Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

V Bruselu dne 4. března 2011

První Evropský den rovného odměňování upozorňuje na rozdíly v platech žen a mužů v EU

Za celý život si ženy v Evropské unii vydělají v průměru o 17,5 % méně než muži. Na tento zarážející údaj bude poukazováno zítra během prvního celoevropského Dne rovného odměňování. Tento den, tedy 5. březen, je mezníkem, jenž označuje počet dnů, které ženy musí odpracovat v roce 2011 navíc, aby vydělaly stejnou částku jako muži za rok 2010. Evropská komise je odhodlána smazat rozdíly v platech žen a mužů, a proto v září 2010 zveřejnila komplexní strategii pro rovnost žen a mužů (viz IP/10/1149 a MEMO/10/430). Letošní Den rovného odměňování, jehož cílem je zvýšit informovanost o rozdílech v platech žen a mužů, předchází Mezinárodnímu dni žen (8. března).

„97 miliónů žen v Evropě pracuje od 1. ledna. Ve skutečnosti je jim ale za práci placeno až od tohoto týdne,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik je toho ještě třeba udělat pro to, aby zanikly rozdíly v platech žen a mužů. Společně s členskými státy a sociálními partnery budeme usilovat o značné snížení rozdílů v platech žen a mužů v EU, aby jednou nemusel existovat Den rovného odměňování, který by poukazoval na rozdíly ve výdělcích mezi muži a ženami.“

Stejný plat za stejnou práci je jednou ze základních zásad EU, která byla součástí už Římské smlouvy z roku 1957. Pokroky ve snižování rozdílů v platech žen a mužů jsou však pomalé. Podle posledních údajů z roku 2008 se tyto rozdíly pohybují v rozmezí od 5 % (v Itálii) do 30 % (v Estonsku) a odrážejí komplexní a přetrvávající nerovnosti na trhu práce.

Aby se rozdíly v platech žen a mužů snížily, Komise:

  • bude podporovat iniciativy prosazující rovnost platových podmínek na pracovišti, např. označováním, „chartami“ a oceňováním rovnosti, jak bylo nedávno uvedeno ve studii EU nelegislativních iniciativ pro společnosti na podporu rovnosti žen a mužů na pracovišti,

  • bude podporovat vytvoření nástrojů pro zaměstnavatele, které by pomohly napravit neoprávněné rozdíly v platech žen a mužů, jako je např. nástroj Logib, který je používán v Německu a Lucembursku a umožňuje společnostem poukázat na rozdíly v platech žen a mužů v rámci jejich organizace,

  • bude zkoumat, jak zlepšit platovou transparentnost, jakož i dopad atypických úprav pracovní doby na rovnost platů (např. práce na částečný pracovní úvazek a práce na dobu určitou),

  • se bude snažit podporovat ženy a muže, aby začali pracovat v netradičních profesích a bude usnadňovat ženám i mužům dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Souvislosti

Díky právní úpravě EU a vnitrostátním právním úpravám o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdílů v platech mužů a žen vykonávajících přesně stejnou práci. Ale nerovnost platů zachází ještě mnohem dále: odráží pokračující diskriminaci a celkovou nerovnost na trhu práce.

Rozdíly v platech žen a mužů z hlediska celoživotního výdělku mají za následek, že ženy mají rovněž nižší důchod. V důsledku toho je u žen pravděpodobnější, že budou čelit chudobě: 22 % žen ve věku 65 let a výše je ohroženo chudobou ve srovnání se 16 % mužů.

Informační kampaně jsou zásadním krokem při zlepšování povědomí zaměstnavatelů, zaměstnanců a akcionářů o tom, proč nadále přetrvávají rozdíly v platech žen a mužů a jak je možno je snížit. Komise proto pokračuje v informační kampani v rámci celé EU, zahrnující akce ve všech 27 členských státech EU. Nová online kalkulačka rozdílů v odměňování žen a mužů umožní zaměstnancům a zaměstnavatelům zobrazení těchto rozdílů.

Podle průzkumu Eurobarometru o rovnosti žen a mužů, který byl zveřejněn loni, se 62 % Evropanů domnívá, že v mnoha oblastech společnosti nerovnost žen a mužů stále přetrvává. 82 % respondentů uvedlo, že rozdíly v platech žen a mužů by se měly řešit naléhavě, a 61 % se domnívá, že rozhodování na úrovni EU hraje důležitou úlohu při propagování rovnosti žen a mužů.

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová se dne 1. března setkala s generálními řediteli a předsedy některých evropských významných firem, aby s nimi projednala, jak zvýšit počet žen ve vedení společností (viz IP/11/242 a MEMO/11/124).

Další informace

  • Rovnost žen a mužů v EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Kampaň pro omezení rozdílů v platech žen a mužů: http://ec.europa.eu/equalpay

  • Internetové stránky místopředsedkyně Komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Příloha


Side Bar