Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Brussel, 1 maart 2011

EU‑commissaris voor Justitie Viviane Reding praat met top van Europees bedrijfsleven over meer vrouwen in ondernemingsbesturen

Het Europese bedrijfsleven is nog steeds een mannenwereld: bij de grootste Europese ondernemingen is slechts één op de tien directieleden vrouw en in 97% van de gevallen is de voorzitter een man. Studies tonen aan dat ondernemingen met meer vrouwen aan de top het beter doen dan ondernemingen waar alleen mannen het voor het zeggen hebben. Hun bedrijfsresultaat is hoger, zij weten beter talent aan te trekken en zij begrijpen de klant beter. Met het vrouwelijke talent in de beroepsbevolking valt niet alleen goed zaken te doen – ook de economie en de samenleving als geheel hebben er profijt van. Vrouwen vertegenwoordigen 60% van de afgestudeerden, maar op de posten waar de economische beslissingen worden genomen, zijn zij zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Op een speciale top in Brussel praat vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding vandaag met de directeuren van beursgenoteerde ondernemingen uit tien Europese landen (zie bijlage). Samen met Gertrude Tumpel-Gugerell, lid van de directie van de Europese Centrale Bank, zit zij de bijeenkomst voor. Onderwerp is de vraag hoe er meer vrouwen op topposities kunnen worden benoemd en wat de beste manier is om snel veranderingen door te voeren: door middel van zelfregulering of met behulp van opgelegde regels. 's Middags houdt DG Justitie van de Commissie met de sociale partners een "minihoorzitting" over hetzelfde onderwerp (zie bijlage).

De bijeenkomst van de Commissie met bedrijfsleiders en sociale partners is een eerste stap op weg naar een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen in de directie en het hoger management van de grootste ondernemingen van Europa. Dit punt werd voor het eerst aangekaart in september 2010, toen de Europese Commissie, naar aanleiding van een voorstel van vicevoorzitter Reding, in haar Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (zie IP/10/1149) zei dat zij zal "nagaan welke gerichte maatregelen zij kan nemen om het evenwicht tussen vrouwen en mannen in de besluitvorming te verbeteren". Op basis van nieuwe cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt, zal de Commissie van gedachten wisselen met ondernemingen en sociale partners om na te gaan welke maatregelen zij hebben genomen en in de nabije toekomst van plan zijn te nemen om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de directies van ondernemingen te verbeteren. De komende twaalf maanden zal de Commissie de vorderingen nauwlettend volgen. Daarna zal zij beslissen of er verdere maatregelen nodig zijn.

"Ik heb een duidelijke boodschap voor het Europese bedrijfsleven: vrouwen willen spijkers met koppen slaan" zei vicevoorzitter Reding, EU‑commissaris voor Justitie. "We moeten alle talenten die we hebben, gebruiken om de Europese economie vaart te geven. Daarom is de dialoog tussen de Commissie en de sociale partners zo belangrijk. Ik geloof dat zelfregulering resultaat kan opleveren als het geloofwaardig is en in heel Europa werkt. Maar over een jaar kom ik hierop terug. Als zelfregulering niets oplevert, ben ik bereid verdere maatregelen op EU‑niveau te nemen."

In het nieuwe verslag over het evenwicht tussen vrouwen en mannen in de top van het bedrijfsleven valt te lezen dat van de directieleden van de grootste beursgenoteerde ondernemingenvrouwen van de EU, gemiddeld 12% vrouw is, en van de voorzitters slechts 3%. De cijfers verschillen per land, van 25% vrouwelijke directieleden in Zweden en Finland tot 2% in Malta.

Hoewel de vooruitgang in de richting van een redelijk evenwicht (40% van beide seksen) in Europa traag verloopt, maken sommige landen vorderingen. In Finland, Zweden, Nederland en Denemarken hebben codes voor goed ondernemingsbestuur en/of vrijwillige handvesten ertoe geleid dat er meer vrouwen in ondernemingsbesturen zijn gekomen. In Noorwegen zijn al bij wet quota vastgelegd en in Frankrijk en Spanje wordt daar nu aan gewerkt. Ook in Nederland, Italië en België wordt hierover gesproken.

Achtergrond

Meer gelijkheid in de besluitvorming is een van de doelstellingen van het Vrouwenhandvest (zie IP/10/237), dat door voorzitter José Manuel Barroso en vicevoorzitter Reding in maart 2010 werd gepresenteerd. De Commissie volgde deze doelstelling toen zij in september 2010 haar strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de komende vijf jaar vaststelde (zie IP/10/1149 en MEMO/10/430) en daarin gerichte initiatieven aankondigde om meer vrouwen aan de top van de economische besluitvorming te benoemen.

Zowel uit economisch als uit zakelijk oogpunt is een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen in de directie en het management van belang. In Europa studeren nu meer vrouwen af dan mannen (59% tegen 41%), maar in hun carrière lopen vrouwen achter op mannen. Deze onderbenutte pool van hoogopgeleide arbeidskrachten vormt een groot economisch potentieel. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen voordeel hebben van meer vrouwen aan de top. Onderzoeken wijzen uit dat er een duidelijk verband bestaat tussen een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen aan de top en de prestaties op het gebied van creativiteit, innovatie, financiële verslaglegging, auditing en interne controle. Vrouwvriendelijke ondernemingen trekken ook meer vrouwelijke klanten en vrouwelijk talent aan.

Het verslag over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in 2010 laat zien dat er weliswaar in het algemeen sprake is van een positieve ontwikkeling, maar dat de vooruitgang traag blijft gaan. De kloof tussen de participatiegraad van vrouwen en mannen nam in 2009-2010 af van 13,3 tot 12,9 procentpunt; de participatiegraad bedraagt voor vrouwen nu 62,5%. De werkloosheidscijfers namen echter zowel voor vrouwen als voor mannen toe als gevolg van de crisis, en vrouwen werken nog veel vaker in deeltijd dan mannen.

Buiten de arbeidsmarkt nemen vrouwen nog steeds de meeste zorgtaken voor hun rekening. De participatiegraad van moeders is 11,5 procentpunt lager dan die van vrouwen zonder kinderen, terwijl die voor vaders 8,5 procentpunt hoger ligt dan voor mannen zonder kinderen. De combinatie van werk en gezin is een van de vele oorzaken van de ongelijke beloning van vrouwen en mannen: vrouwen verdienen in de EU gemiddeld 17,5% minder dan mannen, en de laatste jaren is deze loonkloof niet kleiner geworden.

Verdere informatie

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar