Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Bruselj, 1. marca 2011

Na srečanju z vodji evropskih podjetij se evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding zavzema za večje število žensk v upravah

Podjetništvo je v Evropi še vedno svet moških: med desetimi člani uprav največjih evropskih podjetji je le ena ženska in v 97 % primerov upravi predseduje moški. Raziskave kažejo, da so podjetja, ki imajo v vodstvu več žensk, uspešnejša kot podjetja s samimi moškimi. Njihovi poslovni prihodki so višji, prav tako pa uspešneje privabljajo talente in bolj razumejo stranke. Izkoriščanje talentov žensk v delovnem okolju ni dobro samo za podjetja, pač pa koristi tudi gospodarstvu in celotni družbi. Ženske predstavljajo 60 % univerzitetnih diplomantov, toda še vedno niso zadostno zastopane na vodilnih položajih v gospodarstvu. Na posebej sklicanem srečanju na vrhu danes v Bruslju se bo podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding srečala s člani in predsedniki uprav podjetij, ki kotirajo na borzi, iz desetih evropskih držav (glej prilogo). Podpredsednica Viviane Reding bo srečanju z vodji podjetij predsedovala skupaj z Gertrude Tumpel-Gugerell, članico izvršilnega odbora Evropske centralne banke. Razpravljali bodo o tem, kako povečati zaposlovanje žensk na najvišjih delovnih mestih in ali bi bil ustrezen način za dosego hitrih in velikih sprememb samourejanje ali urejanje. Popoldne bo direktorat Komisije za pravosodje o isti temi organiziral kratko posvetovanje s socialnimi partnerji (glej prilogo).

Današnje srečanje med Komisijo in vodji podjetij ter socialnimi partnerji je prvi korak k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v upravah ter višjem vodstvu največjih evropskih podjetij. To vprašanje je bilo prvič obravnavano septembra 2010, ko je Evropska komisija na predlog podpredsednice Viviane Reding v svoji Strategiji za enakost spolov (glej IP/10/1149) navedla, da bo „proučila usmerjene pobude za bolj uravnoteženo zastopanost spolov pri odločanju“. Komisija bo na podlagi novih podatkov, ki so bili danes objavljeni, izmenjala mnenja s podjetji in socialnimi partnerji glede ukrepov, ki so jih sprejeli in jih nameravajo sprejeti v bližnji prihodnosti za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov v upravah. V naslednjih 12 mesecih bo Komisija pozorno spremljala napredek. Komisija bo po tem obdobju ocenila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

„Podjetništvu v Evropi bi rada poslala jasno sporočilo: ženske pomenijo posel,“ je dejala podpredsednica in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Uporabiti moramo vse talente v naši družbi in tako dati gospodarstvu zalet. Zato je dialog med Komisijo in socialnimi partnerji tako pomemben. Prepričana sem, da se lahko s samourejanjem veliko spremeni, če je to po vsej Evropi verodostojno in učinkovito. Vendar bom zadevo po enem letu spet proučila. Če samourejanje ne bo uspešno, sem pripravljena sprejeti nadaljnje ukrepe na ravni EU.“

V novem poročilu o uravnoteženem zastopanju spolov pri vodenju podjetij je navedeno, da je v EU med člani uprav največjih podjetij, ki kotirajo na borzi, v povprečju 12 % žensk, med predsedniki uprav pa jih je le 3 % (glej prilogo). Podatki se po državah razlikujejo, na Švedskem in Finskem je na primer med člani uprav 26 % žensk, na Malti pa 2 %.

Čeprav se Evropa počasi približuje sprejemljivi uravnoteženosti zastopanosti spolov (40 % vsakega spola), so nekatere države uspešnejše: Finska, Švedska, Nizozemska in Danska so uvedle kodekse upravljanja družb in/ali neobvezujoče listine, ki so spodbudile večjo zastopanost žensk v upravah. Norveška je že uvedla zakonodajo o kvotah, v Franciji in Španiji pa se ta zdaj izvaja. O njej se prav tako razpravlja na Nizozemskem, v Italiji in Belgiji.

Ozadje

Spodbujanje večje enakosti na vodilnih položajih je eden izmed ciljev Listine žensk (glej IP/10/237), za katero sta dala pobudo predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in podpredsednica Viviane Reding marca 2010. Komisija je nato te zaveze nadgradila in septembra 2010 sprejela Strategijo za enakost spolov za naslednjih pet let (glej IP/10/1149 in MEMO/10/430), ki med drugim proučuje usmerjene pobude za večjo zastopanost ženk na najvišjih delovnih mestih v gospodarstvu.

Razlogi za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v upravah in vodstvih podjetij so tako gospodarski kot poslovni. Zdaj v Evropi diplomira več žensk kot moških (59 % žensk in 41 % moških), vendar njihove poklicne poti zaostajajo za moškimi. Ta manj uporabljen vir kvalificiranih delavcev predstavlja neizkoriščen potencial za gospodarstvo. Poleg tega imajo lahko podjetja koristi zaradi večjega števila žensk na vrhu. Raziskave kažejo več močnih povezav med uravnoteženo zastopanostjo spolov in uspešnostjo na področjih ustvarjalnosti, inovativnosti, finančnega poročanja, revizij in notranjih kontrol. Podjetja, ki so ženskam prijazna, lahko prav tako privabijo več strank ženskega spola in talenta žensk.

V poročilu o enakosti spolov v letu 2010 je poudarjeno, da so trendi na splošno pozitivni, toda napredek je še vedno počasen. Vrzel med stopnjami zaposlenosti žensk in moških v EU se je v obdobju 2009–2010 zmanjšala s 13,3 na 12,9 odstotne točke, stopnja zaposlenosti žensk pa zdaj znaša 62,5 %. Vendar sta se zaradi krize povečali tako stopnja zaposlenosti moških kot stopnja zaposlenosti žensk, za ženske pa je še vedno veliko bolj verjetno, da bodo delale s krajšim delovnim časom, kot za moške.

Zunaj trga dela pa ženske še vedno opravljajo večino družinskih obveznosti. Udeležba mater na trgu dela je za 11,5 odstotne točke nižja kot udeležba žensk brez otrok, medtem ko je stopnja za očete za 8,5 odstotne točke višja kot stopnja za moške brez otrok. Izziv usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je eden izmed številnih vzrokov za razliko v plačah med spoloma: ženske po Evropi v povprečju zaslužijo 17,5 odstotka manj kot moški in v zadnjih nekaj letih se razlika v plačah med spoloma ni zmanjšala.

Več informacij

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar