttavat miesten vuoden 2010 ansiot käytännössä vasta huomenna tehtyään työtä yli kaksi kuukautta vuoden 2011 puolella. Komissio julkaisi syyskuussa 2010 kattavan strategian naisten ja miesten tasa-arvon edistämisestä (ks. IP/10/1149 ja MEMO/10/430).

97 miljoonaa eurooppalaista naista on ollut töissä tammikuun alusta, mutta miehiin verrattuna heidän palkanmaksunsa alkaa todellisuudessa vasta tällä viikolla. Eurooppalainen palkkatasa-arvon päivä muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon työtä miesten ja naisten palkkaerojen poistamiseksi on vielä tehtävä. Komissio pyrkii määrätietoisesti EU:n jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot. Tavoitteena on vähitellen tehdä palkkatasa-arvon päivä tarpeettomaksi”, varapuheenjohtaja ja oikeuskomissaari Viviane Reding sanoi.

Sama palkka samasta työstä on yksi EU:n perusperiaatteista. Se sisältyi jo vuonna 1957 tehtyyn Rooman sopimukseen. Naisten ja miesten palkkaerot ovat kuitenkin supistuneet hitaasti. Tuoreimpien eli vuoden 2008 tilastotietojen mukaan ero on pienin Italiassa (5 %) ja suurin Virossa (30 %). Tämä osoittaa, että työmarkkinoilla vallitsee edelleen epätasa-arvo.

Naisten ja miesten palkkaerojen supistamiseksi komissio aikoo

  • tukea palkkatasa-arvoa edistäviä aloitteita työpaikoilla (esim. tasa-arvomerkit, sitoumukset ja palkinnot). Aihetta käsitellään tasa-arvoa työpaikoilla edistävistä lainsäädännön ulkopuolisista aloitteista vastikään tehdyssä EU:n tutkimuksessa;

  • tukea työnantajille suunnattujen, sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen poistamiseen tarkoitettujen välineiden kehittämistä. Esimerkkinä voidaan mainita Saksassa ja Luxemburgissa käytettävä tietokoneohjelma Logib, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa organisaation sisäiset palkkaerot;

  • tutkia keinoja, joilla lisätään palkkojen läpinäkyvyyttä, sekä osa-aikatyön ja määräaikaisten työsopimusten kaltaisten järjestelyjen vaikutusta palkkatasa-arvoon;

  • kannustaa naisia hakeutumaan perinteisiin miesten ammatteihin ja päinvastoin. Lisäksi on helpotettava työ- ja yksityiselämän tasapainottamista.

Tausta

Palkkatasa-arvosta annetun EU:n ja kansallisen lainsäädännön ansiosta suora syrjintä eli eri palkan maksaminen samasta työstä miehille ja naisille on vähentynyt. Sukupuolten palkkakuilu on kuitenkin paljon syvempään juurtunut ongelma, joka liittyy syrjintään ja epätasa-arvoon kaikkialla työmarkkinoilla.

Koko työuraa rasittavat palkkaerot pienentävät myös naisten eläkkeitä. Yli 65-vuotiaista naisista 22 prosenttia elää köyhyysrajan tuntumassa, kun miehillä vastaava luku on 16 prosenttia.

Työnantajille, työntekijöille ja muille sidosryhmille on annettava enemmän tietoa naisten ja miesten palkkaeroista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Komissio jatkaa kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota kattavaa tiedotuskampanjaansa. Työntekijät ja työnantajat saavat tietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista verkkosivuilta löytyvästä laskurista.

Sukupuolten tasa-arvosta viime vuonna julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 62 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että sukupuolista syrjintää esiintyy yhä monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Vastaajista 82 prosenttia haluaisi, että palkkaeroja supistetaan pikaisesti ja 61 prosenttia on sitä mieltä, että EU:n tasolla tehdyillä päätöksillä on suuri merkitys pyrittäessä edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding tapasi 1. maaliskuuta 2011 eurooppalaisten suuryritysten toimitusjohtajia ja hallitusten puheenjohtajia keskustellakseen tavoista lisätä naisten lukumäärää yritysten ylimmässä johdossa (ks. IP/11/242 ja MEMO/11/124).

Lisätietoja (linkit verkkosivuille)

Liite


Side Bar