Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/246

Bruselj, 2. marca 2011

Nov zagon za notranji trg: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev začela delovati v Sloveniji

Komisar za energijo Oettinger in predsednik slovenske vlade Borut Pahor bosta jutri slovesno odprla Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani. ACER bo pomagal odpravljati tehnične ovire pri čezmejnem trgovanju z energijo, koordiniral dejavnosti nacionalnih energetskih regulatorjev in pomagal reševati morebitne spore med njimi. To bo prispevalo k izboljšanju konkurenčnosti in zagotavljanju pravičnih cen tako za potrošnike kot za podjetja. Odprtje agencije sovpada z začetkom veljavnosti tretjega energetskega svežnja na notranjem trgu.

Komisar za energijo Günther Oettinger je povedal: „Naša prednostna naloga je odpraviti vse ovire na notranjem trgu z energijo, da se zagotovi nemoten prenos energije povsod po EU. Enotni evropski trg mora postati resničnost za vsa podjetja in potrošnike do leta 2014.“

Direktor ACER Alberto Pototschnig je povedal: „Agencija bo zagotovila, da bo načrtovanje razvoja omrežij spodbujalo združevanje nacionalnih energetskih trgov, vključno s trgi, ki so trenutno izolirani ali slabo povezani.“

ACER bo dopolnjeval nacionalne energetske regulatorje z regulativnim nadzorom na ravni EU. ACER bo odgovoren za:

  • pripravo okvirnih smernic za delovanje čezmejnih plinovodnih in električnih omrežij. Na podlagi teh smernic bodo upravitelji plinovodnih in električnih omrežij določili konkretna pravila;

  • preverjanje, ali so ta pravila v skladu s temi okvirnimi smernicami;

  • pregledovanje izvajanja vseevropskih desetletnih načrtov za razvoj omrežij ter nacionalnih načrtov za razvoj omrežij;

  • odločanje o čezmejnih vprašanjih, če se nacionalni regulatorji ne morejo dogovoriti ali zaprosijo ACER za posredovanje. To vključuje metodo, s katero lahko upravitelji prodajajo zelo donosne zmogljivosti v koničnih urah, ko je povpraševanje visoko;

  • spremljanje delovanja notranjega trga, vključno z maloprodajnimi cenami, možnostmi za vključitev električne energije iz obnovljivih virov v omrežje in spoštovanjem pravic potrošnikov. Agencija bo vsako leto objavila poročilo o svojih ugotovitvah ter bo Komisiji in Evropskemu parlamentu po potrebi predlagala ukrepe za odpravo ovir za dokončno oblikovanje notranjega trga.

Ozadje:

ACER je bil ustanovljen z Uredbo Komisije (ES) št. 713/2009 z dne 13. julija 2009. Ta uredba je del tretjega energetskega svežnja, ki zagotavlja učinkovit regulativni okvir za razvoj odprtih, povezanih in konkurenčnih energetskih trgov v EU.

Tretji energetski sveženj vsebuje ključne določbe za ustrezno delovanje trgov, vključno z novimi pravili za ločevanje omrežij, pravili za povečanje neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih regulatorjev ter pravili za izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov v korist potrošnikov. Tretji energetski sveženj sestavljajo dve direktivi in tri uredbe. Države članice morajo ti direktivi prenesti v nacionalno zakonodajo do 3. marca 2011. Uredb državam članicam ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah od tega dne naprej.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o tretjem energetskem svežnju so na voljo na: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm.

Nova spletna stran ACER: http://acer.europa.eu/


Side Bar